Årsberetning 2012

 

Regionsbestyrelsen har i perioden bestået af Jørgen Bjerrum (Regionsformand/ Svendborg), Grete Holm Nielsen (Regionsnæstformand/Østfyn), Tommy Steentoft (Østfyn), Christian Scheffel (Odense) Klaus Bolund (Odense) Uffe Lindhard (Svendborg), Kim Berg Hansen (Middelfart) og Peter Laursen (Faaborg).

Regionsbestyrelsen har ikke afholdt bestyrelsesmøder i perioden. Beslutninger er som aftalt truffet ved brug af maildebat og mailafstemning.

Regionen har uændret fem lokalafdelinger. Regionen havde pr. 11. oktober 2011 753 medlemmer. Dette tal er pr. 1. november 2012 steget til 845 medlemmer. En stigning på hele 14,8%.

Regionens aktiviteter, møder og arrangementer

Igen har det været et år med mange aktiviteter. Region Fyn har gjort sig bemærket som en aktiv region med meget aktive lokalafdelinger. Nedenfor følger listen over regionsaktiviteter i 2012:

 • Else Lindhard, Svendborg, blev genvalgt til Landsbestyrelsen, så Fyn er stadig repræsenteret i ledelsen. Hun er desuden fortsat Regions- og Lokalafdelingskoordinator.
 • Grete Holm Nielsen og Jørgen Bjerrum deltog i regionsrådsmødet i januar i Kolding. Ved det efterfølgende stormøde for afdelingsledelserne, deltog desuden Christian Scheffel og Claus Bolund fra Odense, Uffe Lindhard og Lars Mathiesen fra Svendborg samt Per Laursen og Linda Laursen fra Faaborg. Vi bør sætte fokus på værdien i at deltage i regionsrådsmøder og stormøder. Det er godt at få erfaring fra andre regioner og vi lærer samtidig hinanden bedre at kende i regionen
 • I juni afholdtes et regionsrådsmøde i Nyborg, hvor Jørgen Bjerrum og Grete Holm Nielsen deltog som repræsentanter for Region Fyn. Else Lindhard deltog som landsbestyrelsesmedlem.
 • I år blev der igen afholdt en ølsmagning med fynsk øl forud for generalforsamlingen på Dalum Landbrugsskole. Regionsformanden tog sig af det praktiske med at få de fynske bryggerier til at deltage mens Regionsnæstformanden styrede aktivisterne og var ansvarlig på selve dagen. Fynske aktivister fra Lokalafdelingerne i Odense, Svendborg og Østfyn ydede en stor indsats ved generalforsamlingen. Tak for det! Region Fyn takker også de fynske bryggerier for deres deltagelse.
 • Fynsk Ølstormøde 11. juni 2012 måtte desværre aflyses, idet planlæggerne kom for sent i gang med forberedelserne.
 • Regionsbestyrelsen uddelte Den Regionale Ølpris til tidligere brygmester på Gundestrup, Jørgen Ditlev Jørgensen.
 • I forbindelse med Øllets Dag 1. september, var lokalafdelingerne i Odense og Østfyn på gaden med godt øl og agitationsmateriale: Odense havde et kæmpestort arrangement med øl i hele byen og boder i Vintapperstræde. Østfyn havde igen i år gang i flere aktiviteter.
 • Vellykket regionstur til Bøgedal 6. oktober. Arrangeret med hjælp fra Peter og Jørgen fra Odense.
 • Fynske mesterskaber i Håndbryg 2012 afholdtes 27. oktober på Albani. En stor succes, der samlede ca. 80 bryggere og gæster. De to vindere af publikumskonkurrencen, Bent Johansen og Thomas Lassen, skal brygge deres øl på henholdsvis Ørbæk og Midtfyn
 • Smagen af Fyn: Region Fyn er støttemedlem og det koster 300 kr. om året. De glemte at sende os girokort sidste år, så i år er der betalt for både 2011 og 2012.
 • Årsmøderne i september/oktober: Der var deltagelse ved alle fem årsmøder i de fynske lokalafdelinger af regionens formand og/eller næstformand.
 • Regionens hjemmeside er løbende ajourført, primært af Christian Scheffel (Odense)

Regionens økonomi

Regnskabet med kontoudtog medbringes til årsmødet. Regnskabet afsluttes 31/12 2012 og sendes til revision hos foreningens kasserer. Regionsbestyrelsen godkendte regnskab/budget på Årsmødet.

Regionens afdelinger

Nedenfor følger en kort oversigt over regionens fem afdelinger. Beskrivelse af deres arrangementer kan ses på de respektive hjemmesider. Der har været en del udskiftninger i afdelingsledelserne og afdelingerne er ved at planlægge medlemsmøderne for de kommende år.

Fåborg:

Formand er Peter Laursen og næstformand er Erik Christiansen. Webmaster er Jens Ørum.

Middelfart:

Formand er Bjørn Bodi og næstformand er Kim Berg Hansen

Odense:

Formand er Christian Scheffel og næstformand er Morten Bressendorff Schmidt.

Svendborg:

Formand er Uffe Lindhard og næstformand er Lars Bo Mathiesen. Webmaster er Jørgen Bjerrum.

Østfyn

Formand er Grete Holm Nielsen. næstformand er Tommy Steentoft. Webmaster er Anne Lise Pedersen.

Til sidst en stor tak til alle jer i Regionsbestyrelsen, der har bidraget med meninger, ideer og arbejdskraft i 2012.

Højt skum

Jørgen Bjerrum (afgående Regionsformand)

Grete Holm Nielsen (Regionsnæstformand)

November 2012

 

Beretning fremlagt og godkendt på Årsmødet i Region Fyn 13. november 2012.