Årsberetning 2013, Danske Ølentusiaster, Region Fyn

Godkendt på regionens årsmøde, 26. november 2013.

1. Region Fyn og Regionsbestyrelsen

Regionsbestyrelsen har i perioden bestået af Michael Gorm (Regionsformand), Grete Holm Nielsen (Regionsnæstformand og Østfyn), Tommy Stentoft (Østfyn), Christian Scheffel og Morten Schmidt (Odense), Uffe Lindhard og Lars Bo Mathiesen (Svendborg), Bjørn Bodi og Kim Berg Hansen (Middelfart) samt  Peter Laursen og Linda Laursen (Faaborg).

Den aktuelle regionsbestyrelse pr. 26. november 2013 ser således ud: Michael Gorm (Regionsformand), Grete Holm Nielsen (Regionsnæstformand og Østfyn), Tommy Stentoft (Østfyn), Niels Jørgen Simonsen og Finn Littau (Odense), Uffe Lindhard og Lars Bo Mathiesen (Svendborg), Kim Berg Hansen (Middelfart) samt  Peter Laursen og Ole Mikkelsen (Faaborg).

Regionsbestyrelsen har ikke afholdt bestyrelsesmøder i perioden. Beslutninger er som aftalt truffet ved brug af maildebat og mailafstemning.

Regionen har uændret fem lokalafdelinger. Regionen havde pr. 13. november 2012, 819 medlemmer. Dette tal er steget til 841 pr. 10. november 2013. Det er en stigning på 2,69 %.

Regionens formand/næstformand har udsendt 9 Nyhedsbrev til Regionsbestyrelsen i perioden 1/12 2012 – 10/11 2013. Der er udsendt 7 Nyhedsbreve til alle fynske medlemmer i samme periode.


2. Regionens aktiviteter

a. Fynsk Ølsmagning

For 8. gang afholdt Region Fyn en Fynsk Ølsmagning forud for Landsforeningens generalforsamling 16. marts 2013, Dalum Landbrugsskole. 11 bryggerier havde tilmeldt sig og 10 dukkede op. For første gang havde vi lavet en lille 4-farvet flyer, i hvilken man kunne orientere sig om hvilke bryggerier, der deltog og hvad de havde at byde på.

b. Årets Lokalafdeling 2012

Region Fyn indstillede igen Lokalafdeling Østfyn som kandidat til Årets Lokalafdeling. Prisen gik dog atter østfynboernes næse forbi, idet vore venner i Frederikshavn løb med hæderen.

c. Fynsk øltopmøde

Som besluttet i arbejdsplanen for 2013, afholdt regionen et ”Fynsk Øltopmøde” for afdelingsledelserne i de fem fynske lokalafdelinger og Regionsbestyrelsen. Mødet blev afviklet 20. april i Nyborg med 19 deltagere. Et referat blev efterfølgende udsendt. Mødet blev brugt til erfarings- og idé-udveksling og tilbagemeldingerne fra deltagerne tyder på, at alle havde en god og udbytterig dag.


d. Regional ølpris

Regionsbestyrelsen besluttede at tildele pensioneret brygger mm. Leif Typkær årets regionale ølpris. Leif fik prisen for sit arbejde og koordinerende rolle i et innovations- netværk for de fynske bryggerier, hvor man prøver at finde frem til fælles fynske initiativer som f.eks. et fynsk malteri og den fynske hane på udskænkningssteder landet over. Prisen blev overrakt 7. september 2013, som start på Øllets Dag i Odense. Der blev udsendt en pressemeddelelse og begivenheden blev omtalt i Fyens Stiftstidende og kom på forsiden af Ølentusiasten!

e. Øllets dag

Lokalafdelingerne i Faaborg, Odense, Svendborg og Østfyn markerede Øllets Dag 7. september. Regionen udsendte en fælles pressemeddelelse, der blev bragt i de fynske aviser. Der kom ca.20 nye fynske medlemmer ud af anstrengelserne. Lokalafdeling Odense havde en smule overskud på dagen og afleverede efterfølgende 3.500 kr. til de lokale ”Natteravne”

f. Smagen af Fyn

DØE, Region Fyn er fortsat medlem af Smagen af Fyn. Det er et givtigt medlemskab, idet vore lokalafdelinger får tilbudt standpladser ved mange markeder og festivaler, ligesom Smagen af Fyn også finansierede folderen ”Smagen af fynsk øl” (se nedenfor). Et medlemskab koster årligt 300 kr.

g. Folderen ”Smagen af Fynsk øl”

Ideen om en fynsk folder med oversigt over de fynske bryggerier med turister og andre besøgende på Fyn og omkringliggende øer, opstod en dag i Faaborg i 2012. Ideen kom med i Arbejdsplan 2013 og i juni måned stod vi med en flot folder trykt i 15.000 eksemplarer og betalt af Smagen af Fyn (ca.12.000 kr.).

Den største udfordring var at få folderen distribueret ud til udskænkningssteder, hoteller, campingpladser, Turistinformation, biblioteker mm. Den opgave påtog de fynske lokalafdelinger sig. Samtidig blev der sendt en stak foldere til alle fynske bryggerier, som de kunne tage med rundt. Pr. 1. november er folderen ”udsolgt” fra lageret.

I oktober måned har vi bedt både lokalafdelingerne og bryggerierne om en tilbagemelding om folderens udformning og relevans, men også om man rent faktisk fik den fordelt ud til turister, fynboer og andet godtfolk.

h. Årets regionstur

Først stod der Rendsburg Bierbörse 8. juni på arrangementskortet, men da de tyske arrangører aflyste, måtte vi gøre det samme. I stedet blev det Ricklinger Landbrauerei 21. september med stop på hjemvejen hos YNWA Beershop. Vi var heldige med vejret og havde en god tur til det nordtyske område. Der blev solgt 37 ud af de 40 billetter.

i. De fynske mesterskaber i håndbryg

Det 3. fynske mesterskab i håndbryg blev afholdt 2. november i gæstestuen på Albani, Odense. 9 bryggere deltog med 12 bryg og mere end 90 publikummer, gæster og bryggere fyldte de hyggelige lokaler.


j. Regionens hjemmeside

Regionens hjemmeside opdateres løbende og indeholder nu bl.a. en side med fynsk ølnyt, oversigt over lokalafdelingernes ledelser, regionsbestyrelsen, afdelingsarrangementer og sidst men ikke mindst en historisk oversigt over Danske Ølentusiaster på Fyn (lokalafdelinger og region).

3. Regionens Økonomi

Regionen har pr. 10/11 2013 haft indtægter på 51.451,76 kr. Udgifterne er løbet op i 45.303,28 kr. På regionens konto står pr. 10. november 2013 6.148,48 kr. Der venter yderligere udgifter til regionens årsmøde og Julemarked i Nyborg.

Derudover har vi en garanti for tilskud på 2.735 kr. fra foreningens ekstramiddel-pulje, hvis vi løber tør for penge inden 31. december 2013.

Region Fyn har fået udbetalt alle regionsmidler i 2013 – herunder 1500 kr. der var i rest fra 2012. I alt har vi modtaget 16.000 kr. i regionsmidler.

Vi kan således notere, at regionen som ønsket i arbejdsplan 2013, når at bruge alle midlerne. Nu er det jo ikke svært at bruge penge, så det skal tilføjes at de fleste midler er brugt til medlems- og afdelingsaktiviteter og kun ca. 5 % til administration, rejser o.l.

Regnskabet afsluttes 31/12 2012 og sendes til revision hos foreningens kasserer. Regionsbestyrelsen får det endelige regnskab ved årsskiftet.


4. Regionens afdelinger

Som man kan se af nedenstående oversigt har der været fuld gang i de fynske lokalafdelinger i 2013. Der er ved årsmøderne kommet en del nye ansigter til i afdelingsledelserne og med nyt blod tilført tyder intet på ”nedsat hastighed” i 2014.

Lokalafdeling Faaborg:
Lokalafdeling Faaborg har i 2013 afholdt medlemsarrangementer hver 2. måned. I juli arrangerede man en skovtur og afdelingen var med da Fynske Fristelser blev afviklet i august måned. Formand er Peter Laursen og næstformand er Ole Mikkelsen (Afløste Erik Christiansen ved årsmøder 2013). Webmaster er Jens Ørum.

Lokalafdeling Middelfart:
Lokalafdeling Middelfart har afholdt medlemsarrangementer hver 2. måned. I februar var man på tur til Kolding Ølmesse, mens man i juni måned besøgte Bryggeriet Vestfyen i Assens. Ikke alle medlemsmøder er afholdt på Holms, idet man i i september lavede et virksomhedsbesøg med ølsmagning hos T. Hansen Gruppen A/S. Formand er Kim Berg Hansen (afløste Bjørn Bodi ved årsmødet 2013). Webmaster: Kim Berg Hansen


Lokalafdeling Odense:
Lokalafdeling Odense har afholdt medlemsarrangementer hver måned – i en del måneder 2 medlemsmøder pr. måned med samme indhold for at få plads til alle. I april afviklede man en musikquiz. Afdelingen har været til stede ved mange markeder og festivaler - b.l.a Asperges-festivalen, Havnefestivalen, Kirsebærfestivalen og fødevaremarked i forbindelse med det fynske folkemøde i oktober. Der blev arrangeret bustur til Indslevs traditionsrige frigivelse af juleøllet den sidste lørdag i oktober. Medlemmer fra andre afdelinger hoppede også på den bus. I november afholdt man ølsmagning for begyndere (specielt for de mange nye medlemmer). Formand er Niels Jørgen Simonsen (afløste Christian Scheffel ved årsmødet 2013) og næstformand er Finn Littau (afløste Morten Schmidt ved årsmødet 2013). Webmaster er Niels Jørgen Simonsen og Vivi Gammelmark.

Lokalafdeling Svendborg:
Lokalafdeling Svendborg har afholdt 10 medlemsarrangementer i 2013. I maj måned var man på Øl-tur rundt på de mange dejlige ølsteder i Svendborg og som sædvanlig var man på plads ved Kulinarisk Sydfyn i juni måned. 4. september fejrede man afdelingens 10-års fødselsdag med god mad og godt favorit-øl fra Landsformanden. Formand er Uffe Lindhard og næstformand er Lars Bo Mathiesen. Webmaster er Jørgen Bjerrum.

Lokalafdeling Østfyn:
Lokalafdeling Østfyn har afholdt 9 medlemsarrangementer. I marts måned blev der afholdt et stort mad og øl-arrangement på Restaurant Teglværkskroen. I maj måned var der sommerfest ved Søbadet. I september var man medarrangør ved et større arrangement i Rolfhallerne med øl og underholdning fra Midtfyns Bryghus. Formand er Grete Holm Nielsen og næstformand er Tommy Steentoft. Webmaster er Thomas Madsen (afløste Anne Lise Pedersen i august 2013)

Regionens formand og/eller næstformand har deltaget i alle årsmøder i de fynske lokalafdelinger.

5. Landsforeningen

Generalforsamlingen 16. marts 2013
Som sædvanlig stillede regionen op med aktivister til Landsforeningens Generalforsamling

Landsbestyrelse, Udvalg o.l.
Else Lindhard takkede af i Landsbestyrelsen efter en flot indsats gennem 3 år og for første gang i umindelige tider er Fyn uden repræsentation i

Landsbestyrelsen. Fynboerne er dog repræsenteret i en række udvalg:

  • Øllets Dag-udvalget: Morten Schmidt, Odense
  • Øl & Mad-udvalget: Christian Scheffel, Odense
  • Redaktionsudvalget, Ølentusiasten: Jørgen Mathiasen og Christian Scheffel, begge Odense
  • Ekstramiddeludvalget: Michael Gorm, Odense
  • Dansk Ølmærkeudvalg: Michael Gorm, Odense
  • Lokalafdelingsudvalget: Peter Laursen, Faaborg
  • Kommunikationsudvalget: Brian Hvam og Christian Scheffel, begge Odense

Til sidst en stor tak til alle i regionsbestyrelsen, der har bidraget med meninger, ideer og arbejdskraft i 2013, samt naturligvis til alle fynske medlemmer af Danske Ølentusiaster. Vi gør en forskel og vi skal nok vide også i 2014 at værne om og udvikle den frodige fynske ølverden.

Michael Gorm

Regionsformand

Grete Holm Nielsen

Regionsnæstformand

Læs hvad der skete hos de fynske ølentusiaster i 2013