Årsberetning 2018

Danske Ølentusiaster Region Fyn

Godkendt på Årsmødet 7. november 2018

 

1. Region Fyn og regionsbestyrelsen

Regionsbestyrelsen har i perioden bestået af: Else Lindhard (Formand, Lokalafdeling Svendborg), Klaus Rehkopff (Næstformand, Lokalafdeling Odense), Grete Holm Nielsen og Tommy Stentoft (Lokalafdeling Østfyn) Finn Littau (Lokalafdeling Odense), Ole Mortensen (Lokalafdeling Svendborg), Bjørn Bodi og Lis Lisberg (Lokalafdeling Middelfart) Ole Mikkelsen og Bent Dau Christensen (Lokalafdeling Faaborg).

Michael Gorm har været regionens redaktør af hjemmesiden.

DØE, Region Fyn består uændret af fem lokalafdelinger.

Regionen havde for et år siden (21. oktober 2017) 782 medlemmer og nu har vi 767. Et fald på 38 medlemmer, svarende til 1,9%. Medlemmerne fordeler sig med 80% mænd og 20% kvinder.

2. Regionens aktiviteter

Indstilling af årets lokalafdeling

Region Fyn indstillede Lokalafdeling Svendborg, men det blev Lokalafdeling Bornholm, der løb af med sejren.

Deltagelse i møder

Regionsformanden deltog i årsmøder i Lokalafdeling Faaborg, Lokalafdeling Odense, Lokalafdeling Østfyn og Lokalafdeling Svendborg. Der blev udarbejdet en skriftlig beretning til Lokalafdeling Middelfart.

Andre aktiviteter

Fredagen før Øllets Dag (24/8 2018) blev Den Regionale Ølpris uddelt til "Bryg Selv", Odense efter indstilling fra en enig regionsbestyrelse.

Regionstur til til Ebeltoft og Børkop 18. august 2018. 39 deltagere fra Lokalafdelingerne i Middelfart, Odense, Svendborg og Østfyn. Turen var planlagt af Lokalafdelingen i Odense og tak for dét!

Reception i anledning af "Releaseparty" af vinderbrygget fra det fynske mesterskab i håndbryg ved Anarkist/Schiøtz Brewing Co.

3. Landsforeningen

Regionsrådsmøder og Stormøde

Regionens næstformand deltog i Regionsrådsmødet og Stormødet 4. februar 2018 i Odense. Både formand og næstformand deltog i Regionsrådsmødet i Odense 17. juni 2018.

Til sidst en stor TAK til alle i regionsbestyrelsen og lokalafdelingerne, der har bidraget med meninger, ideer og arbejdskraft i 2018. 

 

Højt skum

Else Lindhard                                               

Regionsformand                                           

Danske Ølentusiaster, Region Fyn

 

Klaus Rehkopff

Regionsnæstformand

Danske Ølentusiaster, Region Fyn