Årsmøde - mørke lagerøl

30 medlemmer havde valgt at deltage i lokalafdelingens årsmøde på Ferdinands Bøfhus. Det kneb lidt med stolene, da restauranten denne aften havde fuldt udsolgt, men det gik.  Der var denne aften premiere på Diana Jagt Ale fra Dagmarbryggeriet. Mange prøvede den til et utroligt mørt stykke oksefilet. For de, der ikke havde valgt denne øl, var der mulighed for det senere, idet øllen indgik i aftenens smageprogram.

 

Årsmødet blev ledet af aftenens dirigent, Jens Frilund, der sørgede for en omhyggelig men alligevel smidig afvikling.

Formandens beretningen kan læses her:

 

”I det forgangne år har lokalafdelingen gennemgået flere ting.

For at starte med noget af det seneste, har vi for nylig ændret mødested. Bestyrelsen følte ikke længere at der var velvilje hos vores hidtidige mødested. Det oplevedes mere og mere som om vi var til besvær og helt galt blev det i forbindelse med vores fødselsdag i juni måned. Her optrådte værten med en arrogance og ugæstfrihed, der gjorde at vi ikke længere kunne forsvare det over for vores medlemmer. Vi opsagde derfor aftalen og vi fik da omgående en reaktion på det:

Det blev tilkendegivet at det nok bare var hævn for vores drøftelser omkring juletid sidste år, hvor vi bl.a ønskede at kunne alternere med mødesteder – et ønske fra medlemmerne.

Ved den lejlighed gjorde ejeren af Guldbrand det meget klart at vi ikke kunne skifte – samtlige møder skulle holdes hos ham, ellers ville vi ikke kunne få det på de vilkår som vi havde forhandlet os frem til.

Man kan godt sige at så var bægeret også fuldt for vores vedkommende og det skønnedes at der ikke var mulighed for et konstruktivt samarbejde fremover.

Heldigvis har så fået nogle gode rammer her på Ferdinands. Personligt syntes jeg da også at maden smager bedre her.

Ellers har lokalafdelingen haft en støt medlemsskare. Vi har hele året ligget mellem 110 og 115 medlemmer. Nogle melder sig ind og andre vælger ikke at forny deres medlemskab. På foreningens generalforsamling i marts måned i Odense var det da også et af landsformandens temaer, nemlig at der i øjeblikket er en stagnation i medlemstallet. Frafaldne medlemmer har da også givet udtryk for deres grunde til at melde sig ud: ”Nu kan jeg ikke drikke mere øl” eller: ”Nu er målet jo nået, nemlig at sikre et bredt og varieret udbud af øl”.

Som nævnt er vores medlemstal stabilt og det kan vi i bestyrelsen kun tolke som at vores medlemsmøder er den væsentligste grund til at medlemmerne bliver.

Således har vi et gennemsnitligt fremmøde på ca. 26 % af samtlige medlemmer i lokalafdelingen.

Af arrangementer i den forgangne sæson kan jeg nævne den traditionelle porter/stoutsmagning i januar, hvor det lykkedes at trække rigtig mange deltagere til. Man kan vist roligt sige at medlemmerne mest er til mørke og kraftige øl. Så var der smagning af kandidaterne til årets øl. Det lykkedes bestyrelsen at skaffe samtlige 10 kandidater. Vi har afholdt påskefrokost, hvor der var en god og hyggelig stemning, Der var den store trappistsmagning, der slog alle rekorder for antal deltagere, idet der dukkede 46 personer op. Vi har afholdt en vellykket busudflugt til en række midtsjællandske bryggerier og hvor bussen var udstyret med fadølsanlæg.

Efterårets arrangementer har indtil nu omfattet en aften med franske og italienske øl. Dette kunne dog ikke trække så mange af stalden. De der var mødt op fik da også smagt noget øl om hvilken der blot kunne siges: ”Nu har jeg smagt den”. Der var dog heldigvis et par enkelte gode overraskelser imellem. Vores sidste møde var tysk aften/oktoberfest. Her var deltagerantallet mere normalt, idet der var 21 tilmeldte.

Denne aftens tema er mørke lagerøl. Der er dog også andre indslag imellem – blot for at sikre et bredt og varieret udvalg. Herunder har jeg fornøjelsen at præsentere et ”hjemmebryg” idet jeg i august bryggede en Dark Brown Ale.

Der er dog også landsforeningen gave, idet der i anledning af foreningens 10-års fødselsdag, blev bestilt et fødselsdagsbryg. Det er Ørbæks Amber Ale. Alle modtager 1 øl til at tage med hjem.

Det næste møde er vores traditionelle julefrokost den 28. november. Bemærk at det er en fredag aften. Vi skal selvfølgelig have juleøl.

Det kommende forårs arrangementer vil nok komme til at indbefatte besøg af nogle gode bryggere, idet jeg på ølfestivalen indgik forhåndsaftale med nogle interessante bryggere. Der arbejdes også på en tur i foråret til en af Europas øl-hovedstæder; Bamberg. Vi arbejder også med at vores traditionelle sommerfest bliver afholdt under ”private” former som et traditionelt grill-arrangement med bøffer, pølser og nå ja: øl.

Det er bestyrelsens håb at der fremover vil være stor tilslutning til arrangementerne. Jeg må i den forbindelse også huske at gøre opmærksom på at der faktisk er en vakant plads i bestyrelsen. Oprindeligt rummede bestyrelsen 5 medlemmer, men i det sidste års tid har vi klaret arbejdet med 4, men det kunne være rart at få nogle nye input. Det er ikke fordi, der mangler gode ideer til nye arrangementer, men en anden vinkel på sagen vil som sagt være rart.”

Der var ingen bemærkninger til formandens beretning, ud over en tilkendegivelse af, at man fandt at det var godt at bestyrelsen havde valgt at flytte mødested.

 

Thomas Larsen gennemgik lokalafdelingens økonomi. Det er ikke tilladt at have egen selvstændig økonomi, men med det antal arrangementer, der er blevet afviklet siden sidste årsmøde, har bestyrelsen efter forslag fra medlemmerne valgt at aflægge en kort orientering om hvorledes midlerne er blevet anvendt.

 

Herefter var der valg til lokalafdelingens bestyrelse. Samtlige 4 personer fra den siddende bestyrelse havde tilkendegivet at de genopstillede. Derudover var der en vakant plads i bestyrelsen. Lene Bolgan blev foreslået og valgt ind, så bestyrelsen nu omfatter 5 personer.

 

Under eventuelt blev det nævnt at det en gang imellem svipsede, når man tilmeldte sig via mail. Nogle vælger at anvende besvar-funktionen, mens andre skriver til formanden direkte på mail-adressen.

For at sikre at man er blevet tilmeldt, bedes man fremover anvende besvar-funktionen eller skrive på adressen  lokalafdeling.ringsted@remove-this.ale.dk Man vil så efterfølgende modtage en mail med tilkendegivelse af at man er tilmeldt. Såfremt man ikke modtager en sådan mail, bedes man kontakte formanden telefonisk.

Der var desuden en opmærksomhed til Conny Jørgensen, der siden lokalafdelingens start havde stået for opvask af alle vores smageglas. Nu er den opgave lagt ud til det enkelte medlem, men der var noget velsmagende øl som tak for indsatsen. Der var også en opmærksomhed til Jens Frilund og Leif Mortensen, der begge havde deltaget i samtlige 10 arrangementer siden sidste årsmøde.

 

Undervejs smagte man sig igennem et blandet udvalg af øl, idet det oprindelige koncept, der omfattede mørke lagerøl, var blevet udvidet for at sikre et bredt og varieret udvalg. Dette omfattede flere gode bock-øl samt en amerikansk kraftkarl fra Avery.

 

Næste arrangement er julefrokosten den 28. november 2008 kl. 18:00 på Ferdinands Bøfhus. Det bliver traditionelt julebord og juleøl.