De fynske regionsformænd 1999-2015

Ved Region Fyns Fødselsdagsfest lykkedes det at samle alle seks fynske regionsansvarlige/regionsformænd 1999-2015. Fra venstre:

Brian Hvam (2003-2004), Else Lindhard (2008-2011) Jesper Hvalsøe (1999-2003), Flemming Madsen (2004-2005), Jørgen Bjerrum (2011-2012) og Michael Gorm (2005-2008, 2012-2015 )

Foto: Susanne Eriksen, Humledrik.dk

Historien om DØE Region Fyn

 

I Danske Ølentusiasters første leveår var der ingen organiseret regions- og afdelingsstruktur med valg, formænd, bestyrelser o.l. som vi kender i dag. Efter foreningens dannelse 5. september 1998, opfordrede landsbestyrelsen gennem "Ale-Mails" medlemmerne til at afholde lokale ølarrangementer rundt omkring i landet, hvor det var muligt. Når nogen meldte sig og rent faktisk fik stablet arrangementer på benene, blev det omtalt i Ale-Mail, som Anders Evald udgivet jævnligt lige siden 12. september 1998 frem til 2017. "Ale mail" var indtil første nummer af "Ølentusiasten" eneste skriftlige forbindelsesled  foreningens medlemmer imellem. Første nr. af "Ølentusiasten" udkom i øvrigt i december 1998 - dengang som nu med Ole Madsen som redaktør!

De første møder i Fynsafdelingen.

Det er i "Ølentusiasten" nr. 4 fra september 1999 , at  første arrangement i hvad man kaldte "Fynsafdelingen" omtales: søndag 6. september 1999 kl. 14.00 på Carlsens Kvartér i Odense - Denne dag betragter vi som Region Fyns fødselsdag. Initiativtager er Jesper Hvalsøe.

Mødet omtales som et "Kom-og-mød-hinanden"-arrangement og det blev endvidere oplyst, at man fremover "vil mødes den første søndag i hver måned kl. 14.00 på Carlsens Kvartér i Odense. Fælles for møderne er at der er lejlighed til at drikke en øl med ligesindede. Møderne vil vare 1-2 timer, men alle kan komme og gå som man lyster. Næste møde vil være 3. oktober 1999".

Inspirationen til fast mødested og -tid for fynske ølentusiaster, fik Jesper Hvalsøe ved Landsforeningens arrangement på Refsvindinge Bryggeri 14. august 1999, hvor han var én af de 37 deltagere.

Ølfolket væltede dog ikke ligefrem til møderne på Carlsens Kvartér. I Ølentusiasten nr. 5 1999 kunne man således læse: "De månedlige møder for ølentusiaster på Fyn, er vokset stille og roligt og er blevet en succes. Det første møde blev besøgt af fire mennesker. Siden er tilslutningen vokset med 50% hver gang. Ved 2. møde var vi således 6 mennesker og sidste gang (november) var vi ni deltagere. Om stemningen hed det: "Stemningen ved møderne har generelt været lidt forsigtig ved starten, men når der er gået en time og folk har smagt på de første øl, kommer der virkelig gang i diskussionerne". Om indholdet på disse første Regionsmøder kunne man læse: " Ved møderne har der ikke været noget specielt tema, men det er alligevel lykkedes med venlig assistance fra Benny Weble at smage noget spændende øl". Senere kommer der dog lidt temaer på møderne: Juleøl, Zeppelin-øl, Besøg fra Bryggeriet Vestfyen mm.

Måske var fremmødet dog ikke så smalt, som man kunne få indtryk af. På dette tidspunkt (september 1999) var der 470 medlemmer af Danske Ølentusiaster på landsplan. På Fyn var der ca. i alt 30 medlemmer - heraf 22 i Odense. 9 deltagere var altså nær ved 1/3 af samtlige fynske medlemmer!

Fra søndag til tirsdag

Fra og med 7. november 2000 blev møderne i "Fynsafdelingen" flyttet til 1. tirsdag i måneden kl. 19.30. Baggrunden var stagnerende deltagerantal. Medlemstallet på Fyn faldt også på dette tidspunkt.

Fra og med 16. januar 2001 flyttedes det faste mødetidspunkt for 3. og sidste gang og herfra blev møderne fast afholdt på den 3. tirsdag i måneden. Et mødetidspunkt, som den senere Lokalafdeling Odense overtog, da den blev oprettet 7. september 2002. Læs mere på siden om Lokalafdeling Odense.

Møderne i Fynsafdelingen blev som udgangspunkt fortsat afholdt på Carlsens Kvartér. Der er ikke referater fra de enkelte møder i denne periode, men noter i Ølentusiasten og i Ale mails tyder på et fremmøde på 10-12 medlemmer pr. gang.

17. juli 2001 holder man et medlemsmøde på det nystartede Chr. 4-tal i Odense og smager på Real Ale (cask).

Første ølsmagning udenfor Odense

27. oktober 2001 registreres i "Ølentusiasten" den første ølsmagning i Svendborg: på Vintapperiet. Læs nærmere på siden om Lokalafdeling Svendborgs historie.

Region Fyn oprettes uformelt.

På et tidspunkt i løbet af foråret 2002 fik "Fynsafdelingen" status af at være en region og de møder der blev afholdt på Carlsens Kvartér blev således Regionsmøder. Med titlen Regionsansvarlig var Jesper Hvalsøe således at betragte som Region Fyns første Regionsformand. Helt fortjent fordi Jesper siden 1999 havde været Ølentusiasternes (for)mand på Fyn. I december 2001 blev der registreret 150 medlemmer på Fyn og omkringliggende øer.

Regioner og Lokalafdelinger

Et afgørende møde fandt sted 7. september 2002 på Centralcafeen i Nyborg. Her mødtes landsbestyrelsen med de udpegede regionsansvarlige og her blev en ny struktur med regioner og lokalafdelinger vedtaget. Lovmæssigt kom strukturen først ind i foreningens love på generalforsamling 8. februar 2003, men strukturen var gældende fra 7. september 2002.

På mødet konstaterede man at medlemstallet nu var over 4000, men flere skulle med. Derfor skulle der oprettes en "masse lokalafdelinger. Visionen var at foreningen om 5 år skulle have 50-100 lokalafdelinger. der skulle være lokale aktiviteter og man skulle være tæt på medlemmerne". Videre hedder det: "Alt det sjove vil komme til at foregå i lokalafdelingerne fremover. Regionen vil være en administrativ overbygning til lokalafdelingerne - et mellemled mellem landsbestyrelsen og lokalafdelingerne. Men en regionsansvarlig kan også godt stå for en lokalafdeling". Man opridsede betingelserne for at starte en lokalafdeling op og man ændrede på de regionale grænser hvorved 9 regioner blev til 10:

 1. Nordjylland (Nordjyllands amt)
 2. Østjylland (Århus amt)
 3. Midt-Vestjylland (Ringkøbing og Viborg amter)
 4. Syd-Vestjylland (Ribe og Sønderjyllands amter)
 5. Vejle (Vejle amt)
 6. Fyn (Fyns amt)
 7. Storstrøm (Storstrøms amt)
 8. Midt-Vestsjælland (Vestsjælland og Roskilde amter)
 9. Nordsjælland (Frederiksborg amt)
 10. Storkøbenhavn (Københavns amt, Frederiksberg og Bornholm)

Det blev besluttet, at regionerne skulle have en vis form for økonomi. Hvordan og hvor mange penge, skulle undersøges og besluttes senere. Lokalafdelingerne skulle ikke have egen økonomi, men som nu søge midler hos Regionen.

Med den nye og tilrettede struktur blev alle regionsmøder konverteret til lokalafdelinger. På den måde fik Foreningen med ét slag 15 Lokalafdelinger: Aalborg, Herning, Århus, Esbjerg, Horsens, Tørsting-Vrads, Esbjerg, Skanderborg, Odense, Næstved, Hillerød, Holbæk, Køge, Roskilde og København.

Første fynske lokalafdeling oprettes

Lokalafdeling Odense oprettes således 7. september 2002 som første lokalafdeling i Region Fyn. Første møde i den nye lokalafdeling afholdes 17. september 2002. Lokalafdelingens første formand er Jesper Hvalsøe, der herefter både er Regionsansvarlig og lokalformand. Læs videre om Odense på siden om Lokalafdeling Odenses historie.

Flere fynske lokalafdelinger oprettes

Efter Lokalafdeling Odense, følger lokalafdelinger i Middelfart, Svendborg, Faaborg, Midtfyn, Ærø og Østfyn. Læs om afdelingerne historie på de respektive sider (tv)

Region Fyn får sin første valgte formand

Første årsmøde i Region Fyn afvikles 26. oktober 2003. Mødet afholdes på"Alibi" i Vintapperstræde, Odense. Først valgte Regionsformand er Brian Hvam, Odense. Flemming Madsen, Odense, udpeges som næstformand.

Til højre kan du se rækken af regionsformænd og -næstformænd gennem tiderne.

Årsmøderne i Region Fyn blev i starten afholdt på Carlsens Kvartér i Odense. De sidste mange år har Bryggeriet Flakhaven, Odense, lagt lokaler til.

Regionsarrangemeneter

Region Fyn har gennem tiderne stået for en del medlems-arrangementer. Nedenfor kan du se en liste over de fleste af dem:

 • 28. - 29. august 2004: Fynsk Thrillerweekend. Region Fyn stod som praktisk arrangør af denne weekend, hvor der kom  ølentusiaster fra hele landet. Der var bryggeribesøg på Ørbæk Bryggeri og Bryggeriet Refsvindinge. På sidstnævnte bryggeri var der spisning om aftenen med grillstegt gris og senere var der bal. Der var mulighed for overnatning på den tilstødende mark.
 • 12/3 2005: Fynsk Ølsmagning afholdes for første gang forud for foreningens generalforsamling. 11 fynske bryggerier deltog. Siden er Fynsk Ølsmagning afholdt hvert eneste år - bortset fra 2009, hvor landsbestyrelsen mente, at man skulle prøve noget nyt ved at indbyde de 10 finalister til "Årets Danske Ølnyhed". Det blev ikke nogen succes og allerede året efter var den fynske ølsmagning tilbage. Landsbestyrelsen stoppede traditionen i 2015.
 • 26/8 2006. Første Regionstur gik til det lille men potente bryggeri i Nordsjælland: Ølfabrikken.
 • 31/10 2009: 1. fynske mesterskab i Håndbryg. Afholdt på Albani
 • 25/9 2010: Region Fyn på udvekslingsbesøg hos Lokalafdeling Aalborg
 • 30/4 2011: Region Fyn tog imod Lokalafdeling Ålborg til genvisit
 • 5/11 2011: Regionstur til Hornbeer
 • 6/10 2012: Regionstur til Bøgedal Bryghus og Charly's Pub i Vejle.
 • 27/10 2012: 2. fynske mesterskab i håndbrygning. Afholdt på Albani
 • 21/9 2013: Regionstur til Ricklinger Landbrauerei og YNWA Beer Shop, Kolding
 • 2/11: 2013: 3. fynske mesterskab i håndbrygning. Afholdt på Albani.
 • 23/8 2014: Regionsfest i Årslev - 15 års fødselsdag
 • 21/11 2015: 4. fynske mesterskab i håndbrygning. Afholdt på Albani.
 • 28/11 2017: 5. fynske mesterskab i håndbrygning. Afholdt på Theodor Schiøtz Brewing Co.
 • 18/8 2018: Regionstur til Ebeltoft Gårdbryggeri
 • 9/11 2019: 6. fynske mesterskab i håndbrygning. Afholdes på Anarkist Beer and Food Lab

 

 

Senest revideret 11. november 2021

Formænd Region Fyn

 
 

 

Formænd:

Jesper Hvalsøe (1999-2003)

Brian Hvam (2003-2004)

Flemming Madsen (2004- 2005)

Michael Gorm (2005-2008)

Else Lindhard (2008-2011)

Jørgen Bjerrum (2011-2012)

Michael Gorm (2012- 2015)

Hans Jørn Knudsen (2015-2017 )

Else Lindhard (2017-2019 )

Uffe Lindhard (2019- )

Regionsnæstformænd:

Flemming Madsen (2003-2004)

Thomas Forsmark Sørensen (2006-2009 )

Grete Holm Nielsen (2009- 2017)

Klaus Rehkopff (2017-2019)

Vivi Gammelmark (2019- )