Region Københavns Scrapbog 2012

Fra denne side kan man nå beretninger og billeder fra nogle af regionens afholdte arrangementer i 2012.