Årsberetning 2019

Danske Ølentusiaster, Region Fyn

Godkendt på Årsmødet 6. november 2019

 

1. Region Fyn og Regionsbestyrelsen

Regionsbestyrelsen har i perioden 2018-2019 bestået af: Else Lindhard, Formand (Lokalafdeling Svendborg), Klaus Rehkopff, Næstformand (Lokalafdeling Odense) Grete Holm Nielsen og Tommy Steentoft (Lokalafdeling Østfyn), Niels Simonsen (Lokalafdeling Odense), Ole Mortensen (Lokalafdeling Svendborg), Bjørn Bodi og Bent Lyager (Lokalafdeling Middelfart) samt Ole Mikkelsen og Bent Dau Christensen (Lokalafdeling Faaborg)

Ny Regionsbestyrelse for perioden 2019-2020, valgt på årsmøde: Uffe Lindhard, Formand (Lokalafdeling Svendborg), Vivi Gammelmark, Næstformand (Odense - valgt udenfor afdelingerne), Ole Mikkelsen og Bent Dau Christensen (Lokalafdeling Faaborg), Bjørn Bodi og Bent Lyager (Lokalafdeling Middelfart), Niels Simonsen og Thomas Madsen (Lokalafdeling Odense) Susanne Skjold Iversen (Lokalafdeling Svendborg) samt Grete Holm Nielsen og Carsten Hviid (Lokalafdeling Østfyn)

Michael Gorm har været regionens redaktør af hjemmesiden i perioden.

Region Fyn består uændret af fem lokalafdelinger, der alle har været særdeles aktive i perioden..

2. Regionens aktiviteter

  • Indstilling af Årets lokalafdeling 2018. Region Fyn valgte ikke at pege på nogen lokalafdeling. Vinder blev Lokalafdeling Aarhus Syd.
  • Deltagelse i møder. Regionsnæstformanden deltog årsmødet i Svendborg.
  • Andre aktiviteter: 27. april 2019 afviklede Region Fyn et fællesmøde i Nyborg. Indbudt var lokalafdelingernes bestyrelser til en fælles drøftelse af bl.a. hvervning af kvindelige medlemmer, budget, aktiviteter i regionen. Ole Mortensen, tidligere Lokalafdeling Svendborg, nu Lokalafdeling Middelfart, var tovholder på arrangementet
  • På Øllets Dag 7. september 2019, blev Den Regionale Ølpris uddelt til Bryggeriet Vestfyen
  • Regionstur: Planerne om en regionstur måtte desværre droppes. I stedet planlægges en tur i 2020.
  • Lørdag 9. november afholdes de 6. fynske mesterskaber i Håndbryg. Anarkist i Odense lægger lokaler til.
  • Region Fyn har i 2019 uddelt penge til aktiviteter ved Fødevaremarkedet i Svendborg, Øllets Dag i Faaborg og Spis Odense Madmarked.
  • Landsforeningen: Regionens Formand og Næstformand deltog i Regionsrådsmødet og Stormødet i Odense 2. februar 2019. De deltog ligeledes i Regionsrådsmødet i Odense 22. juni 2019.
  • Til sidst en stor tak til alle i regionsbestyrelsen og lokalafdelingerne, der har bidraget med meninger, ideer og arbejdskraft i 2019.

Else Lindhard

Regionsformand

Klaus Rehkopff

Regionsnæstformand