Østerby Bryggeri (1888-1977)

Ejere:

H.P. Hansen (1888-1902)

Rasmus og Niels Davidsen (1902-1904)

Knud Davidsen og Rasmus Davidsen (1904-1911)

Knud Davidsen (1911-1915)

Maren Davidsen (1915-1918)

Peder Jørgensen (1918-1957)

Kirsten & Børge Sørensen (1957-1967)- Som I/S selskab

Børge Nellemann Jørgensen (1967-1977)- Som I/S selskab

Adresse:

Assensvej 257, Millinge

Historien:

Ukendt.

Note: Bryggeriet blev i 1919 omtalt som Millinge Bryggeri.

Fra Fyens Stiftstidende har vi sakset nedenstående omkring navneforvirringen Millinge/ØsterBy:

 

"I et lokalhistorisk arkiv er det ikke blot blandt kerneopgaverne at tage vare på den lokale kulturarv og formidle viden i form af udstillinger og artikler, men også at rette faktuelle fejl i viden om lokale forhold.

Navnet Østerby i Svanninge Sogn er ikke glemt, men dog lidt i baggrunden i forhold til Millinge, som alle skilte henviser til, og så opstår forvirringen.

Det nuværende matrikelsystem, som der udstykkes efter, er fra 1844, og ligesom dets forgænger fra 1600-tallet hedder det Millinge-Østerby Ejerlav. Det hedder Millinge matr. nr. .. , fordi Østerby er en del af Millinge (den østlige del af Millinge), ikke omvendt, og derfor har myndighederne gjort en fejl ved at skrive Østerby matr. .. på folks skøder.

Skellet går ved Toftebjerggaard på Assensvej 280 i Millinge, så VM-Blomsters privatbolig, nr. 272 (Aabyhuset), er det første i Østerby, og på den anden side er både nr. 277 (bygget af gdrj. Hans Jakobsen som aftægtsbolig, "Kahytten"), VM-Blomster og Hans Møllers villa på nr. 271, bygget på Toftebjerggaards jord og hører dermed også med til Millinge - hvorefter det gamle Østerby Bageri (nuværende bagerimuseum under renovering) er den første ejendom i Østerby.

Dagli' Brugsen Millinge hed tidligere Millinge-Østerby Brugsforening, og både Svanninge Sognegaard og Svanningehallen ligger i Østerby, hhv. udstykket fra Lindely på Østerbyvej 20 og fra Lindegaard.

Svanninge Skole (opr. Svanninge Centralskole) er fortrinsvis bygget på Svanningejord, men en stor del af skolens sportspladser er på Østerbyjord (fra Lindegaard). At de tre institutioner har fået Svanninge- betegnelsen, skyldes naturligvis, at både skole, idrætshal og forsamlingshus er fælles for hele det gamle Svanninge Sogn. Det er altså som nævnt myndigheders uvidenhed eller magelighed, når man fejlagtigt på skøder har forkortet Millinge-Østerby Ejerlav til Østerby, så selv Millinge-matrikler langt inde i, hvad der i dag regnes med til Faldsled (f.eks. Strandparken), har Østerby på deres skøde.

Derfor er det måske ikke så mærkeligt, at den dygtige og flittige rideklub ved Ladefogedgaarden/Kildegaard har ladet sig forlede til nu at kalde rideklubben det ganske flotte, men topografisk ikke korrekte navn, Østerby Sportsrideklub, for klubben ligger altså i Millinge og ikke i Østerby.

Svanninge Kommune påbegyndte i 1960'erne undervisning på anneksskole for eleverne på Svanninge Mark ind mod Faaborg, men at den kom til at hedde Toftegårdskolen, var ganske misvisende: Vejen op til skolen hed i 60'erne Toftevej, men da der ved sammenlægningen til Faaborg Kommune 1970 var en vej af samme navn i Vester Aaby, blev vores Toftevej døbt om til Toftegårdsvej - til trods for at der aldrig har eksisteret nogen Toftegård! Skolen ligger i øvrigt på gården Fritsdals jord og også ret tæt på Saugstedgaard.

Senere blev den fusioneret med Sundskolen, da kommunen lidt hovedløst gjorde denne til ungeskole - men de nye navne var bestemt ikke mere logiske, for medmindre man står ved siden af bygningen og ser på de skulpturer, de er navngivet efter, ville alle tro, at Svanen var Toftegårdsskolen, fordi den oprindelig blev oprettet af Svanninge Kommune, og at Uglen var Sundskolen, fordi de største elever må formodes at have modtaget mere viden end de små, hvorfor skolen skulle opkaldes efter klogskabens symbol. Logik og politik følges ikke altid ad!

 

 

Har du oplysninger om Østerby Bryggeri, så kontakt venligst Michael Gorm, mgorm55@remove-this.gmail.com

Senest opdateret 17. april 2021

Bemærk angivelse af serveringstemperatur!
Østerby Bryggeri ca. 1959