Den regionale ølpris 2003 - Tildelt Roskilde Øl

Af Torsten Dam-Jensen, Regionsformand

Siden den spæde start i efteråret 2002 har Roskilde Øl i Viby ydet en stor indsats med at tilvejebringe et stort og varieret øludbud. Allerede fra begyndelsen, hvor man havde til huse i en garage i Viby, har ambitionsniveauet været meget højt. Efter at der i år blev fundet bedre egnede lokaler andetsteds i byen, er øludbuddet vokset yderligere, således at forretningen i dag fører ca. 250 forskellige mærker fra ind- og udland. Den forvænte kunde vil finde øl i Viby, som man ellers må til hovedstaden for at finde. Ingen forretning i region Midtvestsjælland har tilnærmelsesvis det samme udvalg, og jeg tvivler på, om der i det hele taget er mange forretninger i kongeriget, som kan måle sig med Roskilde Øl. Hertil kommer en meget fin fadølsservice med nye og velholdte fadøls-anlæg med 2 haner til udlejning.

Særligt skal fremhæves det glimrende udvalg af dansk, svensk, belgisk og tysk øl. Forretningen er eneimportør af Andachser og Weihenstephan. Desuden findes et righoldigt udbud af ølglas til salg. Jeg behøver næppe at anføre, at indehaverne besidder en stor viden om de ølsorter, der sælges.

Hvad der yderligere kan begrunde, at Roskilde Øl fortjener den regionale ølpris 2003, er, at inde-haverne gør en stor indsats for at udbrede kendskabet til det gode øl gennem ølsmagningsaftener i samarbejde med Danske Ølentusiaster, hvor vægten lægges på kvalitet og varietet frem for kvantitet. Til disse arrangementer bestilles gerne øl hjem, som forretningen ikke selv forhandler. Roskilde Øl arrangerer også selv aftener, hvor vægten lægges på de produkter, som forretningen er eneimportører af. Til disse arrangementer serveres normalt også mad. De meget smukke lokaler med egetræsbjælker er kun med til at fremme den behagelige stemning.

Endelig skal det nævnes, at indehaverne aktivt udbreder kendskabet til Danske Ølentusiaster og har skaffet foreningen en del nye medlemmer. Roskilde Øl har været en dynamo for det gode øl på hele Midtsjælland.

Jeg og min næstkommanderende i regionen, Svend Poulsen, tøver derfor ikke med at indstille Roskilde Øl i Viby til den regionale ølpris 2003.