Arbejdsplan 2013

1. Regionsbestyrelsen

 • Overordnet er målet at få udbredt kendskabet til godt og spændende øl på Fyn med omkringliggende øer og herigennem at få flere medlemme
 • Regionsbestyrelsen diskuterer og stemmer via mail. Tilbagemelding på mails sker hurtigst muligt og senest en uge efter afsendelsen. Manglende svar efter en uge må opfattes som godkendelse. Bestyrelsen indkaldes kun til møde såfremt situationen måtte kræve det
 • Regionsformanden er ansvarlig for udsendelse af Nyhedsbrev til Afdelingsformænd/-næstformænd mindst én gang i kvartalet
 • Regionen skal have en dynamisk og opdateret hjemmeside, som også indeholder historiske oplysninger om f.eks. ølpriser, årets ølnyhed o.l. En oversigt over fynske bryggerier skal oprettes på siden. Regionens webmaster er Michael Gorm
 • Årsmøde afholdes november 2013
 • Regionsformand og -næstformand deltager i Regionsrådsmøder og Stormøder
 • Regionsformand og/eller -næstformand deltager i afdelingernes årsmøder

2. Regionens økonomi

 • Det er Regionens mål at få brugt de regionsmidler, der er til rådighed
 • Regionen skal vedvarende gøre afdelingerne opmærksomme på mulighederne for regionstilskud
 • Såfremt lokalafdelingerne deltager, forhåndsbevilges nedenstående:


Kulinarisk Sydfyn, Svendborg: kr. 4.000

Fynske Fristelser, Faaborg: 2.000 kr.

Jul i den gamle kongeby, Østfyn: 3.500

Der kan herudover ansøges til andre lignende aktiviteter på normal vis

 • Afdelingerne kan i forbindelse med aktiviteter, hvor formålet er medlemshvervning, i ekstraordinære tilfælde, hvor der er behov for medhjælpere fra andre afdelinger, søge Regionen om tilskud til transport og fortæring. Regionsbestyrelsen tager stilling til ansøgningerne fra gang til gang.
 • Ansøgninger fra afdelingerne på mere end 500 kr. godkendes af den samlede regionsbestyrelse. Ved mindre beløb godkendes ansøgningen af regionsformand/-næstformand

3. Regionens afdelinger

 • Alle afdelinger i regionen skal være repræsenteret i regionsbestyrelsen
 • Regionsbestyrelsen er de fynske medlemmers garant for, at der afholdes jævnlige medlemsaktiviteter i de fynske afdelinger og at afdelingernes hjemmeside er opdaterede.

4. Fynsk Ølstormøde i 2013

 • Der afholdes et Ølstormøde i Region Fyn i løbet af 1. halvår 2013, hvor lokalafdelingernes bestyrelser samt aktivitetsudvalg inviteres. Mødet afholdes i Nyborg. Regionsnæstformanden er ansvarlig for det praktiske.

5. DØE's generalforsamling 16. marts 2013

 • Ølsmagning: Såfremt Landsbestyrelsen atter ønsker afholdt Fynsk Ølsmagning forud for generalforsamlingen i 2013, er Regionsformanden ansvarlig for kontakt til de fynske bryggerier.
 • Aktivister til generalforsamlingen: Regionsnæstformanden sikrer det nødvendige antal aktivister til generalforsamlingen, såfremt vor hjælp ønskes.

6. Fynsk mesterskab i Håndbrygning 2013

 • Regionen bakker op omkring det fynske mesterskab i Håndbrygning 2013

7. Regionsarrangement 2013

 • Regionsbestyrelsen arrangerer mindst ét regionsarrangement i 2013. Forslag fra de fynske lokalafdelinger til sådanne arrangementer, skal indsendes til Regionsformanden senest 1. marts 2013.

8. Øllets Dag 2013

 • Regionsbestyrelsen skal opmuntre og støtte alle fynske afdelinger til at være aktive og udadvendte denne dag. Afholdelse af dagen vil desuden blive drøftet på Ølstormødet (se pkt. 4).

9. Den regionale ølpris

 • Regionsbestyrelsen skal opfordre de fynske lokalafdelinger til at komme med indstillinger til Den regionale ølpris 2013. Indstilling til prisen sendes til Regionsformanden senest 1. juni 2013.

10. Folder om de fynske bryggerier

 • I samarbejde med fynske bryggerier laves en slag "Vejen Til Godt Øl På  Fyn-folder, men oversigt over de fynske bryggerier (åbningstider, adresser mm). Folderen skal ligge på turistkontorer, campingpladser o.l. Folderen søges finansieret og udarbejdet i samarbejde med bryggerierne. Tovholder fra regionen er Michael Gorm og Else Lindhard.

 

 

Arbejdsplan 2013 er godkendt på årsmødet i Region Fyn 13. november 2012.