Bryggeriet Odense A/S (1874-1934)

Ejere:

Bryggeriet Odense var fra start til slut et aktieselskab.

Direktører:

  • 1876-1892: Vilhelm Sørensen
  • 1892-1918: Johan Bloch
  • 1918-1934: Jens Aage Marstrand-Svendsen

Bestyrelsens formænd:

  • Bankdirektør L. Larsen
  • Landstingsmand, redaktør Jørgen Pedersen
  • Købmand Ernst Brandt
  • Landstingsmand, konsul Frederik Hey
  • Bankdirektør Georg Jacobsen

Adressen:

Holsedore (Hjørnet ved Mageløs)

Historien:

Bryggeriet blev oprettet 4. maj 1876 og var fra starten en direkte konkurrent til Albani. Blev udvidet med en mineralvandsfabrik i 1915 og overtaget af Albani Bryggerierne i 1934. Bryggeriets direktør Marstrand-Svendsen blev da direktør for Albani.

Bryggeriet Odense historie fortælles måske bedst via dets relationer til konkurrenten Albani Bryggeriet. Omkring det tidspunkt, hvor Esmann, Rasmussen og Schøitz påbegyndte brygningen på Albani (1859) var der fem kendte bryggerier i Odense. I løbet af 1870'erne blev antallet af bryggerier i Odense yderligere udvidet, således at man nåede op på ni bryggerier. I starten af 1970'erne var Albani Bryggeriet dog byens førende bryggeri med en årsproduktion på over 5000 tønder øl, men i 1874 blev Bryggeriet Odense grundlagt og dermed fik Albani Bryggeriet en alvorlig og seriøs konkurrent.

Albani var dog fortsat størst rent volumenmæssigt. Eksempelvis rådede man i 1874, efter betydelige udvidelser, over 400 m2 mere etageareal end Bryggeriet Odense. I 1876 blev Albani takseret med invetar og maskiner til 225.920 kr., mens Bryggeriet Odense i 1975 var blevet takseret til 162.590 kr.

Ligeledes rådede Albani over en maskinpark med en dampkraft på 24hk, hvorimod Bryggeriet Odense rådede over 12 hk. I 1877 var der på Albani ansat 26 arbejdere, mens Bryggeriet havde 17 arbejdere - selvom tallet af arbejdere hos begge bryggerier i sæsonen var en del højere.

I løbet af 1870'erne blev Albanis salgstal firdoblet, men derefter skete der en stagnation som varede helt frem til 1897. I samme periode gik Bryggeriet Odense stærkt frem. En væsentlig grund til denne forskydning var, at Albani i flere år i midten af 1880'erne havde problemer med kvaliteten, da øllet var bitters og uden den tidligere velsmag. Dette blev først løst, da det lykkedes Emil Chr. Hansen på Carlsbergs laboratorie at rendyrke gær i 1885. Albani fik installeret et rendyrkningsapparat til gær, som blev installeret under opsyn af Emil Chr. Hansen og dermed kunne kvaliteten sikres.

Både Albani Bryggeriet og Bryggeriet Odense investerede og udvidede kraftigt i løbet af 1890'erne. Bryggeriet Odense i bl.a. nyt tapperi og dampanlæg. Omkring århundreskiftet var der fast beskæftiget 100 mand hos Albani og 50 mand hos Bryggeriet Odense.

Begge bryggerier begyndte først i 1900-tallet at brygge det populære pilsnerøl som supplement til hovedproduktet bayersk øl. Odense-pilsneren var født. Det samme var Albani Pilseneren. De to "fætre" fik samme forhold som Carlsberg og Tuborg. Enten var man til "On'se" eller også var man til Albani.

Det var på Bryggeriet Odense man i 1905 bryggede Danmarks første industrielt producerede julebryg.  Julebryggens "udviklingshistorie" ruller i tre bølger. Første bølge blev i Odense sat i gang med en Münchener øltype. Inspiration kom utvivlsomt fra Påskebryggen, som flere bryggerier havde sat på repertoiret. Men julebryggens første bølge blev kun et skvulp. Blot fire-fem bryggerier solgte deres øl som julebryg.

Under Første Verdenskrig tørrede det hele ud, da der i 1916 kom restriktioner på at brygge stærkt øl. Der skulle spares på råvarerne. Julebryggens anden bølge begyndte så småt at rulle fra 1929 med en julebryg fra Tønder Aktie-Bryggeri. Igen var inspirationen sikkert Påskebryggen. Samme år havde Tuborg i al fald markedsført deres påskebryg, der også havde ligget stille siden forbuddet mode det stærke øl under Første Verdenskrig. Op gennem 1930'erne kom fire-fem bryggerier med på vognen med julebryg. Til forskel fra øllerne i første bølge havde de alle en etiket med navnet Julebryg. Julebryggens anden bølge blev også en kort fornøjelse, da det under Anden Verdenskrig blev forbudt at bruge korn til stærkt øl.

Bryggeriet Carlsminde i Nyborg var først i julebryggens tredje bølge. På en eller anden måde har det ført til, at Carlsmindes julebryg fra 1953 fejlagtigt er udråbt som Danmarks første julebryg. Men den østfynske Luxus-Julebryg fik virkelig sat en bølge i gang. Alle bryggerier fik én og senere flere julebryg.

Begge bryggerier fik uvelkommen konkurrence, da Carlsberg først i det nye århundrede oprettede et depot i byen. I et forsøg på at eliminere den lokale konkurrence forsøgte manat fusionere "Albani" og "Odense", men dette kunne ikke opnå aktionærernes godkendelse. Albani købte i stedet byens trediestørste bryggeri A/S Slotsbryggeriet (se opslag).

Omkring 1. verdenskrig var situationen således, at både Albani og Bryggeriet odense kunne levere et komplet produktsortiment: Fra den stærkeste pilsner over bayersk øl og porter til alle former for mineralvand. Størrelsesmæssigt var Albanis aktiekapital ca. dobbelt så stor som Bryggeriet Odenses, men når man ser på udbyttet til aktionærerne, var dette helt ens for de to bryggeriers vedkommende. I perioden 1923-1931 udbetalte begge selskaber således 10% i udbytte, hvorefter begge selskaber nedsatte deres udbyttebetaling til 8%.

I 1934 havde man så indset at konkurrencen ville slide de to bryggerier op og gøre plads til øl "Østfra" og det blev meddelt at man at en sammenlægning ville finde sted under navnet A/S Albani Bryggerierne. Bryggeriet Odense var historie og bygningerne blev revet ned. I dag ligger byen store læge- og speciallægehus (Sct. Annæ) på grunden.

...Bryggeriet Odense blev nok taberen, men Odense Pilsneren vandt kampen over Albani Pilsneren. I dag fås kun Odense Pilsner...og så alligevel: Man kan også købe en Odense Classic og den er efter sigende identisk med den sidste øl, der blev brygget som Albani Pilsner. Men det er da ikke sikkert det passer :-)

 

Har du yderligere oplysninger om og/eller billeder af Bryggeriet Odense, så kontakt venligst Michael Gorm: mgorm55@gmail.com

Øverst Bryggeriet Odense 1934. Herover en billedmanipulation af Torben Madsen, der viser bryggeriets beliggenhed i det moderne Odense.

Bryggeriets tapperi ca. 1920

Senest opdateret 17. marts 2021

Bryggeriet Odense 1934

Specialøl til Carlslund
Annonce Fyens Stiftstidende 1930
Bryggeriet Odense tabte...men bryggeriets pilsner vandt!