Nyhedsbrev 2011 nr. 4

Indhold:

1) Rødovre lokalafdelings årsmøde 25. oktober 2011

2) næste medlemsmøde: smagning af danske julebryg

 

1 - lokalafdelingens årsmøde 25. oktober 2011

Lokalafdelingens årsmøde foregik afviklet i Restaurant Siesta i Glostrup Shoppingcenter som et tredelt arrangement:

Første del bestod i mulighed for at indtage et solidt måltid - mør oksemørbrad med godt med tilbehør.

Anden del var det officielle årsmøde med dagsorden næsten efter vedtægterne (og ledsaget af lidt ølrester fra formand Normanns lager): 

1 - valg af dirigent og referent: Mette Radza og Steen Christiansen.

2 - formandens beretning: Normann Errebos beretning kan læses her.

3 - cigarkassen: formanden oplyste at bank- og kontantbeholdningen ved dette årsmøde stort set var den samme som ved årsmødet 2010. Revisoren bekræftede dette.

4 - valg af lokalafdelingsformand: i årets løb var Normann Errebo flyttet ud af lokalafdelingens OG regionens pastorat og mente derfor at han ikke kunne opstille som formand. Regionsformanden mente noget andet. Enden på det blev at der blev valgt ny formand: Kim Müller. 

5 - valg af lokalafdelingsnæstformand: Steen Christiansen blev genvalgt.

6 - valg af ny cigarkassebestyrer: ingen valgt, årsmødet besluttede i stedet at lade det være op til den kommende bestyrelse at konstituere sig selv.

7 - valg af revisor: Mogens Sørensen blev genvalgt.

8 - valg til bestyrelsen: i det forløbne år har bestyrelsen bestået af Claus Hyldgaard, Kim Müller, Michael Kjær-Jørgensen, Normann Errebo og Steen Christiansen. Michael og Normann ønskede ikke genvalg. Som nye medlemmer blev valgt Katja Hjelgaard og Kim Danø.

9 - eventuelt: den afgående formand Normann takkede for medlemmernes tillid so far, og lovede samtidig fortsat at deltage i Rødovre lokalafdelings kommende arrangementer.

Herefter blev de tilstedeværende opfordret til at komme med forslag til fremtidige arrangementer mv. De modtagne forslag vil blive offentliggjort senere.

Endelig nævnte den nye formand at der snarest muligt vil blive holdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor der også vil blive lagt en plan for det kommende års arrangementer. Herefter sluttede årsmødet.

Til slut kom så tredje del: smagning af engelsk øl. Claus havde fundet frem til en række flasker med spændende indhold af varierende karakter og oktan - bl.a. en Bitter på 3,6 %, nogle Ales, en Imperial Stout, en Stingo samt flere Barley Wines på op til 11,7 %.

Nogle havde mere smag og fylde end andre - især de sidstnævnte fik stemningen i lokalet til at stige adskillige grader.

 

2) smagning af danske julebryg 14. november

Den nye formand for lokalafdelingen har skrevet en invitation:

Kære ølentusiast

Som tidligere annonceret bliver Rødovre lokalafdelings sidste arrangement i 2011 en smagning af julebryg. Det bliver et sandt festfyrværkeri af øl, af usædvanlig høj kvalitet - et arrangement du ikke vil gå glip af!
 
Det holdes mandag den 14. november kl 20.00, i Nygårdsparkens selskabslokaler, Højkær 41B, 2605 Brøndby. Det er 552 meter fra Brøndbyøster station, og ruten er indtegnet på dette kort.

Prisen for deltagelsen er beskedne 100 kr. Jeg ville rigtig gerne fortælle om de øl der bliver præsenteret, men det vil afhænge af pris og udbud. Med andre ord, jeg ved endnu ikke hvilke øl der er på programmet. Jeg kan dog love, at det bliver et righoldigt og varieret udbud af julebryg fra forskellige danske bryggerier.
 
Tilmelding skal ske til mig på kimmuller@remove-this.brnet.dk senest søndag den 6. november kl. 23.59. Du bedes overføre betaling til vores konto reg. 1551 kto. 10136520 samtidig med tilmelding.
 
Husk også dit smageglas.

Vel mødt, og højt skum
Kim Müller
Lokalafdelingsformand