Historien om Danske Ølentusiaster (kort)

 

I starten var Landsforeningen!

Lørdag 5. september 1998 blev foreningen Danske Ølentusiaster stiftet ved et møde på Carlsens Kvartér i Odense. 22 ølentusiaster fra det meste af landet var mødt op og 24 meldte sig ind (!). Blandt de 24 var i øvrigt ejeren af Carlsens Kvartér Benny Weble. Foreningens første bestyrelse (billedet) blev også valgt ved denne lejlighed.

Man vedtog et sæt foreløbige regler og et medlemskab for resten af 1998 på 100 kr. Referatet fra den stiftende generalforsamling blev udsendt en uge efter mødets afholdelse og sendt pr. mail til 128 modtagere.

De første landsarrangementer

En af bestyrelsens første opgaver var at ledsage Øl-ikonet Michael Jackson på en tur rundt i landet. Jacksons besøg blev fint dækket af medierne, der således også skrev om den nystartede forening for ølentusiaster. Michael Jackson var også på Fyn, hvor han besøgte Carlsens Kvartér, Refsvindinge Bryggeri og et gårdbryggeri i Martofte.

Første egentlige arrangement for medlemmer af Danske Ølentusiaster var en rundvisning på Carlsberg 12. marts 1999. 30 deltog. Det næste arrangement var et besøg på Bryggeriet Apollo 14. april 1999, hvor 23 deltog. Det 3. arrangement var et besøg på Refsvindinge Bryggeri 14. august 1999 med 37 deltagere fra hele landet. På det tidspunkt begynder de regionale arrangementer at tage form.

De første regionale arrangementer

Københavnerne er først på banen: Fra og med 3. august 1999, afholdes der faste medlemsaftener den første tirsdag i måneden på Bryggeriet Apollo. Anders Evald er tovholder.

Fyn er dog lige i hælene og fra og med 6. september 1999, mødes fynske medlemmer af Danske Ølentusiaster den første søndag kl. 14.00 på Carlsens Kvartér i Odense. Jesper Hvalsøe er initiativtager. Læs meget mere på siden om Region Fyns historie.

Herefter går det slag i slag: 15. januar 2000 afholdes første møde i Nordjylland (Aalborg). 11. april 2000 er turen kommet til Østjylland (Aarhus) og Horsens-området kommer med 22. august 2000.

Beslutning om en Regional struktur

På foreningens generalforsamling 4. februar 2001, beslutter man at skabe en egentlig regional struktur. Man er enige om, som det hedder "at overlade styring og initiativ til lokale grupper, der fungerer omkring nogle ankermænd og - kvinder". Bemærk at der fortsat ikke er tale om valgte formænd som vi kender det i dag. Man kalder dem Regionsansvarlige.

Det næste år tager "Regionaliseringen" til og den første erklærede region er Nordsjælland som startes op sidst i 2001 med det første møde i januar 2002. Så går det stærkt:  I "Ølentusiasten" nr. 14 fra marts 2002 omtaler Ole Madsen om 9 regioner: Midtsjælland, Sydsjælland,Sydvestjylland, Nordsjælland, København, Østjylland, Nordjylland, Vestjylland og - Fyn!.

Der er fortsat tale om en centralstyret struktur. På Foreningens generalforsamling 2. februar 2002 hedder det: "Vi starter den regionale struktur med nogle forholdsvis store enheder og vil så formentlig fortsætte med mindre lokalafdelinger, som er en del af regionerne...Vi arbejder med regionernes formelle rammer, herunder de økonomiske rammer. Regionerne har ikke deres egen økonomi - der er afsat midler til arrangementer mm. i regionerne i forhold til foreningens budget for 2002".

Regioner og Lokalafdelinger

Et afgørende møde finder sted 7. september 2002 på Centralcafeen i Nyborg. Her mødes landsbestyrelsen med de udpegede regionsansvarlige og her fastlægges en ny struktur med regioner og lokalafdelinger. Lovmæssigt kommer strukturen ind i foreningens love på generalforsamling 8. februar 2003, men strukturen er de facto gældende fra 7. september 2002.

På mødet i Nyborg konstaterer man at medlemstallet nu er over 4000, men at flere skal med. Derfor skal der oprettes en "masse lokalafdelinger. Visionen er at foreningen om 5 år har 50-100 lokalafdelinger. der skal være lokale aktiviteter og vi skal være tæt på medlemmerne". Videre hedder det: "Alt det sjove vil komme til at foregå i lokalafdelingerne fremover. Regionen vil være en administrativ overbygning til lokalafdelingerne - et mellemled mellem landsbestyrelsen og lokalafdelingerne. Men en regionsansvarlig kan også godt stå for en lokalafdeling.

Man opridser betingelserne for at starte en lokalafdeling og man ændrer på de regionale grænser og 9 regioner bliver til 10. Alle regionale medlemsmøder ændres til lokalafdelinger med øjeblikkelig virkning. 15 lokalafdelinger er hermed skabt. Arkitekten bag regions- og afdelingsstrukturen var Klaus Lynggaard, der var blandt de 22 stiftere af foreningen. Han blev hurtigt foreningens første webmaster og bestred denne post indtil august 2004, hvor han trak sig pga øget arbejdspres i sit civile job. Én af foreningens mere ukendte helte.

Herfra kan du følge historien om regionen og de fynske  lokalafdelinger på de respektive sider (tv). Om Landsforeningens historie og videre udvikling kan du læse meget mere på www.ale.dk

Nedenfor kan du dog læse lidt om mærkedage i foreningen og om ølpriser, generalforsamlinger og fynboer i Landsbestyrelsen:

Mærkedage i Danske Ølentusiaster

December 1998: Foreningens blad Ølentusiasten udkommer for første gang. Det første nummer har 16 sider, men allerede fra nr. 4 er sidetallet oppe på 24. Fra nr. 6 kan man læse om øl og vor forening på hele 32 sider.Redaktør dengang som nu: Ole Madsen. Bladet udkommer 4 gange årligt indtil 2006, hvor antal udgivelser udvides til dét vi kender i dag: 6 årlige numre.

1999: I marts måned optages Danske Ølentusiaster i EBCU (European Beer Consumers Union)

I november afholdes et workshop arrangement, hvor en række udvalg nedsættes. Foreningen forbereder sig på at blive stor!

2000: Årets danske ølnyhed (1999) kåres for første gang. 18 øl er med - heraf fem fynske. Ceres Royal All Malt vinder prisen. Se den samlede liste over vinderne op til i dag på siden "Årets danske ølnyhed"

Medlemmer af Danske Ølentusiaster modtager for første gang et medlemskort

www.ale.dk oprettes og der kan nu købes T-shirts med foreningens lofo på! Endelig kan det nævnes at redaktør Ole Madsen flytter til Horsens!

Medlemstallet passerer 1000.

2001: Danske Ølentusiaster afvikler 1. ølfestival  - i Remisen, København. Over 200 forskellige øl præsenteres på 25 stande. 3000 besøgende.

I september er medlemstallet oppe over 2000. Ritt Bjerregaard bliver første æresmedlem af danske Ølentusiaster.

2002: Foreningens 2. ølfestival afholdes i Valby. Over 300 forskellige øl fordelt på 35 stande.. 6000 besøgende!

Første Ølfestival  i Provinsen: Århus 25-27 oktober 2002. 3300 gæster. 350 forskellige øl fordelt på 27 stande.

2003: Den regionale ølpris uddeles for første gang rundt omkring i landet. Foruden diplom medfølger en check på 5000 kr. ( i dag er prisen på 2.500 kr). På Fyn tildeles prisen Christian Firtal, Odense. Se den samlede liste over fynske vindere på siden "Den regionale ølpris"

Øllets dag afvikles for første gang 5. september for at fejre foreningens "fødselsdag".

Det Danske Ølmærke uddeles for første gang. Der uddeles i alt 20 mærker - heraf 4 guld, 5 sølv og 11 bronze. Blandt modtagerne af Gulddiplomet er Carlsens Kvartér, Odense. Dansk Ølmærke er grafisk udarbejdet af Henrik Raun Aage, der vandt en konkurrence udskrevet i "Ølentusiasten". Se de fynske modtagere af Ølmærker gennem tiderne på siden "Dansk Ølmærke på Fyn

5. september frigives også "Det danske ølglas", der er blevet til på Holmegaard Glasværk med hjælp fra Danske Ølentusiaster.

Danske Ølentusiaster bliver arbejdsgivere, da foreningen ansætter sine to første medarbejdere: Ulla Birk Hansen (Sekretær) og Ole Madsen (Redaktør).

2004: Danske Ølentusiaster bliver 1. januar medlem af Forbrugerrådet.

Det uafhængige fadølsanlæg "Den Frie hane" introduceres i samarbejde med Micro Matic.

For første gang kåres "Årets Byggeri" i forbindelse med afstemningen om Årets Ølnyhed. Nørrebro Bryghus kåres som Årets Bryggeri 2003 med Ørbæk Bryggeri på en flot 2. plads. Se listen over samtlige modtagere af prisen på siden "Årets danske ølnyhed"

Første Stormøde (afdelingsledelser, regionsledelser og landsledelsen) afholdes 5. juni på You'll Never Walk Alone, Kolding.

Brian Hvam ansættes i november måned som foreningens Webmaster.

2005: Fynske Øldage 20-22 oktober. Provinsfestivalen afholdes for første og eneste gang i Odense (Odense Congress Center). 4500 gæster smager på 750 forskellige øl.

ØJ-dag afholdes for første gang 3/11 2005

2006: Foreningen blad "Ølentusiasten" udkommer nu med 6 numre om året.

2007: 4-årigt projekt starter med et godt formål: "Genskabe grundlaget for humleproduktion i Danmark med specifikke danske smags- og duftegenskaber. Projektet afvikles bl.a. på Det Jorbrugsvidenskabelige Facultets afdeling i Årslev på Fyn. Projektleder er Gitte Kjeldsen Bjørn.

2008: European Beer Festival afvikles for første og indtil videre eneste gang 12-14 september. Sted: Carlsberg, Valby. Der er deltagere fra 23 lande, der serverer omkring 1300 forskellige øl for over 21.000 gæster!

16-18 maj afholdes Provinsfestivalen i Århus.

"Højt skum" på Danmarks Medie Museum i Odense. Udstilling af Ølplakater.

Danske Ølentusiaster fylder 10 år.

2009: Finanskrisen kradser og en del mikrobryggerier kæmper for eksistensen. I løbet af 2008-2009 lukker der faktisk 19 bryghuse, men det skal nævnes at der i samme periode etableres 38 nye. Krisen kan også mærkes hos danske Ølentusiaster. Ved Ølfestivalen i Valby 15-17 maj registreres der kun 7401 gæster. Helt galt går det til Provinsfestivalen i Esbjerg 22-24 oktober, hvor kun 1711 gæster dukker op. Det bliver den sidste provinsfestival for denne gang.

Ølmærkeudvalget beslutter at droppe de tre kategorier Guld, Sølv og Bronze i forbindelse med Dansk Ølmærke. For fremtiden uddeles kun ét mærke: Dansk Ølmærke.

2010: Dansk Ølmærke uddeles for 4. gang. Denne gang kun som ét mærke. 57 ølsteder rundt omkring i landet modtager udmærkelsen fra danske Ølentusiaster. Et nyt diplom udformes af den fynske mediegrafiker-elev Jane Rasmussen.

På generalforsamlingen vedtages en udviklingsplan for Danske Ølentusiaster: "En synlig og sammenhængende forening" samt et visonspapir: "Bedre øl til danskerne".

Foreningens årlige Ølfestival genopfinder sig selv i Tap 1 på Carlsbergs gamle grund under parolen "Københavnske Øldage" og 13.000 gæster kikker forbi.

Tour De Biere afvikles for første gang - en enkel fynbo er med i feltet på 15 mand: Jørgen Bjerrum, Svendborg. Man tilbagelægger ialt 550 kilometer.

Brygmester Peter Clemmesen, Thisted Bryghus, udnævnes til foreningens blot 2. æresmedlem.

2011: Ølfestivalen afholdes atter i Tap 1 - 26-2 maj. 13.049 gæster.

2012: Landsbestyrelsen sætter fokus på lokalafdelingerne, der bliver præsenteret én for én både på ale.dk og i Ølentusiasten. Der er også fokus på regionerne, hvor der grænserne justeres lidt. Der er dog fortsat 11 regioner, inkl. Nordatlanten.

Danske Ølentusiaster engagerer sig i den århusianske Food Festival, der for første gang også giver mulighed for øloplevelser.

Bryggeriforeningen meddeler, at specialøl nu "sidder" på 9,7% af ølsalget. I 2003 var andelen 0,5%!

For 5. gang uddeles Dansk Ølmærke. 72 ølsteder modtager hæderen - heraf er der 5 fynske.

Årets Ølfestival afholdtes for 3. gang på Tap1. 10-12 maj. 12279 gæster.

2013: Anne Lise Knørr vælges som ny Landsformand.

Carsten Berthelsen, Ølskribent mm, udnævnes til foreningens 3. æresmedlem.

Ølfestivalen afholdes 23-35 maj på Tap 1. Der sættes publikumsrekord med 13201 deltagere.

2014: Ny handlingsplan vedtages på årets generalforsamling 22. marts 2014:

En attraktiv og synlig forening.

Årets Ølfestival afholdes for 4. og sidste gang på Tap1: 12. 742 gæster kikker forbi. Med 1861 gæster, blev der sat ny "torsdagsrekord" for festivalen

2015: På årets generalforsamling blev der vedtaget lovændringer, således at lokalafdelingerne nu får mulighed for egen økonomi. Det skulle der efter sigende være stort behov for.

Foreningens Ølfestival var flyttet til Lokomotiv Værkstedet og blev besøgt af 13.072 gæster. Både torsdag og lørdag blev der sat publikumsrekord. Stedet er absolut det bedste festivalsted til dato.

2016: Landsbestyrelsen har vedtaget nye retningslinier for valget af Årets danske ølnyheder. Nu får bryggerierne en afgørende indflydelse på, hvilke øl medlemmerne kan stemme på.

På GF demonstrerede den aktuelle ledelse demokratisk underskud, da en af foreningens medarbejdere blev truet på sin ansættelse blot fordi vedkommende benyttede sin ret som medlem af foreningen til at stille op til Landsbestyrelsen. 12.661 deltagere medvirkede til endnu en rigtig god Ølfestival - og endnu en gang på Lokomotiv Værkstedet.

2017

Landsbestyrelsen opfordrer Landsformand Anne Lise Knørr til IKKE at genopstille. Formanden opfatter klart dette mistillidsvotum og trækker sig øjeblikkeligt. Hans Peter Jepsen konstitueres som formand indtil valgene på den årlige generalforsamling i marts måned - hvor han naturligvis vælges på permanent basis.

Generalforsamlingen godkender "Udviklingsplan 2017-2020"

12.167 deltog i årets Ølfestival på Lokomotiv-værkstedet. Stort set samme antal som sidste år.

Haven Festival løber med Øl & Mad prisen.

2018

11.382 deltog i årets Ølfestival på Lokomotiv-værkstedet.

2019

Hans Peter Jepsen takker af efter to år på posten som Lamdsformand. Generalforsamlingen vælger 23. marts Klaus Rehkopff som ny landsformand. Klaus er lokalformand i Odense og næstformand i Region Fyn.

Generalforsamlingen godkender et nyt forbrugerpolitisk program, der afløser det gamle fra 2006. Man godkender også et nyt foreningslogo. Mads Berg står bag logoet, ligesom han er den kreative kraft bag de seneste års festivalplakater.

Torben Mathews og Torben Steenberg bliver foreningens 4. og 5. æresmedlem.

2115 nye danske ølnyheder i 2019, hvilket er en ny rekord.

2020

Coronaen hærger verden og både Årsmødet og Ølfestivalen må aflyses. Det samme bliver Øllets Dag mange steder - hvor dagen afholdes sker det i en skrabet udgave. Mange afdelingsarrangementer aflyses. Der træffes beslutning om ikke længere at Foreningen ikke længere skal afvikle Ølfestivaler i det format vi kender. Endnu en DØE-saga er slut.

Sekretariatet flytter til Køge. Dansk Ølmærke uddeles: 218 udskænknings- og indsøbssteder. Ny rekord.

Bestyrelsen iværksætter en afstemning om bedste IPA. Man (alle) kan vælge mellem tre forskellige IPA, der alle er brygget på Skanderborg Bryghus: En Engelsk, En US- Westcoast og en US-New England. Under 900 mennesker deltager og bestemmer at Pop-IPA'en New England skulle være den bedste. Man græmmes.

4 bestyrelsesmedlemmer forlader bestyrelsen. Erstattes i november af 4 nye via et digitalt Regionsrådsmøde. Medlemstallet styrtdykker og er nu under 8000 medlemmer.

En analyse, som Beerticker har udarbejdet i samarbejde med Bryggeriforeningen, viser, at der kom en fjerdedel færre nye danske øl på markedet i 2020 på grund af Covid-19. 1.792 nye øl så dagens lys.

2021

 

Fynske Landsformænd:

Klaus Rehkopff: 2019-

Fynske medlemmer af Landsbestyrelsen

Jesper Hvalsøe: 2000 - 2002

Flemming Madsen: 2005- 2009

Michael Gorm: 2009 - 2010

Else Lindhard: 2010 - 2013

Peter Laursen: 2014-2015

Else Lindhard: 2016-2017

 

Danske Ølentusiasters Ølpris

Prisen uddeles til en person eller virksomhed, der har gjort en stor og engageret indsats for at vise mangfoldigheden og spændvidden i øllets verden. Udover et diplom følger også en kontant pris på 15.000 kr.

2002: Brygmester Peter Klemensen, Thisted Bryghus

2003: Familien Rasmussen, Refsvindinge Bryggeri

2004: Torben Mathews, You'll Never Walk Alone

2005: Dan Temple m.fl. for hjemmesiden Haandbryg.dk

2006: Claus Meyer, Kok, Igangsætter o.m.a.

2007: Carsten Berthelsen, Ølskribent

2008: Initiativtagerne til Danske Ølentusiaster: Anders Evald, Søren Houmøller, Arne Slej, Poul Ladefoged og Ole Madsen

2009: Gitte Bjørn, Århus Universitet (Humle Projekt på Fyn)

2010: Per Kølster, Fuglebjerggaard

2011: William Frank (Grauballe Bryghus)

2012: Torben Steenberg (Øl-ambassadør)

2013: Mikkel Borg Bjergsø (Mikkeller)

2014: Ny Nordisk Øl (Anders Kissmeyer, Per Kølster, Christian Andersen)

2015: Bjarke Bundgaard & Søren Kühlwein Kristiansen (Projekt øl i tjerner/kokkeuddannelsen)

2016: Tore Jørgensen, Herslev Bryghus.

2017: Christian Skovdal. Dansk Ølpionér med bl.a. Ølfabrikken og Beer Here på CV'et.

2018: Jacob Storm og Morten Valentin Lundsbak, grundlæggere af Amager Bryghus

2019: Initiativgruppen bag den første ølfestival (2001):Niels Gustav Ingholt, Ivan Vejsgaard Nielsen og Marttin Stuart Nielsen.

2020: Prisen ikke uddelt

2021: Den virtuelle ølsmagning

 

Øl & Mad Prisen

Prisen hylder samspillet mellem øl og mad og blev første gang uddelt i 2015. Sidste gang i 2018.

2015: Mads Østergaard-Clausen, Arla Unika

2016: 2 Øl (Tore Gynther og Tobias Emil Jensen)

2017: Haven Festival

2018: Hotel- og Restaurationsskolen, København

 

DØE's generalforsamlinger

Bortset fra et par afstikkere til Kolding, er DØE's generalforsamling altid blevet afholdt i Odense. Fra 2005 til og med 2014 er der med en enkelt undtagelse afviklet Fynsk Ølsmagning forud for generalforsamlingen. Det var Region Fyn, der arrangerede denne ølsmagning, ligesom det var regionens opgave at stille med aktivister til de mange praktiske gøremål før under og efter generalforsamlingen. Denne tradition stoppede dog i 2015, da Landsbestyrelsen mente det var tiden til at prøve noget nyt.

5. september 1998 (Stiftende): Carlsens Kvartér, Odense

6. februar 1999: Carlsens Kvartér, Odense

6. februar 2000: You'll Never Walk Alone, Kolding

4. februar 2001: You'll Never Walk Alone, Kolding

2. februar 2002: Gasa, Odense

8. februar 2003: Dalum Landbrugsskole, Odense

6. marts 2004: Dalum Landbrugsskole, Odense

12. marts 2005: Dalum Landbrugsskole (Fynsk Ølsmagning)

11. marts 2006: Odense Congress Center (Fynsk Ølsmagning)

17. marts 2007: Odense Congress Center (Fynsk Ølsmagning)

15. marts 2008: Odense Congress Center (Fynsk Ølsmagning)

28. marts 2009:  Dalum Landbrugsskole, Odense (Finalistøl-smagning)

20. marts 2010: Dalum Landbrugsskole, Odense (Fynsk Ølsmagning)

19. marts 2011: Dalum Landbrugsskole, Odense (Fynsk Ølsmagning)

24. marts 2012: Dalum Landbrugsskole, Odense (Fynsk Ølsmagning)

16. marts 2013: Dalum Landbrugsskole, Odense (Fynsk Ølsmagning)

22. marts 2014: Dalum Landbrugsskole, Odense (Fynsk Ølsmagning)

21. marts 2015: Dalum Landbrugsskole, Odense (Fynsk Ølsmagning droppet af Landsbestyrelsen)

12. marts 2016: Dalum Landbrugsskole, Odense

25. marts 2017: Dalum Landbrugsskole, Odense

17. marts 2018: Dalum Landbrugsskole, Odense

23. marts 2019: Dalum Landbrugsskole, Odense

21. marts 2020: Dalum Landbrugsskole, Odense - Aflyst

12. juni 2021: Dalum Landbrugsskole, Odense

 

 

 

Senest revideret 3. marts 2021

DØE's Formænd 1998-

 


Fra venstre mod højre:

Søren Houmøller (1998-2001)

Marttin Nielsen (2001-2004)

Klaus Seiersen (2004-2006)

Anne-Mette Meyer (2006- 2010)

Bo L. Jensen (2010 - 2013)

Anne Lise Knørr (2013-2017)

Hans Peter Jepsen (2017-2019)

Klaus Rehkopff (2019-  )