Redaktør Ole Madsen i Den Lune Stol

Februar måneds gæst i Den Lune Stol var ingen ringere end ØLentusiasteNs karismatiske og entusiastiske redaktør, Ole Madsen. Spørgsmålene er i 2 afdelingen, den første stiller spørgsmål til redaktør Ole Madsen, den anden til ølentusiast Ole Madsen.

 

Der var mange spørgsmål til redaktøren, jeg vil ikke referere dem her, men vi fik bl.a. oplyst følgende:

• At ØLentusiasteN trykkes i 11.000 eksemplarer, hvoraf ca. 8.500 sendes til medlemmerne, de øvrige bliver brugt til at markedsføre foreningen

• At man regner med, at et nummer bliver læst af 25.000

• At et trykningen af et nummer koster 70.000 kr. + moms

• At første nummer udkom kort før jul i 1998

• At der nu er mere nyhedsstof, flere solohistorier og flere annoncer end i de første numre

• At redaktøren baggrund for at lave bladet var, at han havde været med til at lave et beboerblad, som dog udkom i hele 5.000 eksemplarer

• At en gang har han fået ødelagt en backupfil 2 dage før trykning

• At han laver bladet alene – bortset fra, at han får hjælp af en korrekturlæser og sin kone

• At han er blevet forsøgt headhuntet, men at han gennemskuede forsøget. Det var primært annoncekronerne, man var ude efter!

• At generelt bruger han 80 timer pr. uge i den mest hektiske tid, 300 timer pr. nummer, på at lave bladet, men i den sidste fase inden et nyt nummer går i trykken arbejder han ofte fra kl. 05 og til han falder i søvn foran PC’eren ved 22-/23-tiden

• At han har en pragtfuld kone (og det ved han), som accepterer gemalens passion

• At da han er redaktør, er det ham, som bestemmer! Men selvfølgelig kan hans arbejdsgiver (foreningens bestyrelse) udstikke retningsliner/lægge kursen

• At en del af stoffet i spalten Gæret og Ugæret kommer fra medlemmerne og hustruen, men ca. 50% af det finder han selv i dagspressen

• At han modtager mange ret så besynderlige filer, men at han kan knække 99% af dem

• At annoncerne kommer af sig selv, stort set, men at han har en mand, Tommy, til at holde den direkte kontakt til annoncørerne og bruger foreningens sekretariat til at udsendelse af regninger, for ikke selv at komme i for tæt på annoncørerne

• At bladet bliver lavet på en Mac G5, styresystem MacOS 10.3 (Jaguar)

• At programmerne som primært bruges er QuarkXpress 6.0, Indesign, Illustrator, Adobe Photoshop og Acrobat Professionel

• At langt de fleste tilbagemeldinger er positive/særdeles positive. Der har dog været en, som opsagde medlemskabet pga. bladet. Det viste sig at være en arbejdsløs grafiker. (Den nye måde at lave blade på har været katastrofal for grafikere, men sådan er udviklingen/referentens bemærkning)

At Ole Madsen er lidt bekymret for fremtiden. Han frygter, at der vil komme et kommercielt ølblad, der vil nappe annoncekronerne. Som modtræk kan man udkomme oftere. Dette punkt blev debatteret i forsamlingen. Alle synes, at det ville være en god ide, om bladet udkom oftere (f.eks. 6 gange årligt), eventuelt med færre sider.

 

Spørgsmål til – og svar fra - ølentusiast Ole Madsen

Uafhængig spindoktor & ølclairvoyant, hvad mener du med det?

Jeg har hele tiden haft de vildeste idéer og visioner i foreningen, og langt de fleste af dem er blevet opfyldt! Foreningens formand, Klaus Seiersen, sagde en gang til mig, efter jeg igen havde fået ret i en forudsigelse, at jeg jo var clairvoyant – og så følte jeg mig nærmest forpligtet til at kalde mig clairvoyant… Al øl blev min skæbne skyldes nok, at de sidste fire cifre i mit person nummer er 1847, det år Carlsberg blev stiftet.

Og så er jeg i øvrigt sikker på, at såfremt Jesus har eksisteret, så var det øl han forvandlede vand til ved brylluppet i Kana. Apropos Jesus’ eksistens, har han nogensinde medvirket i en Asterix-tegneserie? (De fremmødte kendte deres Asterix og kunne oplyse Ole Madsen om, at Jesus ikke har medvirket i noget Asterix-album).

Iflg. en artikel af Anders Evald i Ølentusiasten nr. 19, 2003, var det egentlig dig, som bevirkede, at kontakten mellem ølklubben Kølig og ølklubben De Fire Årstider blev til en landsforening…?

Nej, det vil jeg ikke tage æren for! Men det var i den tid, da Internettet var ret nyt. Jeg sad en aften og surfede og opdagede denne hjemmeside om øl. Så kontaktede jeg Anders Evald og foreslog, at der blev dannet en forening. Så begyndte det at rulle…

Du var med i foreningens bestyrelse fra den første start. Du fik indført et motto?

Ja, uden vilde idéer ingen realiteter. Som PH i tidernes morgen sagde, ”Når vi er fulde, får vi de vilde idéer, når vi er ædru, realiserer vi dem!”

Skete der nogen udvikling i bestyrelsesmøderne fra starten af og til du holdt op?

I starten drak vi meget øl på bestyrelsesmøderne, da jeg forlod bestyrelsen efter 5 år drak vi kun kaffe under møderne.

Ellers noget spændende du kan berette om bestyrelsesarbejdet?

Det sjoveste var en gang vi skulle holde arbejdsgruppeweekend i Sverige. Vi havde ikke talt nærmere om at medbringe øl, men det viste sig, at det havde vi alle. Mange øl. Faktisk 86 forskellige øl…

Hvor mange forskellige øl har du smagt?

Jeg ved ikke med sikkerhed, for jeg fører ikke regnskab – jeg er ikke den, der skriver ned hver gang jeg smager en øl – men jeg vil antage, at jeg har smagt 4-5.000 forskellige øl.

Hvad er dine favoritøl?

Det kommer helt an på anledningen og hvem jeg er sammen med. Jeg vil f.eks. ikke servere en af mine bedste øl til en person, som er bedøvende ligeglad med om det er en trappist eller industriøl, han drikker.

Til sidst fik vi Ole Madsen til at fortælle en halvlang munter historie om hans personlige udvikling som ølentusiast. Vi vil ikke referere den i sin helhed, men den begyndte med lidt jamren idet Ole konstaterede, at han vejer 30 kg mere nu end da han begyndte som ølentusiast. Denne vægtforøgelse skyldes dog alene stillesiddende arbejde, al snak om øl i den forbindelse er helt irrelevant!

 

FAVORITØL!

Send den lokale webredaktør - joar.kanne(at)ale.dk - en beskrivelse af en af dine favoritøl og begrund hvorfor, samt - helst - også et billede af dig og et billede af din favoritøl, så vil det hele komme i en af de ledige højrekolonner!

MENS VI VENTER

på din favoritøl viser vi dette foto taget af Søren under hans første besøg i Bamberg. Og her er den så, renhedsloven, altså REINHEITSGEBOT fra 1516. Angivelig verdens første forbrugerbeskyttelseslov, men mon ikke det primært drejede sig om beskatning... Også tysklands mange lokale fyrster var ret dygtige til at rage til sig. 

Billedet kan klik-forstørres