Historien om Lokalafdeling Ærø

Lokalafdeling Ærø Oprettes

I Ale Mail nr. 152/2004 kan man læse følgende: "Så er lokalafdelingen på Ærø endelig klar til sit stiftende møde: 24. marts 2004 kl. 19.30 i Ommel Beboerhus, Kirkevejen i Ommel. Tilmelding til Niels Iversen, der på det stiftende møde også vælges som afdelingens første formand. Det koster 65 kr. at deltage og for disse penge får man lidt "vådt og tørt". Indkalder er Regionsformand Brian Hvam.

Vi ved ikke hvor mange, der mødte op og hvem der evt. blev valgt til en bestyrelse eller aktivitetsgruppe. Var du med eller ved du noget, så kontakt regionsformanden.

Lokalafdeling Ærø oprettes som den fjerde lokalafdeling i Region Fyn - efter lokalafdelingerne i odense, Middelfart og Svendborg.

Medlemsmøder

Marts 2005: Medlemsmøde i Ommel Beboerhus. Påskeøl og spisning.

I sept. 2006 kan man læse at årsmødet holdes hos Marstal Fjernvarme.

Vi mangler oplysninger om medlemsmøderne: hvor de blev afholdt, indholdet og hvor mange der mødte op.

Lokalafdeling Ærøs nedlæggelse

Lokalafdelingen nedlægges i januar 2007, da det må konstateres at ingen vil påtage sig formandsposten efter Bo Kristiansen, der er flyttet fra øen. Afdelingens ca. 35 medlemmer overflyttes til Lokalafdeling Svendborg.

Afdelingens profil og aktiviteter

Som du kan se, mangler vi en hel del viden om denne afdeling, herunder et portrætfoto af formændene. Kan du hjælpe, så kontakt regionsformanden. 

 

 

Senest revideret 16. november 2019

Lokalafdeling Ærø

Formænd:

Niels Iversen (2004-2005)

Bo Kristiansen (2005-2006)