I dette nyhedsbrev kan du læse om

  • Næste arrangement
  • Referat og beretning fra Årsmøde 2019

Næste arrangement

Næste arrangement finder sted 6. november 2019, på Skema, hvor vi har lokket Claus Wordenskjold til at komme og præsentere et udvalg af Toøl´s efterhånden store sortiment.

Claus har helt sikkert fundet nogle gode øl frem, som han supplere med gode historier. 

Arrangementet er kun for medlemmer. Husk smageglas.

Tilmelding sker lige her: https://lokalafdelingringsted.nemtilmeld.dk/56/

Årsmøde 2019

2. oktober 2019 var der indkaldt til Årsmøde i Lokalafdeling Ringsted, og hvor dagsordenen fulgte den angivne fra DØE’s vedtægter. 

Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent, og de 43 deltagere fulgte bestyrelsens forslag om Leif Nygaard. Han kunne herefter konkludere, at årsmødet var indkaldt efter vedtægternes anvisning. 

Næste punkt var beretning fra formanden, og den er gengivet sidst i referatet. Herefter gennemgik kasserer Asbjørn Hedegård lokalafdelingens regnskab, herunder orientering om lokalafdelingens overgang til §14-forening. Regnskabet viste et underskud på knapt 3000.-, der skyldtes indkøb til Vinderøl-arrangementet, der lå efter regnskabsaflæggelsen. 

Fra medlemmerne kom der et par spørgsmål til Ringsteds ØlValg og økonomi, og hertil svarede Asbjørn, at der fortsat var nogle poster, der skulle gøres op. Herefter blev regnskabet godkendt. 

Næste punkt var valg til lokalbestyrelsen, og alle med genvalgt med applaus: 

  • Lokalafdelingsformand – Skjold Haxgart 
  • Afdelingskasserer – Asbjørn Hedegård 
  • Afdelingsnæstformand – Thomas U. Larsen 
  • Menige medlemmer – Jesper K. Christensen, Claus Borne, Ib Jørgensen og Søren Nielsen 
  • Afdelingsrevisor – Rudi Ovesen 

Herefter gik vi over til lokalafdelingens indstilling til Årets Bryggeri. Der kom to forslag – Det Lille Bryggeri og Two Heads Behind – hvorefter, at førstnævnte vandt med et klart flertal. Bestyrelsen sørger herefter for indstilling. 

Under sidste punkt, Eventuelt, kom der et spørgsmål til at skaffe nye medlemmer og aktivere dem, der allerede er medlem. Eksempelvis muligheden for at tage gæster med og holde introduktionssmagninger, hvor der også gives mulighed for at tale om DØE og lokalafdelingens arbejde. Bestyrelsen vil arbejde videre med disse ideer. 

Med det, blev den mere formelle del overstået, og gæsterne gik over i kåringen af Årets Vinderøl – altså blandt vinderøllene fra smagningerne siden Årsmøde 2018. 

De enkelte øl var blevet gennemgået til hver smagning, så denne gang brugte bestyrelsen tiden på at fortælle mere om, hvordan selve arrangementet var gået, og snakken gik lystigt i takt med, at vi kom gennem de 9 forskellige øl, hvor vægten især var på de mørke og tunge øl. 

Undervejs fik Steen Christiansen fra Landsbestyrelsen ordet, og han kunne fortælle lidt om dens plan for DØE og fra gæsterne kom der spørgsmål til den videre udvikling, rekruttering af medlemmer med videre. 

Aftenen blev rundet af med den vanlige stemmeafgivelse, og her blev Hr. Frederiksen fra Amager Bryghus kåret som en suveræn Årets Vinderøl, men samtidig fik alle de øvrige 8 øl også stemmer. 

Bestyrelsen siger mange tak for et velafviklet Årsmøde og efterfølgende smagning, og håber, at vi ses igen til næste arrangement 6. november 2019.

Lokalformandens beretning

Jeg står her og skal fremlægge bestyrelsens årsberetning 2019 og det er med svært skjult stolthed. Ja vi er ligefrem RØV stolte.. 

DØE Ringsted, kom på ølfestival landkortet med Ringsted Øl Valg, RØV. Og sikke en entre vi gjorde. 

13 bryggerier og 1 håndbrygger laug mødte op, ca. 360 besøgende og en omsætning på ca 3300 poletter, trods det dårlige vejr. Det må siges at være ok. 

Og var det så er succes? Og hvad er succeskriteriet for sådan et arrangement? Ja det er et godt spørgsmål. Er det antal af besøgende? Er det hvor mange poletter der omsættes? Det var som sådan ikke det vigtigste for os. Men derimod vægtede det mere, hvis alle, besøgende og udstillere havde en fed dag, med godt øl, god stemning og hvad der ellers hører med, ja så var det for os vigtigere end antal af besøgende og polet omsætning. Og efter de meldinger vi har fået fra alle, var det netop det der var. 

RØV betyder jo også at vi har et valg på dagen. Bryggerierne skulle/kunne indstille en øl hver, som deltog i konkurrencen om blive Ringsted´s øl det næste år. Vinderen ville være garanteret plads i køleskabet på Skema det næste år, samt få et wild card til vores finale smagning, som er lige her bagefter. 360 stemte og med stor margen, vandt Hindbær Lakrids ale version 7, fra det Lille Bryggeri. Stort tillykke med titlen, 1. RØV vinder 

Vi har selvfølgelig evalueret en del på RØV. Og selv om det gik godt, er der altid plads til forbedringer. Der kommer IKKE mere plads til bryggerierne. Bespisning skal forbedres og gøres mere synlig. Generel synlighed skal forbedres. Det er bare lige et par ting, blandt mange. Bare så i ved vi ikke hviler på laurbærrene. 

Vi skal her takke HC fra Skema for et fantastisk godt samarbejde. Skema er med arrangør af RØV. HC har mange fede skæve vinkler på hvordan vi gør tingene og det er med til at gøre det til en succes. HC har blandt andet kreeret vores logo. Sommer i Ringsted skal ligeledes have en tak, de har stået for meget markedsføring og været behjælpelige med telte borde og stole. 

Men udover RØV, har der jo været en del andre arrangementer. Det kommer der meget mere om under finalesmagningen. Et par smagninger vil jeg dog lige knytte et par ord til: Julebryg smagningen med Carsten Berthelsen. Vi var noget spændte på om han stadig kunne trække folk til, det viste sig ikke at være noget problem. 64 forventningsfulde og øl glade mødte op. Rekord for en smagning her i Ringsted. 

Så skal trappist smagningen med Claus Wordenskjold også lige nævnes. Totalt udsolgt på rekordtid. 15 forskellige øl, hvor vi var alle trappist klostrene igennem. Og så et fabelagtigt oplæg fra Claus. Må bare sige til jer/dem der ikke nåede med, skynd jer og tilmelde når chancen byder sig igen. 

Vi måtte desværre aflyse årets fødselsdags/sommerfest, da Kulturhuset var under renovering for skimmelsvamp. Men vi vender stærkt tilbage næste år. 

Efteråret/foråret kommer naturligvis også til at kaste noget interessant af sig. 

To øl, i en eller anden form. 

Natholdets julekalender anno 2017 

Sort øl ved Rene´ Hansen. 

Herslev Bryghus kommer til Februar. 

Kåring af årets øl, er som mange af jer sikkert har læst, blevet skrottet. Man mener fra udvalgets side af, ikke den har sin berettigelse mere. 

Det har været år 1 med den nye struktur, efter vi sidste år valgte at gå over til §14 forening, hvilket betyder vi har selvstændig økonomi og regnskab. Det har givet nogle udfordringer, men de fleste er blevet løst hen af vejen. Her skal vi især takke Asbjørn for en kæmpe indsats i forbindelse med dette her. Han har trukket det store læs. Han får selv ordet om lidt når der skal fremlægges regnskab. 

Jeg er her på det sidste blevet spurgt nogle gange om hvorfor vi i Ringsted ikke fejre øllets dag. Tja?? Det har vi gjort førhen. Og nu ligger RØV så tæt på, ca 3 uger før, så det vil være 2 store set ups lige oven i hinanden. Men det er lige så meget at det kræver ressourcer. Og dem har vi ikke ubegrænset af. Fordi det meget er bestyrelsen, samt deres familier, der trækker læsset når der skal gøres noget. Det var også tilfældet til RØV. For udover bestyrelsen og familie, var det få der bød sig til med en hjælpende hånd. Men dem der så var med, ydede så til gengæld en kæmpe indsats, tak til alle jer. MEN, vi kan ikke lave en festival, eller en øllets dag, uden frivillig arbejdskraft og den mangler vi. Hvis vi på nogen måde skal overveje øllets dag, skal vi have nogle som er primus motor på projektet og driver det helt og aldeles, altså et Øllets dag udvalg.. Vi skal så nok hjælpe og støtte dem der nu byder sig til. Og frivillige til RØV, dem skal vi også have af flere næste år. Man kan godt både give en hånd, samt smage noget øl. Der er jo også opgaver før og efter, selve arrangementet som skal laves. Vi skal have flere til at hjælpere. Vi kan ikke bære det hele selv. 

Vi har det sidste år fået vendt en lille nedad gående kurve, mht. medlemmer. Vi er nu tilbage på det niveau vi var for et par år siden, Ca. 140 tilknyttet Ringsted, så det er meget positivt. Men der er stadig plads til flere, specielt damer og unge mennesker mangler der lidt af. 

Jeg vil også lige nævne at vi til DØE general forsamlingen i Marts, var indstillet som Årets lokalaafdeling. Desværre vandt vi ikke, men vi er piv stolte af indstillingen. 

Afslutningsvis vil jeg sige resten af bestyrelsen tak for et formidabelt samarbejde. Vi er gode til at hjælpe og støtte hinanden, tage over hvis det kniber med at nå i land. Vi når meget langt med sådan et sammenhold.