Informationer til håndbryggerne

Region København afholder Sjællandske Mesterskaber i håndbryg 2019, lørdag den 16.11.2019 på 

Telefonfabrikken, Telefonvej 8, 2860 Søborg, Kl. 11.00 – kl. 18.00

Forventet tidsramme:

Kl. 11.00 ankommer håndbryggerne og sætter deres grej op
Kl. 11.30 ankommer dommerne
Kl. 12.00 åbnes der for publikum
Kl. 16.00 udleveres dommernes præmier
Kl. 16.15 udleveres publikumspræmierne
Kl. 17.00 oprydning starter
Kl. 18.00 Telefonfabrikken forlades

Håndbrygkoordinator: Lars B. Jespersen, styregruppen.

Ved ankomsten vil håndbryggerne blive anvist, hvor de skal være og må forvente, at de selv skal
bringe deres grej ind til standen. I størst muligt omfang vil styregruppemedlemmerne og de frivillige
dog hjælpe til. Der findes nogle få rullevogne på stedet.

Hver håndbrygger vil få udleveret en kuvert ved ankomsten.
I den vil der være disse informationer (I en endelig version), en skitse over Telefonfabrikken, en skitse over standplaceringen, et eller to programmer og et eller to armbånd alt efter om der er en hjælper med. Et navneskilt til at sætte på bordet, vil også blive udleveret. Desuden vil der blive udleveret 1 eller 2 smageglas alt efter om håndbryggeren har en hjælper med eller ej.

Hver håndbrygger medbringer det antal øl, som han/hun finder passende til smagning af publikum.
Der må dog maksimalt indleveres 2 øl til vurdering af dommerne. Der bedømmes efter Danske
Øldommeres stilarter og øllene konkurrerer i to kategorier 1) under og til og med 6% 2) over 6%. For
hver øl der ønskes bedømt, skal de indleveres 2 x 33 cl. øl til dommerne. Formålet med dette er, at
dommerne smager på alle øl i første omgang. Det kan så efterfølgende blive nødvendigt at smage
nogle af øllene igen for at afgøre, hvilke øl der skal præmieres; det benyttes flaske nr. 2 til.

Øllene til smagning vil blive hentet af 2 personer, som servicerer dommerne. Efter
præmieoverrækkelserne vil hver håndbrygger, der har indleveret øl til konkurrence få et
smageskema med dommernes kommentarer retur.

Håndbryggerstandene vil være i det der kaldes dansesal 1, 2 og 3. Der er skillevægge imellem salene,
men disse vil være rullet væk.

Fra kl. 12.20 vil der være mulighed for at smøre sig nogle rugbrødsmadder. Det foregår i
fællesrummet.

Det vil være en god idé, hvis du medbringer småpenge, da du ikke kan forvente, at alle der ønsker at smage dine øl har lige penge. Ønsker du, at de også skal have mulighed for at betale via Mobilepay, så
husk venligst et skilt med dit nr. til Mobilepay.

 

 

Vi takker vores sponsorer: