Sct. Hans Bryggeri (1811-1905)

Der er brygget øl på adressen Nørregade 45 siden 1811. Vi har valgt at samle de enkelte ejere under dét navn, som stod på facaden i langt det meste af tiden: Sct. Hans Bryggeri. Det var i øvrigt på adressen at man første gang forsøgte sig med brygning af bayersk øl i Danmark.

Ejere:

Salomon Wulf (1811-1823)

Frederik Fuglebjerg (1824-1832)

Thomas Charles Grut (1832-1842)

Anthon Christian Toxwerdt (1842-1852)

Anthon Christian Toxwerdt (forpagter fa. Halberstadt & Rasmussen) (1853-1859)

Toxwerdt's Enke (Forpagter Peder Adam Møllmann (1859-1862)

Toxwerdt's Enke (Forpagter Jørgen Jensen) (1863-1868)

Sct. Hans Bryggeri

Henrik Emil Haugsted (1868-1905)

Odense Slotsbryggeri A/S

Forpagter Rasmus P. Hansen) (1905)

Slotsbryggeriet A/S

Albani A/S (1905-1969)

Adresse:

Nørregade 45

Historien:

Det siges, at der går en bred strøm af øl gennem Danmarks middelalder, og rigtigt er det i hvert fald, at det engang var anbefalelsesværdigt at drikke øl frem for vand. Da industrialiseringen indfandt sig, var England længst fremme inden for ølbrygningen, men en smagsændring over mod lysere øltyper førte til, at mange i stedet vendte blikket mod tysk øl og i særdeleshed øllet fra Bayern.

Brygning af bayerskøl var karakteriseret ved lagring i dybe og kolde kældre, og gæringen foregik som undergæring ved meget lav temperatur. I de kolde kældre foregik der derefter en langsom eftergæring, og efter nogle måneders lagring fik den bayerske øl et klarere udseende end andet øl.

Det første forsøg på at indføre bayerskøllet til Danmark blev gjort i Odense. Det foregik i 1830’erne, stedet var baggården til Nørregade 45, og her havde der allerede været brygget før. I 1811 købte Salomon Wulff gården og lavede et ølbryggeri. Det var helt almindeligt, at byens store købmandsgårde også drev både bryggeri og brændevinsbrænderi, men i Wulffs tilfælde var der alene tale om et bryggeri – og det gik skidt. Wulff gik fallit med bryggeriet i 1823, men andre tog tråden op. I 1828 nedbrændte den del af ejendommen, hvor bryggeriet lå, men det blev hurtigt genopført.

I 1832 solgtes bryggeriet i Nørregade 45 til englænderen Thomas Charles Grut, der havde fået borgerskab i Odense et par år før, og som sammen med en kompagnon allerede drev et handelshus i forhuset ud mod Nørregade. De tos forretning gik godt. Grut var agent for flere britiske selskaber, blev engelsk konsul for Fyn og vandt indpas i byens finere kredse. Han må også have set muligheder i at udvikle bryggeriet. I hvert fald fik han i 1834 efter ansøgning tilladelse til at drive et ”øl- og porterbryggeri, maltgøreri og brændevinsbrænderi”, hvor man også ville forsøge at frembringe et forbedret produkt, underforstået bayerskøl. Året efter var de åbenbart i gang med brygningen, for nu annoncerede de i avisen. Måske bryggede de allerede fra starten bayerskøl, men i december 1836 meddelte spækhøker og melhandler P. Wils i hvert fald, at han solgte bayerskøl på flaske fra konsul Gruts bryggeri.

Bayerskøllet blev imidlertid ikke nogen succes. Et læserbrev afslørede manglende kendskab til øllets rette behandling. Det mistede sin velsmag, når det stod hos øltapperne, hvilket formentlig hang sammen med, at bryggeriet manglede de iskolde lagerkældre til eftergæringen. Derfor måtte Grut opgive sit forehavende. Han solgte i 1842 sin virksomhed og endte i stedet i Australien.

Der blev dog stadig brygget i Nørregade 45. Bryggeriet skiftede ejer flere gange og hed en tid Skt. Hans Bryggeri. Da lavede man både bayerskøl og hvidtøl. I 1905 blev bryggeriet overtaget af et konsortium, som omdøbte det til Slotsbryggeriet. Det blev herefter købt af Albani.

(Tak til Johnny Wøllekær og Jørgen Thomsen fra Historiens Hus)

 

Har du yderligere oplysninger om og/eller billeder af Sct. Hans Bryggeri og bryggerivirksomheden i Nørregade 45. Odense, så kontakt venligst Michael Gorm: mgorm55@gmail.com

 

 

Et kik ind i bryggeriets gård 1893

Senest opdateret 14. april 2021