Bryggeriet Carlsminde (1856-1993)

Ejere:

1856-1880: Carl Larsen

1880-1881: Carl Larsens Enke

1881-1895: Hans Albert Larsen og Erik Charles Larsen (der trak sig ud i 1887) *

1895-1986: Bryggeriet Carlsminde A/S**

1986-1993: Albani Bryggerierne A/S

* Under firmanavnet "Brødrene Larsen" i starten. I 1883 skiftede bryggeriet navn til Carlsminde.

** I 1986 overtog Albani den fulde aktiemajoritet i Bryggeriet Carlsminde. Albani lukkede Carlsminde i 1993.

Adresse:

Blegdamsgade 4, Nyborg

Bygningen i Blegdamsgade anvendes i dag til lejligheder i tilknytning til Døveskolen i Nyborg.

Historien:

Meget af nedenstående er sakset fra bogen "Nyborg da voldene stod" skrevet af Henning Henningsen.

Bryggeriet Carlsminde startede i Mads Lærkes Gård i Nyborg. Bryggeren hed Carl Larsen og i 1856 købte han en ejendom i Blegdamsgade for 3.800 rigsdaler. Her indrettede han et hvidtølsbryggeri og hermed var der i Nyborg på dette tidspunkt 2 ølbryggerier og hele 7 brændevinsbrænderier til at betjene byens 3565 indbyggere!

Det fortælles at i bryggeriets skænkestue kunne mand få "gammeløl med pind". Det var et glas øl, hvor man kom St. Croix-sukker og rom i og så rørte man rundt med pinden. Resultatet blev en kraftig sød drik - sikkert et godt alternativ til den sikkert dengang ofte sure øl.

Desværre tier kilderne om virksomheden i Carl Larsens levetid. Vi kan dog efter skattelisten for 1877 fastslå, at hans indtægter ikke nåede op over 4.000 kr. hvilket tyder på, at det næppe har været noget blomstrende foretagende ud over det almindelige.

Carl Larsen døde i 1880. Hans enke overlod efter kort tid bryggeriet til de to sønner Hans Albert og Erik Charles.

Albert var uddannet landmand mens Charles havde fået en uddannelse som brygger. Charles Larsen var en fremsynet mand. Han begyndte snart at eksperimentere med bajersk øl. I vinteren 1882-83 blev det første forsøg gjort (300 tønder), men bryggeriet havde på dét tidspunkt ikke den nødvendige kølekapacitet. Derfor lejede Charles plads i Nyborg voldanlæg. Det var noget af en satsning: Et provinsbryggeri, der turde tage kampen op mod de store - det var uhørt på dén tid. Heldigvis gik alt godt og resultatet blev fremragende. Nyborg bajeren var født (til 9 øre flasken. Prisen var i 1912 steget til 13 øre). Øllet blev hurtigt meget populært og fremtiden syntes sikret for bryggeriet. I anledning af den nye øl, omdøbte Charles Larsen bryggeriet til Carlsminde - en hyldest til sin far og måske inspireret af J. C. Jacobsens Carlsberg.

Carlsminde kom nu ind i en rivende udvikling. Charles udvidede bryggeriet: I volden bag bryggeriet blev der indrettet is- og lagerkældre. Der blev bygget et nyt bryghus med malteri og tappehal og det hele stod færdigt i 1887. Samme år trak broderen Albert sig ud af virksomheden.

I 1894 blev bryggeriet igen udvidet. Samtidig blev det omdannet til et aktieselskab. Bag selskabet stod en række af byens spidser samt naturligvis Charles Larsen selv, og i 1895 indbød man til aktietegning. Dét bragte sindede i kog i Nyborg. Borgerne mente at se ugler i mosen fordi folkene bag aktieselskabet allerede havde sikret sig aktiemajoriteten. Ølkrigen i Nyborg var en realitet! Utilfredse borgere ville nu oprette et nyt aktieselskab: Bryggeriet Nyborg, som kunne gå hen og bleve en alvorlig konkurrent til Carlsminde. Charles gik dog sejrrigt ud af "krigen", bl.a. ved at skænke 25.000 kr. til Borgerforeningens Byggefond.

I 1901 solgtes følgende ølsorter i bryggeriets originale, kontrollerede aftapning: Eksportøl, Pilsnerøl, Lagerøl og Münchenerøl. Fra 1908 gik man over til at sælge pilsneren i langhalæsede flasker med prop holdt fast med ståltrådsomvikling. Ølkapslen kom først i 1930'erne.

Charles Larsen fortsatte nu med bryggeriets modernisering og udvikling. Han fik mange tillidshverv i Nyborg og var med i Bryggeriforeningens bestyrelse som repræsentant for provinsbryggerierne. I 1912 kunne han fejre 25 års jubilæum som leder af bryggeriet og han blev behørigt hyldet af byens øvrighed og borgere og ikke mindst bryggeriets ansatte. Mange af disse havde været på bryggeriet lige så længe som han. Inden jubilæet var Charles Larsen begyndt at trappe ned. Vagn Jacobsen (søn af Carl Jacobsen...Ja dén Carl) blev i 1906 ansat som brygmester og i 1908 blev han direktør, mens Charles fortsatte i bestyrelsen. I 1913 døde Charles Larsen og blev begravet i sin fødeby Nyborg.

Vagn Jacobsen blev efterfulgt af Chr. J. Tranberg, som havde været på flere store amerikanske bryggerier! I hans tid blev maltkøllen udskiftet. Under 1. verdenskrig hvade bryggeriet store vanskeligheder, ikke mindst på grund af indskrænkninger i korntildelingen. Det lykkedes dog Tranberg at føre bryggeriet nogenlunde helskindet gennem de vanskelige år, selv om fornyelse og forbedringer af produktionsmidlerne måtte sætte i bero.

Fra 1. maj 1921 blev Jens Gotthelf Nielsen direktør på Carlsminde. Han var uddannet brygger på Holstebro Aktiebryggeri og havde efterfølgende haft beskæftigelse på Fuglsang i Haderslev. Der ventede ham en vanskelig opgave med at få rådet bod på de forsømte krigsår og få forbedret kvaliteten på øllet. Det tog tid at få rettet tingene op. I begyndelsen af 1930'erne blev de fleste gamle trækar til gæring og træfade til lagring af øllet udskiftet med moderne emaillerede kar og tanke af jern, hvad der straks forbederede produktet 

I 1923 købte Carlsminde mineralvandsfabrikken Cito og flyttede produktionen til Carlsminde.

Udbruddet af 2. verdenskrig i 1939 betød igen, at der blev sat en stopper for den tekniske udb´vikling i takt med bryggeriets modernisering. Krigsårene medførte sparsomme bygtildelinger, ølrationering, dårligt fyringsmateriale samt andre vanskeligheder. Besættelsesmagten rekvirerede ofte øl og under de lange ventetider for de rejsende, der skulle over det minefyldte Storebælt, blev der ekstra stor efterspørgsel efter øllet på hoteller og restauranter. man fristedes derfor til at slække på øllets kvalitet, hvad der klart skadede renommeret på lang sigt. Det kunne mærkes, da ølrationeringen blev ophævet i 1948. Salget gik katastrofalt tilbage og en fortsættelse af moderniseringen og en udbygning af bryggeriet var nu en klar forudsætning for overlevelse.

 Efter 35 år som leder forlod J.G. Nielsen sin stilling pr. 1. marts 1950 og blev erstattet af Troels Friis, der dog kun holdt i 1½ år - han blev så afløst af Helge Wørmer, der forblev direktør frem til 1984.

Det årlige salg var på dette kritiske tidspunkt nede på 2.800 hl skattepligtigt øl og ca. 2.500 hl hvidtøl samt 300.000 flasker sodavand. Efter få års forløb, lykkedes det Wørmer at genskabe tilliden til produkterne ved at lægge vægt på kvalitet og ensartethed.

Moderniseringen tillige med anskaffelse af nye maskiner og anlæg var i gang. I 1958 inddroges nye garager og lagerlokaler indrettedes. Derefter fulgte nye tapperi- og skyllemaskiner samt ændringer af kedel- og køleanlæg, som nu blev automatisk styrede.

I 1956 noteredes følgende øl: Grøn og Rød Nyborg, Luksusøl som Valdemarøllet, Borgerbryg (den gamle Nyborgpilsner med nyt navn), Påskebock, Julebryg og guldøllet Guldbock. Bryggeriet første julebryg kom i handlen 1. december 1953. Den er senere fejlagtigt blevet udnævnt til den første danske industriproducerede danske jule bryg. Det var den ikke - den blev brygget på Bryggeriet Odense i 1905 (se opslag), men Carlsminde var først med julebryg i "tredie generation".

I 1966 skete en total ombygning af tapperibygningens indre, indretnin af nye frokoststuer, omklædningsrum og køkken, forøgede lagerlokaler og flere maskinanlæg. I 1971 blev det gamle bryghus fra 1886 udskiftet, da det var helt nedslidt. Mæskekarret var især i dårlig forfatning og blev genopbygget af jern, ligesom brygkedlen blev erstattet af en større af rustfrit stål. Ombygningen betød en fordobling af kapaciteten, hvilket igen medførte at tappemaskiner og kedelanlæg måtte udskiftes med endnu større anlæg, ligesom kapaciteten i gær- og lagerkældrene forøgedes med nye kar og tanke af rustfrit stål.

I efteråret 1971 indledtes et produktionsmæssigt og økonomisk samarbejde med Albani Bryggerierne i Odense.Hermed fik Carlsminde brygordrer fra "Storebror" ligesom at der nu kunne foretages fællesindkøb, så varerne blev billigere. Men det var reelt begyndelsen til enden for Carlsminde som selvstændigt bryggeri. I 1986 overtog Albani aktiemajoriteten og lukkede Carlsminde i 1993.

Lukningen var en konsekvens af, at Nyborgenserne ikke købte nok Borg-pilsnere. Herudover var udviklingen gået i retning af meget færre men store bryggerier, der alle producerede den samme blege pilsner. I 1990'erne var man en helt hvis man kunne smage forskel på en Odense og en Hof. Da Danske Ølentusiaster startede i 1999, var der tre bryggerier tilbage på Fyn - og 12 på landsplan. I dag (2021) er der tæt på 200 bryggerier rundt omkring i landet og 15 fynske bryggerier.

Ølrevolutionen ventede således blot få år ude i fremtiden og man kan jo altid lege med tanken om, hvad Carlsminde kunne have bidraget med.

Den vel nok mest populære øl, det lukkede Carlsminde Bryggeri fremtryllede indtil lukningen i 1993, Borgerbryggen, kunne fra november 2007 atter købes i butikkerne - for en stund.

Det var vinhandler Kenneth Løndahl, Vinspecialisten i Nørregade, der var idémanden bag relanceringen af den dejlige øl med 5,8 procent alkohol, og det var Ørbæk Bryggeri, der stod  for brygningen.

Kenneth Løndahl fortalte til Fyens Stiftstidende:

"Jeg begyndte eftersøgningen efter opskriften på den øl - en øl som nu afdøde brygger Helge Wørmer fremtryllede i anledning af Nyborgs 700-års jubilæum i 1971. Den viste at befinde sig i det lokalhistoriske arkivs gemmer.

Derefter kontaktede jeg Henrik Nielsen på Albani - der i dag hedder Royal UniBrew, og jeg fik tilladelse til at benytte Helge Wørmers ølopskrift - og den tilladelse har jeg også på en mail"

På Ørbæk Bryggeri var det Søren Rahr Knudsen fra Svendborg, der sørgede for, at de gyldne øldråber blev til virkelighed. Og han må siges at være den rette.

"Jeg arbejdede som brygger på Carlsminde de sidste fem år, det lille bryggeri bestod, og har brygget mange tusinde liter Borgerbryg. I øvrigt lå jeg inde med Helge Wørmers påskrift på, hvordan en Borgerbryg skulle skrues sammen, så Kenneth Løndahl havde slet ikke haft nøde at gå til lokalhistorisk arkiv, fortæller Søren Rahr Knudsen, der også har opskrifterne på de 13 andre øl, der blev fremstillet på Carlsminde".

Kenneth Løndahl fortæller i dag, at der blev brygget 4-6 bryg "Borgerbryg" og en enkelt juleøl fra Carlsmindes sortiment, inden projektet stoppede.

Direktør Wørmer tjekker kvaliteten

Senest revideret 8. juni 2021

Bryggeriets første pilsnerøl

 

 

Mærkat til fadølsanker