Årsmøde - ekstremøl

Årsmødet havde tiltrukket hele 35 deltagere, der ud over selve mødet også lokkede med en ekstremølsmagning. René Hansen fra det Lille

Bryggeri havde medbragt en række ekstreme øl, der blev gennemgået, smagt og vurderet.

Særlige gæster på årsmødet var landsformand Anne-Mette Meyer Petersen samt Regionsformand Jens-Jørgen Ingwersen.

Inden selve mødet var der fælles spisning med ølmarinerede BBQ-ben og tilbehør.

Jens Frilund blev foreslået og enstemmigt valgt som dirigent.

Herefter gik man over til dagsordenens punkt 2; formanden beretning. Denne blev dog hurtigt udsat et kort øjeblik, da glassene var tomme

og René derfor fik lejlighed til at sige et par ord om hvad ekstremøl egentlig er for noget. For nogen kan en ekstremøl være en Pilsner

Urquell, for andre kan det være en humlet sag fra Great Divide eller et andet bryggeri, der laver kraftigt smagende øl. Under alle

omstændigheder, er det den enkeltes egen opfattelse af, hvad ekstremøl egentligt er for noget.

Man startede i den syrlige ende - en Oude Geuze på 6 %. Spontangærede øl er og bliver sure, men der var flere, der fik øjnene op for, at

drikken faktisk kan være harmonisk bag sit utilnærmelige ydre.
Herefter smagte man på en god gammel kending, nemlig Julemandens Trøst fra Det Lille Bryggeri. Denne var valgt som snigpremiere på

juleøllet. Gennem flere år har de store bryggerier valgt at rykke lanceringen af juleøllet længere og længere frem. De danske

microbryggerier har valgt at have officiel premiere den næstfølgende weekend. Her var Det Lille Bryggeri altså først med juleøl allerede

den 28. oktober.

Formanden beretning kan læses i sin helhed herunder:

I det forløbne år har der været afholdt i alt 9 medlemsmøder. Der har været i alt 216 deltagere til møderne. Det giver i gennemsnit et

deltager- antal på 27. Det er ganske flot set i betragtning af, at vi i afdelingen har 110 medlemmer. Fremmødeprocenter er på ikke mindre

end 24 %. Medlemstallet var for 1 år siden på 117, men lige som alle andre lokalafdelinger har kunnet mærke en vis tilbagegang i

medlemstallet, så er det altså også ramt os. Totalt er landsforeningen gået tilbage med 9,4 %. Vores tilbagegang er på 6 %.

Sæsonen starter jo altid med et årsmøde og ved sidste års møde havde vi gennemgang af emnet mørke lagerøl. Der sneg sig godt nok et par

kraftige bockøl med – mest for smagens skyld.
Ved den lejlighed var der nyvalg til bestyrelsen, idet Lene Bolgan blev valgt ind. 30 deltagere.
Ved det efterfølgende regionsmøde blev jeg valgt som næstformand i Region Midt-Vestsjælland.

Næste møde var den traditionelle julefrokost. Her havde 19 medlemmer dristet sig ud i aftenmørket og kunne konsumere et veldækket

julebord med ledsagelse af gode produkter fra såvel danske som udenlandske bryggerier samt produkter fra Ålborg. Jeg tror også at Ingolf

blev mæt trods udsagn om det modsatte…

Januarmødet omhandler altid porter og stouts. 31 medlemmer havde valgt at bænke sig og smage på de sorte dråber.  Endnu en gang var det

lykkedes at finde nogle af de allerkraftigste af de sorte frem og aftenen blev en meget vellykket tour gennem emnet.

I februar havde vi besøg af Hermann fra Superbrugsen i Fensmark. Trods den nære beliggenhed til Næstved Storcenter, har denne brugs et

imponerende udvalg af godt-øl og Hermann havde da også taget nogle sjældne ting med. Bl.a. fadlagrede øl fra skotske Paradox, hvor røg-

og sodsmagen rigtig kom frem. Medlem John Nielsen havde ved den lejlighed medbragt en hjemmelavet kraftkarl af en porter med en IBU et

godt stykke over de 100. Meget velafbalanceret og fyldig øl. 30 deltagere

Der var ikke møde i marts måned, men i begyndelsen af april holdt vi traditionel påskefrokost i Kulturhuset. 18 deltagere havde indtegnet

sig og fik nogle hyggelige timer i selskab med gode påske- og forårsbryg.

Til det ”rigtige” møde i slutningen af april, havde hele 39 medlemmer meldt sig til en spændende aften med Jørgen Fogh Rasmussen, der på

en underholdende facon fortalte om sine oplevelser som brygger. Ikke mindst fortællingen om det nystartede bryggeris nedbrænding til 
grunden i forbindelse med udryddelse af nogle genstridige bananfluer, vakte stor moro. Dette tog dog ikke pusten fra Jørgen og hans kone

og til mødet havde de medbragt nogle fortræffelige øl. Herunder også nogle nyheder. Desværre var der meget begrænsede mængder af ”

vinderøllen”, nemlig Caribbean Rumstout. Men alle fik dog lejlighed til at gensmage denne fantastiske øl og den indgår da også heldigvis

i bryggeriets faste sortiment.

I maj måned var der fælles transport til ølfestivalen i Valby. Det samlede ikke så stor tilslutning, men de fremmødte fik en fantastisk

god og velsmagende oplevelse.

Den 6. juni på Lokalafdelingens 5 års fødselsdag, havde 25 medlemmer valgt at lægge vejen forbi firmasportens hus på Eilekiersvej for at

nyde en fælles salatbuffet med grillet kød på kæmpegrill. Der var gode varer i såvel fad som flaske og det blev til nogle hyggelige timer

inden, der skulle spilles en eller anden fodboldkamp.

Første møde efter sommerferien var møde med Amager Bryghus, hvor der var mødt 24 medlemmer. Amager Bryghus hører absolut til i den tunge

ende af det danske ølunivers. Ikke i volumen, men så afgjort i smag.

Det næste møde i september måtte desværre aflyses. Det var Midtfyns Bryghus, der skulle være kommet, men for første gang måtte man vælge

at aflyse arrangementet, da der ikke havde indtegnet sig mere end 15 deltagere. Det kunne økonomisk ikke løbe rundt.
Mit spørgsmål i den forbindelse er så: Var det prisen, der afholdt folk fra at møde frem, Var det tidspunktet eller var det emnet?

Og så er vi nået hele vejen rundt. Det er nu årsmøde igen. Her skal vi smage på Roskilde Øl/Det Lille Bryggeris kraftigt smagende

produkter fra såvel egen hånd som importeret. Jeg glæder mig allerede.

I den kommende tid vil vi arbejde videre på en tur i foråret til en af Øllets hovedstæder, nemlig Bamberg med Carsten Berthelsen som

guide. Der vi selvfølgelig også komme nyt om forårets andre arrangementer.

Herefter var der lejlighed til spørgsmål og kommentarer, Der var dog ingen. Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Så var det igen tid til at smage en øl. Dette blev Burn Out - en meget røget sag fra Amager Bryghus. Visionen med denne øl har været at

lave Danmarks mest røgede øl. Dette kunne deltageren så sandelig forvisse sig om. Der var anvendt såvel tysk som skotsk røgmalt. Dette

gav øllen en forholdsvis blød, knapt så stikkende røgsmag som de røgede fætre fra Bamberg.

Så var det blevet tid til valg af bestyrelse. Leif Mortensen genopstillede som lokalafdelingsformand og blev valgt med akklamation. 
Skjold Haxgarth genopstillede som lokalafdelingsnæstformand og blev ligeledes valgt med akklamation.
Thomas Larsen og Ingolf Jørgensen genopstillede som menige bestyrelsesmedlemmer. Også disse blev genvalgt. Lene Bolgan ønskede ikke at

fortsætte. I stedet blev Dorthe S. Johansen indvalgt.

Efter at valgene var overstået, smagtes så en nyhed fra Det Lille Bryggeri, nemlig Vintage Julebryg. Øllen er ikke vintage endnu, men er

udviklet til at kunne gemmes i adskillige år. Der var flere, der allerede på denne aften lagde planer om anskaffelse af øllen med henblik

på at den skulle gemmes - hvis man da kunne få sig selv til det...

Så blev afdelingens økonomi gennemgået. Thomas Larsen kunne oplyse, at man stort set havde brugt alle midlerne i løbet af året. Nogle

arrangementer havde været lidt dyrere end normalt, hvorfor man havde valgt at bruge lidt af kapitalen for at holde prisen nede. Man havde

heller ikke fået afviklet så mange lotterier i løbet af året. Også dette havde en negativ indflydelse på afdelingens økonomi.

Dette affødte en debat om arrangementerne var for dyre. Der kom flere gode forslag fra forsamlingen; bl.a. om man kunne holde

smagningerne uden fælles spisning, At man smagte øllet direkte til maden, så der kom en større sammenhæng mellem det man spiste og det

man drak. Arrangementerne kunne også afvikles i kulturhuset med egen indsats i køkken og oprydning. Der faldt desuden tilkendegivelser

om, at man fandt det godt med eksterne foredragsholdere. Under denne debat blev forsamlingen anmodet om at tilkendegive hvorvidt man

ønskede at Midtfyns Bryghus gæstede afdelingen. Der var overvældende flertal for dette, så det må konstateres at det blot var en

kombination af uheldige omstændigheder, der medførte, at man blev nødt til at aflyse arrangementet.
Landsformand Anne-Mette Meyer Petersen slog til lyd for, at man skal være opmærksom på, at de medlemmer, der ikke deltager i møderne

måske har en anden mening og at man bør søge at få denne oplyst. Bestyrelsen tog alle forslagene til efterretning og vil bruge dette i

det videre arbejde.

Så var det blevet tid til endnu en øl. Dette blev en amerikaner, nemlig Moyhans Hopsicle IPA på 9,5 %. En overordentlig kompleks

humlesmag, men dog ikke den allerkraftigst humlede øl, der kendes.
Nu var årsmødet formelt slut, så nu gik det rask af sted med resten af smagningen. Nu kom en flaske af normal 33 cl. størrelse, men uden

etiket. Det var en ekstremøl for nogle. Det viste sig at være Westvleteren 12, så nogle kunne nikke genkendende til den.
Efter denne behagelige trappist, kom lille flaske på bordet. Dette var en rendyrket nyhed, idet det var Det Lille Bryggeris Barley Wine

årgang 2009. Den kommer formelt først ud i handel omkring februar 2010, men allerede nu var der masser af sødme og en behagelig balance

på øllen.
Dette blev fulgt til dørs med endnu en amerikaner, nemlig Averys The Beast på 14,9 %. Denne øl var dog lagret i 4 år og havde en

fantastisk sødme og vedvarende lang eftersmag.

Som slutning på selve ølsmagningen kom et ufatteligt kraftværk fra Mikkeller. "Sort" på hele 17,5 % lagret på whiskyfade. En fuldfed smag

af stout krydret med gode noter fra whiskyfadene. Hvis det ikke var fordi, at man allerede havde smagt lidt juleøl, så kom der i hvert

fald julelys i øjnene på deltagerne.
Der vankede dog en lille bonus: Det Lille Bryggeri har fået fremstillet en ølsnaps på basis af deres egen øl. Den smagte var en "ren"

snaps på 40 %, men man planlægger også at lancere en krydret udgave.

Næste møde finder sted den 29. november 2009. Det er den fælles julefrokost. Indkaldelse til dette møde udsendes snarest.