Horne Bryggeri

1900-1968

Ejere:

Jens Peter Rasmussen (1900-1917)

Anders Peter Rasmussen (1917-1935)

Ane Rasmussen (1935-1941)

Mie Rasmussen og Albert Hansen (1941- 1958)

Frede Antvorskov (1953-1968)


Seneste adresse: Hornegyden

Historien:

I 1899 blev "Rørmosegaard" udflyttet til Horne Strandvej og et stort areal midt i Horne By blev ledigt og købt af Jens Peter Rasmussen, 48 år og husmand i Horne. Han var en flittig og initiativrig mand (var også bager) som i løbet af et års tid fik bygget Horne Bryggeri Malteri & Røgeri på grunden. Jens Peter havde sans for økonomistyring og fik hurtigt oparbejdet en god forretning. Han købte snart efter ca. 6 tdr. land i nærheden og kunne således fremvise både heste, køer og grise i bryggeriets stald. Jens Peter Rasmussen gik på aftægt i 1916 og overdrog driften til sin søn, Anders Peter. Jens Peter Rasmussen døde i 1920.

Der var rigeligt at se til for Anders Peter Rasmussen og hans kone Ane Rasmussen (døbtJørgensen Key): Fremstilling af malt, ølbrygning, tapning på ankre, udkørsel mm og hertil arbejdet i røgeriet, hvor folk kom med flæsk, pølser og skinker fra hjemmeslagtede grise til røgning. Forretningen blomstrede, men desværre blev Anders Peter ret tidligt ramt af sygdom og blev mere eller mindre arbejdsdygtig. Han havde dog en dygtig kone i Ane, som kørte forretningen videre med god hjælp fra brygger Lars Nielsen, Hans Peter "Ølkusk", Alfred Roulund og Søren F. Kej. Anders Peter Rasmussen døde i 1933.

Ane drev bryggeriet frem til 1941, hvor hendes datter Mie og svigersønnen Albert Hansen overtog driften. Ane Rasmussen flyttede herefter ind i aftægtsboligen ved siden af bryggeriet. Ane Rasmussen døde i 1964.

Tiderne var ikke gunstige i 1941, da Mie og Albert tog over. De større bryggerier gjorde alt for at kvæle de mindre, hvis man da ikke ligefrem opkøbte dem. Krigen var nået til Danmark og medførte hårde restriktioner på korn o.l., hvilket gjorde det svært for et lille bryggeri som Horne Bryggeri, der samtidig var nedslidt med 40 år gammelt materiel. Problemerne blev ikke færre, da Albert pludselig døde i 1952 - kun 50 år gammel.

Horne Bryggeri gik dog ikke helt i stå og med god hjælp fra de gamle støtter fik Mie tingene til at hænge sammen. Bryggeriets gamle lastbil var "berømt" i lokalområdet. Det var noget af en opgave at få den startet om morgenen - som regel blev den skubbet et godt stykke ned af bakken ved Nørreballe, før det lykkedes at få motoren i gang. Til gengæld turde man så ikke slukke motoren før man var hjemme igen om aftenen.

Mie prøvede uden held at sælge bryggeriet og røgeriet i 1952 - uden held. I 1953 fik hun dog en forpagtningsaftale i stand med Ellen og Frede Antvortkov. Frede kom fra et bestyrerjob på Tved Bryggeri. Mie Rasmussen flyttede ind i lejligheden på stuehusets 1. sal og boede dér til sin død i 1983.

Horne Bryggeri havde været familiedrevet siden 1900 - nu tog andre over. For Ellen og Frede var der rigeligt at se til fra første dag. Udskiftning og fornyelse af maskinparken og andet inventar var nødvendig og med knofedt og en arbejdsdag der lå tæt på 24 timer i døgnet, samt en god modtagelse fra gamle og nye kunder, lykkedes det at få Horne Bryggeri og Røgeri til at fungere optimalt og i 1958 købte Ellen og Frede virksomheden.

Tiderne skiftede igen - alt skulle nu være større og konkurrencen i bryggeribranchen blev forstærket. Frede var klar over, at for at der atter skulle investeres voldsomt, så i stedet valgte han i 1968 at standse brygningen af øl og gå over til depotdrift for Carlsminde, Nyborg. Depotet kørte frem til 1981, hvor det blev overdraget til Ole Thingstrup, som kørte det videre fra sin bopæl i Vester Skerninge (først med øl og vand fra Carlsminde - senere med øl fra Hancock). Ole "Depot" stoppede i 2004.

...og Horne Bryggeri: Det blev ombygget til ældreboliger og i én af disse nød Frede Antvortkov sit otium.

Ovenstående oplysninger er hentet fra siden "Horne Land før og nu", skrevet af Martin Key i 2002.

 

Hvis du ligger inde med yderligere oplysninger og/eller billeder af Horne Bryggeri, så kontakt venligst Michael Gorm: mgorm55@remove-this.gmail.com

Senest opdateret 5. april 2021