Årsmøde 2012

I henhold til foreningens vedtægter afholdes der årsmøde i Lokalafdelingen den 29. oktober 2012 kl. 18:00 i vores sædvanlige mødelokale på adressen Vibevej 42, 4100 Ringsted

Dagsorden:

1. valg af dirigent

2. Beretning om det forløbne år

3. Orientering om Lokalafdelingens økonomi

4. Valg af Lokalafdelingsformand

5. Valg af Lokalafdelingsnæstformand

6. Valg af øvrige bestyrelsesmeldemmer

7. Evt.

 

Besyrelsen kunne godt tænke sig nogle input fra medlemmerne om mødefrekevens, prisniveau, emner for smagninger og andre ting. Du er mere end velkommen til at medtage dine kommentarer til mødet.

Vi starter mødet med en gang lam tilberedt med rodfrugter. Dertil smager vi et par norske/svenske øl. Der vil være en lidt større mængde af disse, så de passer til et måltid.

Derefter går vi igang med årsmødet, hvor der vil være indlagt passende pauser, så vi også kan smage nogle andre svenske/norske øl undervejs.

Deltagelsen i smagning og spisning koster kr. 200,-

Tilmelding SENEST den 25. oktober 2012 kl. 18:00 på: lokalafdeling.ringsted@ale.dk

Husk at oplyse medlemsnummer og husk at medbringe smageglas til mødet.

Højt skum

Leif Mortensen

Formand