Årsberetning 2015

Årsberetning 2015, Danske Ølentusiaster, Region Fyn

Godkendt på regionens årsmøde 11. november 2015

 

1. Region Fyn og Regionsbestyrelsen

 • Regionsbestyrelsen har i perioden bestået af: Michael Gorm (regionsformand), Grete Holm Nielsen (regionsnæstformand og Lokalafdeling Østfyn), Tommy Stentoft (Lokalafdeling Østfyn), Niels Jørgen Simonsen og Finn Littau (Lokalafdeling Odense), Uffe Lindhard og Arne Garbøl (Lokalafdeling Svendborg), Kim Berg Hansen og Bjørn Bodi (Lokalafdeling Middelfart) samt Ole Mikkelsen og Bent Dau Christensen (Lokalafdeling Faaborg)
 • Den aktuelle regionsbestyrelse pr. 12. november 2015 ser således ud: Hans Jørn Knudsen (regionsformand), Grete Holm Nielsen (regionsnæstformand og Lokalafdeling Østyn), Tommy Stentoft (Lokalafdeling Østfyn), Niels Jørgen Simonsen og Finn Littau (Lokalafdeling Odense), Ole Mortensen og Arne Garbøl (Lokalafdeling Svendborg), Kim Berg Hansen og Bjørn Bodi (Lokalafdeling Middelfart) samt Ole Mikkelsen og Bent Dau Christensen (Lokalafdeling Faaborg)
 • Regionsbestyrelsen har ikke afholdt bestyrelsesmøder i perioden. Beslutninger er som aftalt truffet ved brug af maildebat og mailafstemning.
 • Region Fyn består uændret af fem lokalafdelinger. Regionen havde pr. 10. november 2014 ialt 818 medlemmer. Dette tal er faldet til 775 medlemmer pr. 11. november 2015. Vi er således blevet 43 færre organiserede ølentusiaster på Fyn det seneste år og er nede på det laveste antal i mange år. Medlemsudviklingen i de fynske afdelinger er meget forskellig: Fra en lille fremgang over status quo til stor tilbagegang. 25. november 2013 var vi 834 fynske medlemmer mens tallet i 2012 var 819.
 • Regionsformand/næstformand har udsendt 6 egentlige nyhedsbreve til regionsbestyrelsen i perioden 1/1 - 1/11 2015. Der er udsendt 6 egentlige nyhedsbreve til regionens medlemmer i samme periode plus nyhedsbreve omkring det fynske håndbrygmesterskab. Der har været store problemer med leverancen af regionens nyhedsbreve. Bl.a. modtager de fleste i Lokalafdeling Østfyn ikke nyhedsbrevet. Ingen kan umiddelbart give en forklaring på dette, men der arbejdes på sagen!

2. Regionens aktiviteter

 • Årets Lokalafdeling 2014: Regionsbestyrelsen indstillede Lokalafdeling Østfyn som kandidat til Årets Lokalafdeling 2014 og de gæve østfynboer gik minsandten hen og vandt pris og hæder - helt fortjent efter et flot og stabilt stykke arbejde siden oprettelsen i 2006. Hermed kan to af de fem fynske afdelinger smykke sig med titlen Årets Lokalafdeling. Odense fik prisen i 2007.
 • Regional Ølpris 2015: Regionsbestyrelsen besluttede at tildele Årets regionale ølpris 2015 til "Foreningen Fynsk Bryggeri-samarbejde" - et nystartet samarbejdsforum, hvor alle 17 fynske bryggerier er med. Prisen uddeles således til alle fynske bryggerier, som nu ikke længere kun er konkurrenter men også kolleger. Om foreningens formål hedder det bl.a.: "Foreningen skal understøtte og udvikle de fynske ølprodukter, den fynske ølkultur samt kendskabet til og afsætning af de fynske ølprodukter. Foreningen skal arbejde for at udvikle og udnytte synergien mellem foreningens medlemmer". Af konkrete initiativer kan nævnes "Den fynske hane", hvor fynsk øl præsenteres på ølsteder udenfor øen. Folderen "Smagen af fynsk øl", Det fynske malteri ved Refsvindinge, forskning i fynsk gær og humle, fælles og gratis brug af Albanis laboratorium mm. Prisen blev overrakt til foreningens formand Jimmy Steen Eriksen på Øllets Dag i Odense.
 • Øllets Dag 5. september 2015: Øllets Dag blev markeret i fire fynske afdelinger: Faaborg, Middelfart, Odense og Østfyn. I Faaborg var man af sted både fredag og lørdag og begge dage på Gundestrup Mejeri og Bryghus. I Middelfart stod man som sidste år foran Kvickly, som også havde sponseret øllet til smagsprøverne. I Odense fejrede man Øllets dag overalt i Centrum og uddelte 13.500 smagsprøver. Dansk Døve-TV (!) var på pletten. I Østfyn var man tilstede foran Kvickly i Nyborg og Brugsen i Ferritslev, ligesom man var at finde på Bryggeriet Refsvindinge, hvor der efterhånden er tradition for en god fest den første lørdag i september. Region Fyn sendte en pressemeddelelse ud  med omtale af alle de fynske aktiviteter på Ølles dag. Det betød omtale på en del lokalsider i Fyens Stiftstidende.
 • Fynsk Øltopmøde 11. april 2015: Et møde til erfarings- og idéudveksling de fynske afdelingsledelser imellem. 17 tilmeldte - 2 sygeafbud på dagen. Alle fynske afdelinger var repræsenteret og blandt emnerne kan nævnes Regionens økonomi og tilskudspolitik, regional ølpris 2016, det fynske håndbrygmesterskab, Øllets dag, afdelingsaktiviteter, nyt it-system, selvstændig økonomi i lokalafdelingerne, Dansk Ølmærke 2016 og samarbejdet de fynske afdelinger imellem. Tilbagemeldingerne tyder på at alle havde ed god og udbytterig dag.
 • Smagen af Fyn og Kulinarisk Sydfyn: Region Fyn er fortsat medlem af Smagen af Fyn og Kulinarisk Sydfyn. Givtige medlemskaber, der giver lokalafdelingerne adgang til en del markeder.
 • Folderen "Smagen af fynsk øl", 2015-udgaven: Folderen blev på initiativ af Danske Ølentusiaster, Region Fyn og sponseret af bl.a. Smagen af Fyn, fremstillet første gang i 2013 - med et genoptryk i 2014. Oplag: 15.000. I 2015 overtog "Foreningen af Fynsk Bryggeri-Samarbejde" folderen, der herefter blev trykt i 20.000 eksemplarer. De fynske lokalafdelinger har som sædvanlig bidraget til udbredelsen af folderen i lokalområdet.
 • Regionstur 2015: Regionsbestyrelsen besluttede sig for at lade årets regionstur gå til landets næststørste ølfestival,Køge Øldag, der blev afviklet for 5. gang 22. august. Omtale af turen og billetsalget begyndte allerede tilbage i januar måned, men 6 måneder senere var det kun 20 tilmeldte til turen - langt fra de 35 deltagere, der var sat som et minimum, så vi aflyste. Regionen havde endda skruet "den store transportpakke" sammen med opsamling i Svendborg, Ringe, Odense og Nyborg. Lige lidt hjalp det. Vi må erkende at vi for en gangs skyld ramte helt ved siden af medlemmernes behov og ønsker
 • Fynsk Håndbrygmesterskab 2015: Region Fyn afviklede for fjerde gang det fynske mesterskab i håndbryg: 21. november i Gæstestuen på Albani kl. 12.00-18.00. Med små 100 tilmeldte gæster, publikummer, frivillige og bryggere og 15 bryg at smage på (10 "lyse" og 5 "juleøl") blev det en fin dag med god stemning og godt øl. Arrangementet har sin egen hjemmeside, som Regionen bestyrer.
 • Årets danske ølnyhed og Årets bryggeri: Fyn løb med det hele, da årets danske ølnyheder 2014 blev kåret: Alstærk fra Munkebo Mikrobryg og Foxy Brown fra Ugly Duck, løb af med sejren i hhv den stærke og den milde afdeling. Læg dertil at Munkebo Mikrobryg blev kåret som årets bryggeri 2014.
 • Regionens hjemmeside: Regionens hjemmeside er løbende blevet opdateret. Man finder bl.a. "Den historiske side" samt en oversigt over alle arrangementer i de fynske lokalafdelinger.
 • Lokalafdelingernes hjemmesider: Lokalafdelingernes hjemmesider har generelt ikke imponeret. Især forsiderne har manglet opdatering og liv. Alle fynske afdelinger benytter sig af TYPO-3's arrangementskalender og de fleste får også opdateret siderne med "Set og Sket". Som aftalt i arbejdsplanen for 2015, blev alle lokalafdelinger tilbudt en aften med regionens superbruger(e), men ingen tog imod tilbuddet.

3. Regionens økonomi pr. 31. oktober 2015.

 Regionen har pr. 31. oktober 2015 haft indtægter på 21.824,29 kr. (inkl. kassebeholdning pr. 1. januar 2015) mens udgifterne er løbet op i 16.809,57 kr. På regionens konto står således pr. 31/10 2015 5.014,72 kr. Der forventes yderligere udgifter til regionens årsmøde og Julemarked i Nyborg. Det fynske mesterskab i håndbryg forventes at "gå i nul". Region Fyn har i 2015 fået en samlet underskudsgaranti på 11.950 kr. fra foreningens "ekstramiddeludvalg". Det er pt. uvist om garantien bliver aktuelt.

Region Fyn har fået udbetalt alle regionsmidler i 2015: 14.500 kr. Vi kan således notere, at regionen som ønsket i arbejdsplanen for 2015, når at bruge alle pengene - langt de fleste til medlems- og afdelingsaktiviteter. Regionsbestyrelsen har modtaget en budgetoversigt mindst én gang i kvartalet. Regnskabet afsluttes 31. december 2015 og sendes til revision i Landsforeningen. Michael Gorm er økonomiansvarlig frem til 1. januar 2016. Regionsbestyrelsen får det endelige regnskab tilsendt ved årsskiftet.

4. Regionens afdelinger

Nedenfor følger en hurtig oversigt over medlemsaktiviteterne i de fem fynske lokalafdelinger i perioden november 2014-oktober 2015. Det har været et forrygende år med sammenlagt mere end 60 arrangementer!

Lokalafdeling Faaborg

Lokalafdeling Faaborg startede nærmest fra nul med ny afdelingsledelse efter årsmødet 2014. Man kan nu se tilbage på et år hvor man har fået stabiliseret antallet af medlemsarrangementer samt fundet et fast mødested: Færgegården i Faaborg. Blandt arrangementerne kan nævnes Mad & Øl i Blækhuset og på Færgegården, Julearrangement, ølsmagning i Fitnesscenter (!), Påskeøl (afholdt i Nr. Broby) og familiedag på naturlegepladsen Gåsebjergsand.

Afdelingen har deltaget med bod ved Fynske Fristelser og var på Gundestrup Mejeri & Bryghus fredag-lørdag omkring Øllets Dag. Afdelingen har taget kontakt med Faaborg Brugs omkring et samarbejde, ligesom man har fået en aftale med Hjerteforeningen om en ølsmagning i 2016. De kommer vidt omkring i Lokalafdeling Faaborg!

Der er udsendt jævnlige nyhedsbreve til afdelingens medlemmer. Formand er Ole Mikkelsen. Næstformand Bent Dau. Webmaster: Ole Mikkelsen.

Lokalafdeling Middelfart

Lokalafdeling Middelfart har som planlagt afviklet arrangementer hver 2. måned. Man har afholdt julearrangement på Holms i 2014, smagt på "mørke øller" og "øl fra Kvickly". Man har haft besøg af Ugly Duck/Indslev, Frejdahl/Vestfyen samt Munkebo Mikrobryg og taget turen til Kolding Ølmesse. Afdelingen tog endvidere imod årets Tour-de-Bier-felt ved Lillebæltsbroen og var atter aktive foran Kvickly på Øllets Dag.

Alle arrangementer holdes nu i Østergade Forsamlingshus, hvilket har medført en markant stigning i antallet af deltagere. Der mødte f.eks. 28 op til årsmødet med efterfølgende ølsmagning. Lokalafdeling Middelfart er således inde i en positiv udvikling med medlemsfremgang, stabil mødeafvikling, en bestyrelse på tre personer ud over formand/næstformand samt en pæn lang liste med hjælpere.

Nyhedsbreve er udsendt jævnligt til afdelingens medlemmer. Formand er Kim Berg Hansen og næstformand Bjørn Bodi. Kim Berg Hansen er webmaster.

Lokalafdeling Odense

Lokalafdeling Odense har afholdt medlemsarrangementer i alle måneder undtagen juli. I 6 af månederne har der været afholdt 2 møder med samme indhold for at få plads til alle. Af emner kan nævnes: Sort øl, Verdens bedste Tilde, Majbock, Nordisk Øl og Bo's sjællandske ferie. Man har også haft besøg af det nye bryggeri på Langeland: Abelgren & Ramvad. Ligeledes er der arrangeret Pub-walks og tur langs Odense Å.

Afdelingen har været til stede ved talrige markeder o.l. - bl.a. Odense Havnefestival, Odense Food Festival og Øl på Fynsk i Kerteminde. På Øllets Dag skænkede man mere end 13.000 smagsprøver op til de tørstige odenseanere. I marts måned arrangerede afdelingen en succesfuld tur til en ølfestival i München. Turen gentages i 2016.

Nyhedsbreve er udsendt jævnligt til afdelingens medlemmer. Formand er Niels Jørgen Simonsen og næstformand er Finn Littau. Webmaster er Niels Jørgen Simonsen

Lokalafdeling Svendborg

Lokalafdeling Svendborg har afholdt medlemsarrangement hver 3. onsdag i måneden med undtagelse af juli måned. Der har været et tilfredsstillende deltagerantal til møderne, der som regel afholdes på Færgegården i Svendborg. Afdelingen har tit besøg udefra: YNWA Beershop, Aarup Bryggeri, Munkebo Mikrobryg, Humledrik, Danske Øldommere og Abelgren & Ramvad. man har været på pub-crawl i Svendborg, haft musikquiz med "Arne Vinyl" og så har man ikke mindst været tilstede med bod og materiale ved Kulinarisk Sydfyn.

Nyhedsbreve er udsendt jævnligt til afdelingens medlemmer. Formand er Uffe Lindhard og næstformand Ole Mortensen. Webmaster er Jørgen Breum.

Lokalafdeling Østfyn

Lokalafdeling Østfyn har i hele perioden stabilt afviklet medlemsarrangementer. Blandt emnerne kan nævnes Julemad & Juleøl, Finalist-smagning, Nordisk Øl, besøg af Kongebryg og Torben Mathews samt sommerfest i Badelauget.

I oktober brugte afdelingen de 10.000 kr., der fulgte med prisen som "Årets Lokalafdeling 2014" til en tur til Amager Bryghus og Hornbeer. 50 medlemmer deltog! Afdelingen har været tilstede ved en række markeder o.l.: Jul i den gamle kongeby 2014, Middelaldermarked, Øl på Slottet og Øl på Fynsk i Kerteminde. Øllets Dag blev markeret ved flere butikker og på Bryggeriet Refsvindinge. I marts måned var der traditionen tro et Øl & Mad-arrangement på Teglværksskoven. Man har i afdelingen en aktivistliste med 19 navne på. 36 medlemmer deltog i gennemsnit i afdelingens medlemsmøder.

Nyhedsbreve er udsendt jævnligt til afdelingens medlemmer. Formand er Grete Holm Nielsen og næstformand Tommy Stentoft. Webmaster er Jannik Nielsen.

5. Landsforeningen

Regionsrådsmøder og afdelingernes Stormøde 2015

Regionens formand og næstformand deltog i regionsrådsmøderne i Slagelse (7. februar) og Nyborg (20. juni) samt Stormødet i Slagelse (7. februar). Repræsentanter fra alle fem fynske lokalafdelinger deltog i Stormødet i Slagelse.

Landsbestyrelse, udvalgt mm. pr. 1. november 2015

Da Peter Laursen fra Lokalafdeling Faaborg trådte ud af Landsbestyrelsen på generalforsamlingen 21. marts 2015, er Fyn pt. ikke repræsenteret i foreningens øverste ledelse. Vi finder dog fynboer i en række landsdækkende udvalg:

Øl & Mad-udvalget:Christian Scheffel, Odense.

Ølfestivalledelse: Brian Hvam, Odense

Redaktionsudvalget, Ølentusiasten: Christian Scheffel, Jørgen Mathiasen, Odense

Ekstramiddeludvalget: Michael Gorm, Odense

Dansk Ølmærke-udvalg, Thomas Madsen, Odense

Kommunikationsudvalget: Brian Hvam, Christian Scheffel, Odense

Hjemmesideudvalget: Brian Hvam (Odense) og Else Lindhard (Svendborg)

Øllets Dag-Udvalg: Peter Laursen (Faaborg)

Udvalget for fastholdelse og rekruttering: Peter Laursen (Faaborg)

Regionens superbruger er Christian Scheffel, Odense.

Højt Skum

Michael Gorm

Regionsformand

Grete Holm Nielsen

Regionsnæstformand