NYHEDSBREV SEPTEMBER 2010

 

1 - Afdelingens årsmøde samt IPA-smagning i oktober

2 - Øllets dag 4. og 5. september 2010

3 - Øludfordringen 15. september 2010

 

1 - Afdelingens årsmøde samt IPA-smagning

Der indkaldes hermed til årsmøde mandag d. 25. oktober kl. 1915. Mødet finder sted i Restaurant Siesta, Glostrup Shoppingcenter, med forudgående spisning og efterfølgende ølsmagning.

Lidt omkring valg af nyt mødested:

En del af bestyrelsen har prøvespist i restauranten i forbindelse med Øllets Dag. Vi, der deltog i seancen, var enige om, at det var en positiv oplevelse, og da centret samtidig ligger omtrent midt i lokalafdelingens område og lige ved siden af Glostrup Station, synes vi, at det ligesom ligger til højrebenet at prøve noget nyt.

Se Restaurant Siestas hjemmeside her: http://www.restaurantsiesta.dk

Programmet for hele aftenen er som følger:

Kl. 18:30 serveres der en menu bestående af grillet oksemørbrad med ølsauce serveret med dagens garniture og kartofler samt et glas Jacobsen Brown Ale. Deltagelse i denne del af aftenen inkl. 1 glas øl beløber sig til 190 kr.

- - - - -

Kl. 19:15 starter årsmødet:

”Minimumsdagsordenen” er ifølge bestemmelser i Danske Ølentusiasters vedtægter paragraf 13. stk. 5:

  1. Valg af Dirigent
      a Valg af referent
  2. Beretning om Lokalafdelingen
  3. Valg af Lokalafdelingsformand
  4. Valg af Lokalafdelingsnæstformand
  5. Valg af menige Lokalafdelingsbestyrelsesmedlemmer
  6. Eventuelt

Andre emner specifikke for afdelingen: 

  7. Fremlæggelse af revideret cigarkasseregnskab
  8. Valg af kasserer
  9. Valg af revisor
10. Nyt navn til lokalafdelingen?
11. Indkomne forslag

Eventuelle forslag er velkomne til mødet - kom gerne med nye ideer, forslag, ris og ros. Få dine forslag læst op eller fremlæg dem selv på mødet efter nærmere aftale.

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet 25. oktober. Bemærk punkt 10 på dagsordenen - bestyrelsen modtager meget gerne forslag til et nyt navn for afdelingen, for det eneste, vi i bestyrelsen er enige om, er, at det nuværende navn ikke just er repræsentativt for alle de postnumre i alle de mange forskellige kommuner, vi dækker. Jeg tror, man roligt kan sige, at de eneste, der synes, at ”Rødovreafdelingen” er et godt navn, er folk fra Rødovre. Så læg hovederne i blød (måske i lidt øl) og lad kreativiteten skumme hen over jer – der vil være en præmie til den, der kommer med et forslag, der kan vedtages.

Alle nuværende valgte er villige til genvalg:

Normann Errebo, formand
Steen Christiansen, næstformand
Michael Kjær Jørgensen, bestyrelse
Kim Müller, bestyrelse
Claus Pedersen, bestyrelse
Birthe Errebo, kasserer
Mogens Sørensen, revisor

Såfremt der er andre kandidater bedes disse meddelt formanden asap og senest 14 dage før mødet, så der kan arrangeres kampvalg om posterne – noget helt nyt i afdelingen hvis det skulle ske. Det kunne være ganske morsomt, så kom bare ud af busken, hvis du har lyst til at være med i beslutningsprocessen, og naturligvis også til at gøre en indsats i de forskellige arrangementer, vi stabler på benene i løbet af året i én af Danmarks bedste lokalafdelinger.

For at få et effektivt årsmøde med så lidt ævlen og bævlen som muligt, vil der ikke være nogen officiel servering af øl under mødet, som forventes at vare højst en time, men man kan naturligvis for egen regning forsyne sig i baren.

Deltagelse i årsmødet er uden beregning eller for egen regning efter eget valg! 

- - - - - -

Kl. ca. 20:15 - 22:30 fortsættes med IPA-smagning. Vi er i gang med at finde et bredt udvalg af IPA’er – både danske og udenlandske – til denne aften. Hvis du er håndbrygger, søger vi også én eller 2 håndbryggede IPA’er der kan indgå i smagningen evt. med en indlagt blindsmagning, hvori også kan indgå en hjemmegjort IPA. Så hvis du har noget, du gerne vil have testet af et kyndigt eller i hvert fald entusiastisk publikum lad os høre fra dig asap, så du kan indgå i planlægningen. Vi finder naturligvis ud af at godtgøre dine omkostninger til brygget. Prisen for deltagelse i smagningen er sat til 100 kr.

- - - - - - 

Dvs. med spisning skal du overføre 290 kr.,for deltagelse i årsmødet alene 0 kr. eller for deltagelse i årsmøde og smagning 100 kr.til vores konto i Danske Bank reg 1551 kto 10136520.

Seneste tilmelding med angivelse af hvilke dele af aftenen, du ønsker at deltage i, ved e-mail til normann.errebo@remove-this.ale.dk  er torsdag d. 14. oktober, men du kan vel næsten lige så godt tilmelde dig nu, hvor du alligevel sidder ved PC’en. :-)

 

2 - Øllets dag 4. og 5. september 2010

 

Vi havde i afdelingen stablet 3 arrangementer på benene:

- En stand i Glostrup Shoppingcenter:

Her var der  7 friske ølentusiaster der på skift bemandede standen fra kl. 10-16. Der blev udskænket ca 20 liter øl, vi kom i kontakt med ca. 100 personer og der kom 9 nye medlemmer ud af anstrengelsen. Der var samarbejde med Føtex, Skands, Amager Bryghus og Hornbeer  (de sidste 2 ved det ikke, men jeg havde en del øl til overs fra et tidligere arrangement, som vi supplerede øllet fra Føtex med J) så alt udskænket øl var sponseret. Der var herudover lavet aftale med de 3 spisesteder i centret om en dagens ølmenu hvert sted tilberedt med øl og  med en øl inkluderet i prisen. Vi var 5 der efter nedlukning af standen, spiste på Café de Lune (samme køkken som Restaurant Siesta hvor vi skal afholde årsmøde), og vi var alle enige om at det var en absolut god oplevelse både mht. mad og betjening.

Se lidt flere fotos fra Shoppingcentret her! 

- En stand I Superbrugsen I Vallensbækcentret:

Her var der 5 lige så friske ølentusiaster, der på skift i løbet af dagen fra 10-16 udskænkede ca 10 liter øl sponseret af Superbrugsen. Her gav det 3 nye medlemmer til vores velsmagende forening. Uddeleren var godt tilfreds med arrangementet, og der blev solgt godt med øl på dagen, men der var også meget fine tilbud fra Superbrugsens side, så det var ret let at overtale folk til at putte lidt ekstra i indkøbsvognen/kurven.

Se nogle fotos fra Vallensbækcentret her!

- En stand i Metro i Glostrup (efter forarbejde af landsbestyrelsen):

Her var vi 3 forholdsvis friske (vi kom lige fra arbejde) ølentusiaster, der bemandede en stand fra 15-19. Jeg ved ikke hvor meget øl, vi skænkede ud, og ej heller hvor mange vi kom i snak med, men jeg vil tro, det var lidt under  niveauet i Vallensbæk – vel omkring 35-40 personer. Desværre ikke nogen nye medlemmer her, men indtil flere der udtrykte stor interesse for sagen. Jeg har ikke efterfølgende talt med nogen fra Metro, så jeg ved ikke, hvordan de  har opfattet det.

 

3 - Øludfordring - et lille referat

Som det vil være de fleste bekendt, var der blindsmagning arrangeret af lokalafdeling København 15. september. København havde udfordret Rødovre udi kendskabet til det gode øl. Og det skulle de aldrig have gjort for i suveræn stil, blev de nærmest kørt ud af lokalet – fuldstændig udmanøvreret af 4 veloplagte Rødovrehold á 3 ølentusiaster – det samme antal var mobiliseret fra  København. (Referatet de laver i København vil muligvis være en anelse anderledes farvet, hvis de da ikke bare vælger at lade som om, aftenen slet ikke har eksisteret, men så skal vi nok minde dem om den).

Der var da godt nok også tale om omkamp og omkamp igen, men da scorekortet var gjort endeligt op, var det under alle omstændigheder med Rødovre i den suveræne vinderrolle, og det er uomtvisteligt, at det er Rødovre, der skal have indgraveret sit navn i den flotte vandrepokal til evigt minde om triumfen.

Når armene så er nede igen så uforbeholden ros til Københavnerne for en meget velarrangeret øludfordring – det kunne ikke gøres meget bedre selvom formand Lars Jespersen ikke selv var helt tilfreds med sine rugbrødstænger. Tak for aftenen alligevel. En både lærerig og hyggelig aften på tværs af afdelingsskellene.

 

 

Højt skum!

Hjælp din lokalafdeling ...

... med at opdatere informationer på hjemmesiden hér.

 Den indeholder bl.a. links til sider med INDKØBSSTEDER og med VÆRTSHUSE. Men disse sider trænger til en opdatering, og det håber vi at vore medlemmer vil hjælpe med.

 Arbejdet vil bestå i at tjekke om de nu nævnte steder mv. stadig findes og er aktive steder, evt. at smage på en øl eller to, og endelig at indmelde nye (eller gamle) steder, som ikke står på hjemmesiden, men som måske burde nævnes.

 Vil du hjælpe så kontakt lokalafdelingsformand normann.errebo@remove-this.ale.dk eller næstformand steen.christiansen@ale.dk.

Først et foto fra Glostrup

og et par fra Vallensbæk

Nogle fotos fra øludfordringen