Informationer til styregruppen

Region København afholder Sjællandske Mesterskaber i håndbryg 2019, lørdag den 16.11.2019 på 

Telefonfabrikken, Telefonvej 8, 2860 Søborg, Kl. 10.00 – kl. 18.00

Forventet tidsramme:

Kl. 10.00 ankommer styregruppen og de frivillige og sætter borde og stole op
Kl. 11.00 ankommer håndbryggerne og sætter deres grej op
Kl. 11.30 ankommer dommerne og vises til deres eget lokale
Kl. 12.00 åbnes der for publikum
Kl. 16.00 udleveres dommernes præmier
Kl. 16.15 udleveres publikumspræmierne
Kl. 16.30 mulighed for de sidste smagninger
Kl. 17.00 oprydning starter
Kl. 18.00 Telefonfabrikken forlades

Styregruppekoordinator: Lars B. Jespersen

I bedes venligst være der senest kl. 10.

Martin N. Diedrichsen har nøglen til lokalerne og har lovet at være til stede, så han kan lukke os ind.

Styregruppens første opgave vil være at hjælpe håndbryggerne med at sætte deres borde op. De
skal være i de 3 lokaler, der er betegnet som dansesal 1, dansesal 2 og dansesal 3. Disse 3 lokaler af
adskilt af nogle vægge, der kan skubbes ind og ud. Vi vælger at skubbe væggene ind, så de 3 lokaler
kommer til at fremstå som 1 stort lokale. Ud over styregruppens medlemmer, vil vi også bede de folk,
der har meldt sig som frivillige, om at komme kl. 10.

Hver håndbrygger vil få tildelt to borde (hvis de er på 1 x 1 m
som meddelt) til at stå bag dem, og hvor de kan stille deres grej på. Er bordene større får de kun 1
bord til at stå bag dem. Foran dem vil de ligeledes få 2 eller 1 bord, alt efter hvor store bordene er.

Da der formentlig vil være en hjælper til hver håndbrygger, skal der desuden være 2 stole til hver
stand.

Håndbryggerne vil blive bedt om at komme kl. 11, og på det tidspunkt forventes borde og stole at
være på plads. På stedet skulle der være 3 rulleborde, som vi kan bruge til at hjælpe håndbryggerne
ind med deres grej. Hver stand skal desuden udstyres med et navneskilt på ”bryggeriet” til bordet (vil blive lavet af LBJ) med navneskilte til deltagerne (laves af LBJ), et smageglas til hver deltager på standen samt et armbånd, et program og informationer om arrangementet (armbånd, program, standplan og ide endelige nformationer lægges i en kuvert. Alt placeres på standen, når den er klar.

Dommerne vil blive bedt om at komme kl. 11.30, så de er klar til konkurrencens start kl. 12.
Styregruppen og de frivillige gør borde og stole klar i det lokale, som er beregnet til dommerne.

Maden til styregruppen, håndbryggerne, dommerne og de frivillige gøres klar i fællesrummet.

Styregruppen, håndbryggerne, dommerne og de frivillige vil alle få udleveret en kuvert, når bordene
er på plads og i orden. I kuverten, der laves af LBJ, vil der ud over informationer om, hvad hver
enkelt gruppe skal lave desuden være et program og et armbånd i den pågældende gruppes farve.
Desuden vil alle få udleveret et smageglas. Styregruppen og de frivillige vil desuden få udleveret en
rød vest. Venligst oplys størrelse. Har du ikke viden om, hvilken størrelse du har brug for, skal du
vide, at de er små i størrelserne.

Det vil være en god idé at medbringe småpenge, gerne en masse femmere, da en smagsprøve vil koste
5 kr. der afregnes direkte med håndbryggerne.

 

 

Vi takker vores sponsorer: