Årsmøde

Der indkaldes hermed til årsmøde i Lokalafdeling Ringsted. Årsmødet afholdes den 28. oktober 2009 kl. 19:00 på Restaurant Ferdinands, Nørregade 31-33, 4100 Ringsted

Indkaldelsen har tidligere været trykt i ØlEntusiasten nr. 51 fra august 2009 samt i ØlEntusiasten nr. 52 fra oktober 2009

Der har samtidig været opslag om årsmødets afholdelse på foreningens hjemmeside.

Dagsordnen:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om lokalafdelingen

3. Gennemgang af lokalafdelingens økonomi

4. Valg af Lokalafdelingsformand. Leif Mortensen genopstiller

5. Valg af lokalfdelingsnæstformand. Skjold Haxgarth genopstiller

6. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer:

Thomas Larsen genopstiller

Ingolf Jørgensen genopstiller

7. Eventuelt

Inden årsmødet serveres der kl. 18:00 Ferdinandsgryde med surt og kartofler. Pris for dette er kr. 130,-

Efter årsmødet er der ektremølsmagning ved Roskile Øl/Det Lille Bryggeri.

Temaet for ektremøl er sødt, syrligt, stærkt, sort og bittert og meget bittert.

Der vil derfor være noget for enhver gane. Prisen for deltagelse i ekstremølsmagningen er kr. 120,-

Der håbes på stort fremmøde.

Bindende tilmelding til lokalafdeling.ringsted@ale.dk senest den 23. oktober kl. 18:00

Du vil modtage en mail retur med oplysning om, at du er tilmeldt. Såfremt du IKKe modtager en sådan mail, så kontakt formanden på tlf. 7255 7071

Højt skum

Leif Mortensen

Formand