Nyhedsbrev 2/2015

Kære medlemmer

 

Af forskellige årsager ser vi os desværre nødsaget til at aflyse den

planlagte bustur. Manglende tilbagemeldinger fra forskellige destinationer,

og alt for dyre tilbud fra de, der meldte tilbage, gjorde det ikke muligt at

holde turen på et økonomisk acceptabelt niveau.

 

Jeg skal selvfølgelig beklage at turen ikke kan gennemføres i år, men der

arbejde på at få fornuftige, økonomisk forsvarlige aftaler i hus til en

tur i 2016.

 

Studietur til Belgien

 

Som alternativ arbejdes der fra anden side på at arrangere en studietur til

Belgien. Turen vil – når tingene falder på plads – blive tilbudt

Region Storstrøm og lokalafdeling Haslev.

 

Som det ser ud nu vil turen vare i fem dage, og vil blive afviklet i løbet

af efteråret. Endeligt program og pris foreligger ikke endnu, men jeg

vender tilbage, så snart aftalerne er på plads.

 

Tour de Biére

 

Cykelholdet kører ind i vores region onsdag den 1. juli 2015. I kan følge

ruten på http://www.ale.dk/index.php?id=13508

 

Jeg vil opfordre alle til via lokalformanden,  at få de eksakte

tidspunkter, og møde talstærkt op hvor holdet nu kommer frem. Lad os gøre

turen i Region Storstrøm til en uforglemmelig oplevelse for holdet.

 

Hvor det er muligt, vil jeg være til stede.

 

Jeg vil også tage kontakt til den lokale presse, så vi kan få

(forhåbentlig) god mediedækning og presse turen rundt i regionen.

Jeg håber vi ses på turen.

 

Jeg ønsker alle en god og varm sommer med masser af gode øl og –

Højt skum

Søren Kjær

Regionsformand

/11. juni 2015 kl. 11.59