Nyt mødested

I forbindelse med sommerfesten oplyste jeg, at bestyrelsen p.t. arbejder på at afklare vore fremtidige mødeaftener for den kommende sæson.

Desværre har vores bestræbelser på at få lokaler i Ringsted Kulturhus ikke båret frugt. Vi er ikke kommet i betragtning.

Jeg skal derfor spørge samtlige medlemmer i Lokalafdeling Ringsted:

Er der nogen, der har kendskab til et centralt beliggende lokale i Ringsted, som vi kan "låne" til enten en meget lav pris eller helst gratis?

Der skal være køkkenfaciliteter samt naturligvis plads til 30-45 personer i lokalerne.

Såfremt man har kendskab til et sådant lokale, er man meget velkommen til at kontakte formanden på leif.mortensen@remove-this.ale.dk.

Højt skum og fortsat god sommer

Leif Mortensen

Formand