Årsmøde

Hermed indkaldes der til årsmøde i Lokalafdeling Ringsted.

Årsmødet afholdes den 26. oktober 2010 kl. 19:00 i kælderlokalerne i Prinsessevænget 28 - 32, 4100 Ringsted.

Der er indledende spisning fra kl. 18:00

Menuen er gule ærter med flæsk og pølse.

Det bemærkes, at deltagelse i årsmødet er gratis. Der skal kun betales for deltagelse i spisning og ølsmagning såfremt man ønsker at deltage i dette.

Dagsorden for årsmødet:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om Lokalafdelingen

3. Gennemgang af Lokalafdelingens økonomi

4. Valg af Lokalafdelingsformand

Leif Mortensen genopstiller

5. Valg af Lokalafdelingsnæstformand

Skjold Haxgart gensopstiller

6. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer

Thomas Larsen, Dorthe Johansen og Ingolf Jørgensen genopstiller

7. Eventuelt

Efter årsmødet er der ølsmagning. Aftenens tema er: Bock og Dobbelbock.

Pris for deltagelse er kr. 200,-

Der vil være lejlighed til at købe lidt øl til maden samt lidt akvavit til "købmandspriser"

Tilmelding er absolut nødvendig og skal ske på lokalafdeling.ringsted@ale.dk SENEST den 22. oktober 2010 kl. 18:00.

Husk at oplyse medlemsnummer og husk at medbringe smageglas.

Du vil modtage en mail retur med oplysning om, at du er tilmeldt. Såfremt du ikke modtager en sådan mail, så kontakt formanden på tlf. 2232 2484

Højt skum

Leif Mortensen

Formand