Klaus Seiersen

Hvem er Klaus Seiersen? Vi fik bl.a. at vide, at han er fra Århus, at han er 29 og at han har en kæreste (beklager, piger). Ølinteressen skyldtes indflydelse fra venner. Han har - og på det punkt ligner han os alle – forskellige favoritøl, det kommer lidt an på anledningen, det er nemmere at sige hvilke øl, han ikke bryder sig om (sure spontangærede). Han har heller ikke noget decideret favoritværtshus. Udover at øllet er en hobby, løber Klaus meget! Både ofte og langt.

Job og forening. Hans job på Aarhus Universitet (fysiker) medfører en del rejser, i år har han f.eks. været i såvel Polen som i Korea. Men heldigvis disponerer han selv sin tid, derfor har han kunnet kombinere job og arbejde som landsformand, uden at han dog vil sætte procenter på hvor meget tid han bruger på det ene contra det andet.

Det vil nok overraske nogen, at Klaus ikke føler sig stresset over altid – døgnet rundt stort set – stå til rådighed for telefonopkald (den mand må være formidabel til at disponere og tilrettelægge sin tid). Han får ikke personligt læst alle lokalafdelingers nyhedsmails, landsbestyrelsen har fordelt visse opgaver mellem sig, men han når alligevel at skimme langt de fleste.

Ellers synes han, at han modtager få forespørgsler, hvor han synes, at problemerne burde have løst lokalt/regionalt uden indblanding fra ham selv eller bestyrelsen. At han ind i mellem er udsat for kritik, som kan opfattes som helt urimelig (fordi modparten kan se enøjet på visse ting mens Klaus og bestyrelsen må have et overblik), tager han også koldt og roligt. Kun hvis der er helt ekstremt kan han finde på at sende en mail ”med store bogstaver”.

Det er bemærkelesværdigt og yderst glædeligt, at såvel Klaus, som bestyrelsen, påskønner det store arbejde som foreningens mange frivillige laver (tillidsfolk, festivalfrivillige og hjælpere i sekretariatet) og viser sin påskønnelse på forskellige måder! Det betyder noget, både for dem, der nyder godt af det, og ikke mindst for foreningens udvikling og sammenhold.

ØLentusiasteN. Der har været et par numre af ØLentusiasteN med politikere på forsiden, hvilket kun medførte ringe reaktioner… Klaus kikkede sigende på mig, som var en af dem, som kraftigt reagerede på forside billedet af Enhedslistens Søren Søndergaard og SF’s – fra Europaparlamentet hjemvendte - Pernille Frahm (ØLentusiasteN 23, juni 2004). Klaus synes det var et rigtigt sjovt billede, for der var et par antiroyalister, der stod og drak bryllupsøl (at det var bryllupsøl blev dog først afsløret på bladets side 8). Foreningen har godt samarbejde med politikere alle fløje, og det kan ikke afvises, at der kommer flere forsidebilleder med politikere, hvis der er en relevans til øl.

Lokalafdelingens medlemmer tilkendegav over for ØLentusiasteNs redaktør Ole Madsen (i Den Lune Stol i februar), at medlemmerne gerne så, at blader udkommer 6 gange om året, og til det kunne Klaus – til alles udelte begejstring – fortælle, at bladet fra 2006 formentligt udkommer 6 gange!

Foreningen har mange medlemmer, som primært er medlemmer pga. det fremragende medlemsblad.

Forbrugerrådet, EBCU og EU. Foreningen er med i Forbrugerrådet og det er noget, man har stor gavn af, mener Klaus. Man trækker på de ressourcer, som der er, bl.a. juridisk rådgivning. EBCU, som er den europæiske forening for ølinteresseforeninger i forskellige lande, og hvor DØE har næstformandsposten, virker ikke mindst som lobbyister i Bruxelles. Det har foreningen haft gavn af på flere områder i Danmark, bl.a. returemballage og dåser.

Udviklingen. Mht. foreningens medlemstal er det ikke så stejlt stigende, som tidligere. Det vil man gerne gøre noget ved. Derfor har foreningen bl.a. ansat Lotte Wienberg som annonce- og marketingskonsulent. Hvervekampagner må derfor forventes. Men Klaus mente ikke, at der kan være en sammenhæng mellem antallet af mikrobryggerier og foreningens medlemstal. Derimod håbede Klaus inderligt, at de mange nye mikrobryggerier (i 2005 vil der formentlig komme lige mange som i år) og importører vil medføre et betydeligt fald i ølpriserne på mikrobrygget dansk øl og på udenlandsk øl!

Bestyrelsen. Klaus er ikke stemt for at lave en arbejdsplan og lade bestyrelsen gå til valg på denne.

Ikke fordi Klaus er modstander af arbejdsplaner, men de kan også binde bestyrelsen i en urimelig grad, hvor en bestyrelse også må være parat til at tage sig af spontane problemer, der dukker op (efter efterfølgende at have set Arbejdsprogrammet for bestyrelsen 2004-2005 på side 19 i ØLentusiasteNs nummer 23 er jeg lidt overrasket over holdningen – men den er måske et resultat af de erfaringer, man har gjort på det grundlag).

Klaus sluttede af med en kedelig nyhed. Han afgår som landsformand på den kommende generalforsamling i 2006. Nu har han været aktiv som lokalformand, regionsformand og landsformand siden 1999, så nu synes han, at han har aftjent sin værnepligt. Man han gør hvad for at foreningen skal få en fuldt kvalificeret afløser! Og han er ret så positiv!

 

FAVORITØL!

Send den lokale webredaktør - joar.kanne(at)ale.dk - en beskrivelse af en af dine favoritøl og begrund hvorfor, samt - helst - også et billede af dig og et billede af din favoritøl, så vil det hele komme i en af de ledige højrekolonner!

MENS VI VENTER

på din favoritøl ser vi på dette foto Spezials flotte skilt. Det kommer næppe som nogen overraskelse for nogen på nuværende tidspunkt, at det er vor lokalformand som velvilligst har stillet fotoet til rådighed. Det vil næppe heller overraske nogen, at det er taget af ham selv og at det er fra Bamberg.

Billedet kan med fordel klik-forstørres