Region Københavns Scrapbog 2007

Fra denne side kan man nå beretninger og billeder fra nogle af regionens afholdte arrangementer i 2007.