Sødinge Bryggeri (1882-1972)

Ejere:

Hans Jensen Bøgild (1882-1912)

Vilhelm Jensen Bøgild (1912-1939)

Kirsten Eriksen  (1939-1972)

Adresse:

Nyborgvej 12, Sødinge (Ringe)

Historien:

I bogen "Sødinge fra før til nu" (1971) skrevet af Magrethe Hansen og Hans Peder Hansen kan man bl.a. læse følgende:

"I 1882 kom maltgører Hans Jensen til Sødinge og købte det jordlod som er kaldt Kogager på et kort fra 1810. Jorden havde tilhørt Niels Hansens gård ligesom Højgårdsjorden. Han købte også den jordlod af Jørgen Christiansen Birkelund, som gik ned mod banen. Hans Jensens kom fra Hesselager, hvor han og Stine havde tjent sammen i præstegården hos pastor Kofoeds - (fra Hans Jensens skudsmålsbog: Efter at have tjent mig som karl fra 1876 til 1882, og efter at have bygget hus i Sødinge bosatte han sig som maltgører i Sødinge sogn. Vorherres velsignelser med eder! - Tak for de år!... 18.Oktober1882, Hesselager præstegård. Kofoed.) .

Hans og Stine var to opvakte og interesserede mennesker, der nok havde fået en god påvirkning i dette hjem, breve fra præsten opbevaredes i familien. Grundtvigs skrifter stod på boghylden i hjemmet i Sødinge, og de var friskolefolk.

Hans Jensen fik lært maltgøreri og ølbrygning og begynder så på den virksomhed, som siden udvikler sig til noget større. Lille var begyndelsen, med en trækvogn bragte Hans Jensen selv øllet ud til kunderne, maltet blev tilberedt til de beboere, som vedblev at brygge selv. I løbet af 10-15-20 år blev forretningen så stor, at der blev ansat kørekarle, og der blev holdt flere spand heste, en uddannet karl passede maltet, og der var således en anselig ungdom, der fyldte godt op imellem unge i gymnastiksalen og friskolens aftenskole. I en årrække var der især en ung mand, som senere startede den store købmandsforretning i Eskildstrup og blev én af midtfyns største skatteydere. Stine satte stor pris på ham, for hans solide og trofaste natur, og især for hans godhed mod hestene, som havde hans store forkærlighed, tillige var han aldrig fristet af spiritus, hvilket nok hændte andre, der fór på vejene og holdt rast ved kroerne.

Anders Christian Hansen fortalte tit om sin tid på bryggeriet, og hvor han satte Stine højt som madmoder, der altid tænkte på at gøre det godt for husets folk med god mad og varmt at drikke, når de tit kom forfrosne hjem fra de lange ture. Hans Jensens havde to sønner, Vilhelm og Valdemar, der var flere år imellem dem. Vilhelm skulle efterhånden tage sig af ølbrygningen og Valdemar af maltet. Stine døde pludselig 1912 og i 1913 giftede Vilhelm sig med Kirsten Eriksen, datter af Knud Eriksen Korbitzdal.

Hans Jensen købte navnet Bøgild til sine sønner. Det viste sig at forretningssansen gik i arv til Vilhelm, som udvidede og byggede i større stil. Efterhånden blev det også ensodavandsfabrik (1937) og i 1965 mens ølstrejken raserede på de store bryggerier havde Sødinge alle sejl oppe for at skaffe sodavand til tørstende sjæle, så selv den 75 årige Kirsten vaskede flasker fra gry til kvæld. Kirsten mistede Vilhelm i 1939 ved et biluheld. 3 år efter giftede hun sig igen med salgschef Søren Jørgensen Rynkeby, som efter en kort årrække blev syg af scelerose og døde efter nogle strenge år.

Kirsten fortsatte stadig bryggeriet. - Hun og Vilhelm havde 3 børn: Else gift med bygmester Ernst Kristoffersen i Ringe, Inger (tandtekniker) gift med Jørgen Nissen. Hans, ugift, ansat på et bryggeri i Maribo;

Valdemar Bøgild byggede sig et hus ved landevejen nær ved bryggeriet og giftede sig med børnehjemsleder Johansens datter fra Palshave, deres to børn Marie og Helene blev begge landmands koner oppe ved Rebildbakker et sted.

Den høje bryggeriskorsten er det mærke, som en slægt har sat i vor lillelandsby og Kirsten har ikke svigtet slægten med sit friske humør og gåpåmod virker som en opsang på sine omgivelser og hilses med et smil, når hun i en snæver vending må starte bilen og køre ud med en ekstra forsyning i sommerens varme - i strandkjole og med en svær cigar!

 

Har du yderligere oplysninger om og/eller billeder af Søddinge Bryggeri, så kontakt venligst Michael Gorm: mgorm55@gmail.com

Sødinge Bryggeri 1961 (Sylvest Jensen Foto)

Senest opdateret 18. april 2021

Kirsten Eriksen