Historien om Lokalafdeling Faaborg

Lokalafdeling Faaborg oprettes

I Ale mail nr. 162/2004 kan man læse følgende: Der holdes stiftende møde for Lokalafdeling Faaborg på Øllets Dag, søndag 5. september kl. 16 på Svanninge Sognegaard. Vi håber at få valgt en lokalformand og få nedsat et aktivitetsudvalg. Der er arrangeret en "minimal" (!) ølsmagning i forbindelse med mødet. Indkalder er Regionsformand Brian Hvam.

Fyns Amts Avis og Fyns Stiftstidende gav fyldige referater fra det stiftende møde: 12 ølentusiaster mødte frem - heraf én fra Ærø (!). Første formand blev initiativtageren Niels Erik Jensen, mens Bjarne Iversen blev valgt som næstformand. Henrik Pedersen meldte sig som bestyrelsesmedlem. På mødet smagte de forsamlede på Einbecker Bock samt Köstrizter Schwarzbier fra Bad Köstrizt i det tidligere DDR.

Lokalafdeling Faaborg har således fødselsdag 5. september (samme dato som Landsforeningen). Lokalafdeling Faaborg blev oprettet som den femte lokalafdeling i Region Fyn - efter lokalafdelingerne Odense, Middelfart, Svendborg og Ærø (sidstnævnte lokalafdeling blev nedlagt i 2007).

Det er også fra aviserne vi ved, at afdelingens første medlemsmøde blev afholdt torsdag 16. december kl. 19.00 i Svanninge Sognegård. Emnet var udenlandsk øl og det var Mogens Toftlund fra "La Delizia", der stod for ølsmagningen, hvor der blev smagt på øl fra Østrig (3) Italien (1) Belgien (3) og Tyskland (1). Fremmødet var imponerende 25 deltagere. Tallet skal ses i lyset af, at Lokalafdeling Faaborg på dette tidspunkt havde 31 medlemmer!

 

Flemming Madsen, der på dette tidspunkt havde afløst Brian Hvam som fynsk regionsformand, fortalte om foreningen og kunne bl.a. fortælle at på landsplan var 15% af foreningens medlemmer kvinder. Dette sagt til en forsamling af 25 mænd! Af referatet kan vi se, at man vil afholde medlemsmøder hver tredje torsdag i lige måneder og at emnet på medlemsmødet i februar 2005 vil være "Fynsk øl".

Tak til Palle og Bjarne Iversen for lån af avisklip fra den gang ølrevolutionen kom til Faaborg og omegn.

Medlemsmøder

Afdelingen har afholdt jævnlige medlemsmøder på følgende lokationer:

2004-2006: Svanninge Sognegaard

2006-2008: Korinth Kro

2008-2009: Dalkildegård

2010-2013: Heimdal

2013-2014: Dau's kælder

2015- : Færgegården, Faaborg

Et enkelt medlemsmøde er afholdt på Café Bystævnet i Haarby. Biblioteket i Faaborg er blevet benyttet til et årsmøde eller 2. Øl og Mad-arrangementer på Blækhuset i Faaborg. I 2015 har man afviklet medlemsarrangementer på så forskellige steder som Bella Beluca Fitness & Yoga og Nr. Broby Fri- og Efterskole - men fast mødested er derudover Restaurant Færgegården.

Medlemstallet har ligget på 45-55 medlemmer de seneste år (2017).

Det årlige antal medlemsarrangementer ligger på 5-6 arrangementer pr. år.

 

Afdelingens profil og aktiviteter:


Lokalafdeling Faaborg har haft en omtumlet historie, hvor afdelingen flere gange har været tæt på at lukke på grund af mangel på kandidater til formandsposten. Problemet har også været afdelingens store geografiske område og mangel på egnede og centrale steder til afholdelse af medlemsmøderne.  Det er dog altid lykkedes at finde medlemmer til at bære faklen videre og de senere år har lokalafdelingen været inde i en stabil periode, med jævnlige arrangementer og  god tilslutning.

  • Lokalafdelingen har arrangeret familiearrangementer i Svanninge Bakker og på Naturlegepladsen Gåsebjergsand
  • Dengang Midtfyns Bryghus lå i Brobyværk, arrangerede afdelingen hvert år påskeøl-smagning på bryggeriet.
  • Lokalafdelingen har deltaget i udadvendte arrangementer såsom Fynske Fristelser i Faaborg og Korinth Festuge. Lokalafdelingen har jævnligt haft aktiviteter på Øllets Dag - i de senere år i samarbejde med Gundestrup Mejeri & Bryghus.
  • Afdelingen fik i 2012 sin første modtager af Dansk Ølmærke: Frk. Jensens Café & Spisehus. I 2016 overtog Færgegården mærket.

Gå til Lokalafdeling Faaborgs hjemmeside her

 

 

Senest revideret 11. november 2021

Lokalafdeling Faaborg

Formænd:

Niels Erik Jensen (2004)

Henrik Bo Pedersen (2005-2006)

Jens Ørum (2006-2007)

Søren Nielsen (2007-2009)

Peter Laursen (2009-2014)

Ole Mikkelsen (2014- )

Næstformænd:

Bjarne Iversen (2004-2005)

Mikkel Eggertsen (2007-2009)

Erik Christiansen (2009-2013)

Ole Mikkelsen (2013-2014)

Bent Dau (2014- )

Færgegården i Faaborg, hvor mange af lokalafdelingens medlemsmøder afholdes.