Årsmøde 2007

Kære venner, der er nu 20 dage til.......................

I denne mail kan du læse om;

# Årsmøde

# Dagsorden

# Svensk/Norsk ølsmagning

# Menu

ÅRSMØDE 2007:

Vanen tro pålægger vores hovedbestyrelse, at vi en gang om året skal have sat navne og ansigter på den bestyrelse som skal danne baggrund for DØE Ringsteds virke det næste år frem.

Jf. nedenstående dagsorden kan I læse hvordan aftenen gerne skulle forløbe og så skal vi meget gerne igang med en spændende øl smagning - Svensk/Norsk ØL.... ??????hmmmmmmmmmmmmm gad vide hvad de finder på i vores nabolande?

Vi skal i år have valgt ny formand, vores formand gennem de sidste 3½ år trækker sig tilbage og giver ølgruset videre.

Vi skal derfor indskynde, at så mange medlemmer møder op og er med til give samtykke om den nuværende bestyrelses udpegning af Leif Mortensen som ny formand!

DAGSORDEN:

Jf. vedtægternes § 13 stk. 5 er dagsorden følgende;

1. Valg af dirigent

2. Beretning om Lokalafdelingen

3. Valg af Lokalafdelingsformand, Leif Mortensen opstiller til formandsposten.

4. Valg af Lokalafdelingsnæstformand, Skjold Haxgart, genopstiller.

5. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer (menige medlemmer genopstiller)

6. Forslag fra medlemmer.

- Det forslås at der findes et alternativ til Cafe Guldbrand. til afholdelse af medlemsmøderne, så der evt. kan skiftes mellem 2 steder. Muligt alternativ kunne være Ferdinands bøfhus, Nørregade 31.

- Der er en del klubmedlemmer som ikke kan komme onsdag aften, fordi vi der har en anden aftale.

Vi vil derfor opfordre lokalforeningen om at tage initiativ til, at der evt. kan veksles imellem mødedagene fra måned til måned. Og en evt. afstemning herom bør ikke kun være blandt dem som er tilstede idag men blandt alle medlemmerne.

7. Eventuelt

SVENSK/NORSK ØLSMAGNING:

Ingolf Jørgensen og Christian Linde, har fornøjelsen at drive gæk med medlemmerne denne aften. Svenskerne kan de lave øl?, og Nordmændende?? hmmmmm tjahhh såmænd.....

Vi har været på hårdt arbejde og kan kun love, at aftenens smagning bliver ganske spændende.

Pris for ølsmagning kr. 100,-

MENU:

Aftenes bespisning forefindes kl. 1800. Cafe Guldbrand har lovet, at lave Svensk pølseret.

Pris endnu ukendt vil fremgå i reminder mail som kommer 1 uges tid før selve årsmødet.

Tilmelding skal sendes til christian.linde@remove-this.ale.dk og aller senest søndag d. 28. oktober 2007

Vel mødt og højt skum til alle ,vi glæder os til at se så mange som muligt til årsmødet.

Bestyrelsen