Region Københavns Scrapbog 2013

Fra denne side kan man nå beretninger og billeder fra nogle af regionens afholdte arrangementer i 2013.