Teglgade Bryggeri (1862-1903)

Ejere:

R. Minor (1862-1887)

Christian Boye Minor (1887-1903)

Adresse:

Teglgade, Marstal

Historien:

Ukendt

Marstal Bryggeri, Teglgade Bryggeri og Bryggeriet Niels Juel I/S har fået egne opslag. Herudover er der registreret følgende bryggerivirksomhed i Marstal og omegn:

 

 • Peter Hansen Kromann (1842-1851)

          Kirsten Kromann (Peter Kromanns enke) (1851-1862)

 • Peter Kromann Rasmussen (1859)
 • Hans Albert Boye Kromann (1861-1867)

          R.J. Kromann (1867-1895)

 • Marius Jørgensen (1895-1908)
 • R. Madsen (1896)

          H. Madsen (1897-1901)

          Friis Madsen (1902)

          Mads Hansen Friis (1903)

Note: Disse fire navne kan være én og samme person. Mads Hansen Friis får i 1866 borgerskab som skipper og meddeler i 1901 at han driver et ølbryggeri.

 • Laurits Henriksen Madsen ((1895)
 • Claus Christian Boye (1902-1903)
 • Hans Christian Boye (1842-1862)
 • Erik Nielsen Eriksen (1847-1862)
 • Elenora Hermansen (1859-1867)
 • R.K. Rasmussen ((1860-1867)
 • Rasmus Wulf (1869)
 • Christian Nielsen Rosenberg (1841-1851)
 • Gertrud Broholm (1845-1847)

 I en familiekrønnike om Familien Kromann skrevet af Jens Ulrich Kromann har vi fundet følgende:

Peter Hansen Kromann, sjette slægtled, blev født i Marstal den 27. april 1800 som næstældste søn af Jens Peter Kromann og hans første hustru, Anne Margrethe. Han blev kun et halvt hundrede år, men nåede inden sin død i 1851 at markere sig som fremtrædende borger i Marstal med et vidtspændende virke som skipper, skibsreder, handelsmand, brygger og brændevinsbrænder. Han skulle begynde sit arbejdsliv i de vanskelige år efter Englænderkrigen 1807-14, som sluttede med statsbankerotten 1813 og Kielerfreden 1814, hvor Danmark måtte afstå Norge til Sverige. Men i årene derefter var det opgangstider for skibsfarten i Marstal.Han er nævnt som familiens første brygger i Marstal i 1842, og i 1845 købte eller opførte han købmandsgården i Kongegade 31, hvor han indrettede bryggeri. Efter hans død videreførte hans enke, Kirsten Kromann, dette bryggeri, og efter hende overtog deres ældste søn, min oldefader Rasmus Kromann det. En anden brygger var Peter Hansen Kromanns halvbror, Hans Albert Boye Kromann, hvis bryggeri er grundlagt i 1861. Dette bryggeri overtog Rasmus Kromann også omkring 1867.Yderligere en brygger i familien kan identificeres: Peder Kromann Rasmussen, skipper i Marstal, havde en nebengeschäft som brygger. Hans hustru, (Anne) Christine Margrethe (eller Margarethe) Kromann var datter af Jens Petersen Kromann og halvsøster til Peter Hansen Kromann.

 

Har du yderligere oplysninger om Teglgade Bryggeri i Marstal og eller anden bryggerivirksomhed i og omkring Marstal, så kontakt venligst Michael Gorm: mgorm55@gmail.com

 

Senest opdateret 5. april 2021