Bryggeriet Dronningholm (1895-1917)

Ejere:

H.Petersen (1895-1907)

H. Petersens Enke (1907-1913)

V. Christensen (1913-1917)

Adresse:

Dronningholmsgade 27, Svendborg

Historien:

Ukendt

Senest revideret 12. marts 2021

Bryggeriets bygning (markeret med rød cirkel) i et nyere luftfoto