Region Københavns Scrapbog 2019

Fra denne side kan man nå beretninger og billeder fra nogle af regionens afholdte arrangementer i 2019.