Bryggeriet Vestfyen (1885- )

Ejere:

Et aktieselskab fra starten

Adresse:

Fåborgvej 4, Assens

Hjemmesiden HER

Historien:

Den 19. februar 1885 indbød 32 gode mænd fra land og by, via en annonce i Assens Avis, til et møde på Hotel Postgården, for at man kunne drøfte planerne om bygning af et bryggeri, som både skulle fremstille hvidtøl og bayersk øl. Mødet fandt sted den 28. februar og havde stor tilslutning. Med to udefra kommende personer, ingeniør Frederik Johansen og cand. pharm. og brygmester Herman A. Bayer, blev Bryggeriet Vestfyen en realitet. Ideen fik så bred en tilslutning blandt byens og egnens befolkning, at da tegningsfristen for aktier udløb den 1. april 1885 havde ikke mindre end 232 personer tegnet sig for aktier. Heraf kom de 130 fra oplandet.

Derfor har man lov til at sige – som man ynder det på bryggeriet – at Bryggeriet Vestfyen, fra første færd, har været en lokal folkebevægelse.

Den 27. april 1885 regnes for bryggeriets fødselsdag. På denne dag blev der valgt bestyrelse og lavet vedtægter. Den 13. maj 1886 blev det “bayerske øl” for første gang bragt i handelen. For at fejre dette blev aktionærer og kunder inviteret til prøvesmagning i Assens Skovpavillion, hvor “Gæstgiver Carstensen Kl. 18 serverede koldt dækket Aftensbord for 1 kr. pr. kuvert”. Men det nye øl var det væsentligste, og i Assens Avis kunne man læse, at “efter Kjenderes énstemmige udsagn var det en særdeles fortrinlig og velsmagende Ølsort”. Ved bordet blev der holdt flere taler for det nye og fortræffelige øl, som var aftenens festgenstand. Ved denne, som ved senere lejligheder, hyggede man sig, når bryggeriet indbød sine venner fra land og by.

Bryggeriets første generalforsamling efter stiftelsen blev afholdt den 1. marts 1886, hvor mere end 200 af de 468 mulige “stemmer” var mødt op. Formanden oplyste, at hele anlægget havde kostet 5.000 kr. mindre en beregnet, og at man fra sagkyndig side havde modtaget meget ros for byggeriet. Den første generalforsamling for et helt driftsår fandt sted den 12. november 1887, hvor man besluttede at udbetale 6 % i udbytte til aktionærerne. “At afhente paa Apotheket”, som det hed i annoncen, idet apotekeren var formand for bestyrelsen. Iflg. aviserne gik det støt og roligt fremad for bryggeriet.

I 1889 er produktionen steget fra 2.000 til 3.000 tdr. (750.000 – 1 mio. flasker). I 1891 nåede den 4.490 tdr. og i 1894 rundede man 5.000 tdr. (1,9 mio. flasker). I 1900 fortælles det, at 84 % af salget nu sker på flasker. I 1903 er det nødvendigt, “paa grund af daarlig Høst”, at indføre tysk malt, og man fremstiller da “Münchener Bier”

I nogle år kniber det med at få tilstrækkeligt med is fra Kaals Mølledam. Man må hente den i Sønderby sø, ja et enkelt år helt i Norge, men allerede i 1899 bliver det første køleanlæg installeret.

Tilbagevendende i referaterne fra generalforsamlingerne er bemærkningerne om det forløbne års vejr og dets indflydelse på et godt eller dårligt salg. Gang på gang anvendes udtrykket “Godt ølvejr” eller “dårligt ølvejr”.

I 1903 ser bryggeriets første pilsner dagens lys.

I 1916 besluttede generalforsamlingen at indrette en mineralvandsfabrik.

Overalt i det lokale område har bryggeriet været rundhåndet med gaver til skoler, sportshaller og idrætsforeninger, og det optræder ofte som sponsor ved sportsbegivenheder.

Den 13. maj 1936 fejrede man på bryggeriet bayersk øllets 50-års dag med en reception, og i den anledning skrev Assens Avis: “Bryggeriet blev rejst som et Udtryk for en Samlingstanke. Fordelen ved en saadan Tankes Trivsel er stadig til Stede. Tænk over det under og efter Jubilæumsfestlighederne”.

Igennem bryggeriets over 100-årige historie er der næsten hvert år sket større eller mindre udvidelser, forbedringer, fornyelser og moderniseringer. Således indviedes i 1962 en gæstestue, hvor der siden har været afholdt utallige møder, kurser og sammenkomster for kunder og andre besøgende. I 1969 tog man et nyt kontorafsnit i brug.

I 1975 kunne rammerne ikke mere rumme bryggeriet. Salget var steget til det tredobbelte på 10 år, derfor måtte man skride til en stor og kostbar ombygning med udskiftning af maskiner og tilbygning til eksisterende bygninger. Største udvidelse i bryggeriets historie blev foretaget i 1995, hvor ny stor tappekolonne til øl og nye lagerhaller blev opført. Seneste udvidelse skete i 2001/2002 hvor et top moderne PET-tapperi blev opført. Det nye tapperi udvidede Bryggeriets sodavands sortiment, således at det nu også omfatter ½ og 1½ liters plasticflasker.

Bryggeriet Vesfyen var med fra starten, da ølmarkedet ændrede sig hen imod specialøl - bl.a. via Willemoes-serien (fra 2004).

En ny lagerhal på 5000 m2 opføres i 2009 og en ny tappekolonne til tapning på dåse installeres i 2011 (Tap 4), og yderligere 1.000 m2 lager tilbygges. Samtidig erhverver man også de gamle Assens Haller.

I 2013 lancerede bryggeriet to nye specialølserier; Støckel og Vestfyen Premium og i  2015 lanceredes sammen med Jim Lyngvild branded "Bryggeriet Frejdahl". I september 2018 købte

Bryggeriet Vestfyn det konkursramte Indslev Bryggeri med branded Ugly Duck Brewing Co. Indslevs produkter produceres fortsat fra bryggeriets matrikel.

I 2021 bliver Bryggeriet Vestfyen købt af den finske bryggerigruppe Olvi Group. Planen er at danmarks fjerdestørste bryggeri fortsætter som en selvstændig enhed med nuværende ledelse, organisation og produktion. Men efter 136 år er Bryggeriet Vestfyen ikke længere danskejet.

Bryggeriets sortiment er omfattende. Se nedenstående og læs videre på hjemmesiden.

 

 

 

 

Bryggeriet Vestfyens forskellige Brands


Fra engang i fjerne tider til Danmarks 4. største bryggeri.

Senest opdateret 11. maj 2021

Willemoes Jul 2006 blev kåret som Årets danske ølnyhed i..ja 2006, af Danske Ølentusiaster