Nyhedsbrev februar 2017

Kære medlemmer

 

Så kom vi ind i februar, og finalisterne til Årets Ølnyhed(er) er fundet.

Tilbage står så kun at finde vinderne i de tre kategorier. Husk at stemme

på www.ale.dk.

 

Vinderne offentliggøres på generalforsamlingen den 25. marts 2017.

 

Generalforsamling 2017

 

Nu vi er ved generalforsamlingen, så husk at melde dig til. Der skal

vælges ny landsformand, så det bliver et meget spændende møde.

 

Tilmelding skal ske via vores hjemmeside, eller gå direkte ind på

nedenstående:

 

http://www.ale.dk/foreningen/generalforsamlinger/generalforsamling-2017/

 

I lighed med tidligere år, arrangeres der igen i år fælles bustransport.

For Region Storstrøms vedkommende er opsamlingsstedet Ringsted Station.

Meld dig til busturen på:

 

https://doeregkbh.nemtilmeld.dk/

 

Der kommer et mere fyldestgørende Nyhedsbrev senere på måneden, men jeg

synes det var vigtigt at få denne information ud så hurtigt som muligt.

 

Jeg håber at se mange af jer medlemmer til Generalforsamlingen i Odense den

25. marts 2017.

 

Højt skum

 

Søren Kjær

Regionsformand Storstrøm

 

/Udsendt 22. februar 2017 kl. 16.30