Medlemsmøde 9. december 2003

Hele 68 medlemmer var mødt frem – flot! – og da der også var nogle andre gæster til stede, var det ret trangt om pladsen. Det gik nu fint alligevel og alle så ud til at hygge sig. Da jeg forlod stedet for at nå et tog kl. 23.37 var der stadig godt fyldt op på Elmer’s Pub.

1. Søren lagde ud med at redegøre for hvad der er sket i kulisserne siden sidst. Med henvisning til seneste nummer af Ølentusiasten anbefalede han medlemmerne at benytte DØRE (Danske Ølentusiasters Rejse- og Ekskursionsservice) til berigende ølrejser. Det er billigt og skægt at rejse med andre, der har den samme interesse, som en selv.

2. Så er der de sidste medlemstal for vores region, som er 323 for Roskilde området (der skal være kommet 25 nye til siden/referentens kommentar) og 678 for hele region Midtvestsjælland. I hele landet er der ca. 7.500 medlemmer.

3. Der bliver lavet en bustur til generalforsamlingen på Fyn lørdag den 6. marts og prisen bliver antagelig det kommer til at koste 100 kr. for det hele (bus, mad og ølsmagning, det sidste blev kraftigt pointeret). Søren håbede, at mange ville deltage, så regionen generelt - og lokalafdeling Roskilde specielt - igen ville markere sig flot.

4. Der vil også i år blive inviteret til sommerfest i præstegården, nemlig den 14. august. Det kan dog næppe forventes, at der i år vil være lige meget øl pr. deltager, som sidste år, hvor der var sørget for masser af øl, men hvor fremmøde skuffede. Deltagerne havde dog været tapre og gjort sit yderste for at hjælpe regionsformanden med at udrydde øllet. (Mon ikke øllets kvalitet har været sådan, at det næppe har været noget stort offer…/referentens personlige bemærkning).

5. Der er også fastsat dato for regionsmøde med valg af regionsformand og næstformand. Det bliver på Viby Kro fredag 29. oktober.

6. I lokalafdelingen er formand og næstformand på valg på medlemsmøde den 5. oktober. (Det forventes at foreningens vedtægter på dette punkt at blive lavet om på generalforsamlingen, så også næstformanden fremover skal vælges/referentens bemærkning).

7. For at friste flere til spisningen på Store Kro den 11. januar oplæste Søren menuen. (Og det gav resultat, kan jeg oplyse, der er nu kun få pladser tilbage – men Store Børs har lovet at de kan klare nogle pladser mere, hvis det bliver aktuelt – man kan stadig tilmelde sig på emailadressen joar.kanne@remove-this.ale.dk).

8. Det næste møde er på Elmer's Pub vil blive onsdag den 21. januar, hvor vi regner med at få lokket Lotte Fang til at komme og fortæller om Roskildes bryggerier som der har været nogle stykker af her i byen, hvor hver by i gamle dage havde sit eget bryggeri. Et ønske om igen at få et bryggeri i byen, blev positivt modtaget.

9. Så skal vor formand en tur i den lokale dampradio. Programmet er fastsat til den 20. Dvs. at de, der  endnu ikke har tunet ind på Roskilde Radio, kan nå at gøre det inden.

10. Søren sluttede af med at fortælle om aftenens 2 konkurrencer: Den ene er i forbindelse med julebryg smagningen og den anden er et julebankospil, hvor man i stedet for tal skal finde nogle ølrelaterede ord. Der er gode præmier i begge konkurrencer – forudsat at man kan lide øl. Godt øl!

Derefter overtog Carsten Berthelsen for at fortælle om julebryg. Han var, som altid, morsom og underholdende. Han kan det der med at lære fra sig så man sidder og smågriner hele tiden. Efter en kort indledning gik man over til julebrygsmagningen. Lennart og Bihrmann (Elmer’s Pub) havde lavet nogle særdeles flotte skemaer til det brug. Bryggeri og øllets navn var anført, men ikke den rækkefølgen, man fik det serveret i. Den skulle gættes, og de enkelte øl skulle vurderes.

 

Imponerende var, at hele 12 havde gættet alle rigtig, og yderligere var der en 6-8 stykker, som kun havde en enkelt fejl. En enkelt havde alle forkert og scorede fortjent en trøstepræmie (en kasse snebajere). Vinder – efter lodtrækning – blev Jesper Madsen, en af håndbryggerne, som den aften kunne gå hjem med en kasse 47. Gevinsterne var sponseret af Carlsberg, som i øvrigt håndbryggerne roser for stor hjælpsomhed.

 

Derefter vendte Carsten tilbage med afslutningen på foredraget. Det startede med hvordan julebryggen egentlig opstod. I gamle dage blev der jo brygget øl på så godt som hver gård. Det var som oftest bondekonen, som bryggede øllet. Havde en gård ry for at have godt øl, var det en medvirkende årsag til at trække gode karler til gården. Op til jul var det tradition, at øllet skulle være ekstra godt. Man kom forskelligt i, bl.a. krydderier. Danmarks første officielle julebryg kom dog først i 1905.

Derefter fortalte Carsten morsomt og underholdende om hver enkelt af de smagte øl. Af frygt for at gå glip af nogle visdomsord fik jeg ikke taget notater, men noget kan jeg da huske endnu… Ding Dong – fra Fuglsang Bryggeri i Haderslev – var oprindelig en tysk bock lavet af lys malt, deraf farven. Den gang bryggeriet blev stiftet lå Haderslev i det tyske område. Tuborgs julebryg, populært kaldet snebajeren, kom frem i 50’erne og var den gang en kraftig sag. Toppede i begyndelsen af firserne, da den var en mørk og stolt øl med masser af volt. Nu er det en sølle sag på 5,6%. Er i dag særdeles populær blandt specielt unge og yngre personer. 47kom frem som jubilæumsøl en sommerdag i 1972, først senere begyndte Carlsberg at bruge den som juleøl. (Vi er nogle stykker, som håber, at de bliver ved med det, selv om det ikke en decideret julebryg med julens krydderier og duft – efter referentens  mening bør Carlsberg have den på programmet hele året). Den øl, der vakte størst opmærksomhed, var Young’s Christmas Pudding Ale. I lighed med Christmas Pudding, som laves af rester fra hele året (og som nogle mener burde forbydes iht. Genevekonventionens bestemmelser om ulovlige våbenbrug/referentens kommentar) – kommer man også alle slags ingredienser i øllet. Kokusduft og –smag er dog udtalt! Christmas Pudding Ale er en øl man forholder sig til! Om St. Feuillien lærte vi, at bryggeriet er ret ungt, det blev startet i 1865 af en irlænder og efterhånden er hans navn blevet forfransket til Feuillien. Deres julebryg er ret ny, men har virkelig ramt danskernes smag for en rigtig julebryg!

Dermed må det være tidspunktet at afsløre resultatet af blindsmagningen, dvs. hvilke øl, som fik flest points. Jeg har her taget pointene fra stemmesedlerne efter rækkefølgen af smagsprøverne.

Nr. 1:   St. Feuillien    Couvée de Noél              254,0 points

Nr. 2:   Landelin        Noël                               226,0 points

Nr. 3:   Young’s         Christmas Pudding Ale     214.5 points

Nr. 4:   Carlsberg       47                                 202,5 points

Nr. 5:   Hirschbräu     Neuschwansteiner Weihnachts Bier  178,0 points

Nr. 6:   Fuglsang         Ding Dong                     166,5 points

Nr. 7:   Tuborg           Julebryg                         140,5 points                       

Efter Carsten var det den næstformandens tur til at give nogle praktiske oplysninger:

1. Hvis et medlem skifter adresse, telefonnummer eller emailadresse, skal medlemmet selv gå ind og rette det i medlemsdatabasen http://ale.dk/medlem/aendring/asp. Man logger ind med medlemsnummer og pinkode fra medlemskortet. Bemærk, at man på denne side også kan vælge at tilknytte sig en anden lokalafdeling end den adressebestemte. Det betyder i praksis, at man vil modtage nyhedsmails mv. fra den anden afdeling.

2. Foreningens sekretariat kører for lavt blus i ugerne 3-4-5 i 2004. Der vil i den periode ikke være nogen ekspedition af gavekort, reklameartikler, bestillinger af plakater mm.

3. De af lokalafdelingens medlemmer, der har bestilt Det Danske Ølglas, kan afhente disse hos Roskilde Øl i Viby i forretningens åbningstid.

4. Der vil blive udsendt spørgeskemaer til 10% af foreningens medlemmer. Alle, som modtager et sådant skema, bør i egen og de øvrige medlemmers interesse besvare og returnere dette. Det er vigtigt, at bestyrelsen ser hvad der rører sig blandt medlemmerne.

5. Med hensyn til foreningens medlemstal er det sidste lokalformanden havde erfaret (via mail aftenen før), at der nu var 7.634 medlemmer. Dermed er vi en af Danmarks største forbruger foreninger. Mon ikke vi vil være ca. 8000 ved årsskiftet?

 

Derefter var det tid til bingo. Hovedformålet var ikke at underholde, men at skaffe penge til lokalafdelingens kasse, så vi kan få sendt breve ud til de 28% af medlemmerne, som endnu ikke har email. Lodsedlerne kostede en 10’er for et ark med 2 plader. Der blev solgt 40 ark, hvilket burde give 400 kr. Optælling viste dog i 410 kr., men inden de, der mener, at de har givet en 20’er i den tro, det var en 10’er, begynder at stille sig i kø foran min dør for at få 10’eren retur, må jeg meddele, at 10’eren er inddraget til fordel for frimærkekassen.

Så startede Carsten oplæsningen af Den anden julehistorie. Historien (findes på lokalafdelingens Juleside, som dog ikke er åben hele året) gik i korthed ud på, at julemanden var løbet ind i vanskeligheder da han skulle brygge årets julebryg. Hele lodsedlen (arket) med ølrelaterede ord – navne på julebryg, diverse bryggerier og brygmestre, diverse malt og humle samt krydderier mmm. - skulle udfyldes. Carsten læste i et hæsblæsende tempo, og enhver bøn om langsommere tempo blev pure afvist. Resultatet var, at der kun manglede godt og vel et enkelt afsnit af historien før Christian Rasmussen fik fuldt ark og dermed blev den aftenens anden lykkelige ejer af en kasse 47. Der var mange roser til forfatteren bagefter fra forskellige medlemmer – tak for det! – og mange, som ville vide, hvordan pladerne var konstruerede. Mange syntes godt om en banko med ord i stedet for tal – selv om det gik lidt for stærkt med oplæsningen, men det var altså meningen.

Bagefter var det tid til ren afslapning og hyggesnak med andre medlemmer.

Søren og jeg ønsker jer alle sammen en rigtig glædelig jul!

Joar

Medlemsmøde 4. november 2003

 

26 personer var mødt op. Søren, som droppede konens fødselsdag til fordel forforeningen, bød velkommen og forklarede baggrunden for, at indkaldelsesmailen var blevet sendt via regionsnæstformanden. Oplyste videre, at der er nedsat en arbejdsgruppe og at sæsonen frem til sommerferien allerede er planlagt.

Søren orienterede om valget af regionsformand på Viby Kro fredag 31. oktober. Torsten Dam-Jensen var blevet genvalgt med akklamation, et godt valg, som havde Sørens og de tilstedeværendes fulde støtte. Regionsnæstformand Svend var også blevet genvalgt, og her havde Torsten endvidere oplyst, at Svend er kommet i det udvalg, som skal barsle med en ny hjemmeside for foreningen. Et klogt træk af foreningen, synes vi, for regionens hjemmeside, som Svend har lavet og vedligeholder, er langt flottere og mere overskuelig end foreningens.

Så præsenterede Søren aftenens foredragsholder, Kaspar Poulsen fra Roskilde Håndbryggerlaug. Og lad det være sagt med det samme, Kaspar holdt en blændende foredrag om håndbrygningens svære kunst. Han var en oplevelse, særdeles engageret og vidende, som han var ? men også grundig og instruktiv. Og absolut ikke uden lune og humor. Emnet interesserede tydeligvis mange, for der var mange spørgsmål bagefter.

Medlemsmøde 8. oktober 2003

Årsmøde på det nye mødested Elmers Pub på Hestetorvet og foredrag ved Carsten Berthelsen, der er forfatter til "Ølrejsen". Regionsformand Torsten Dam-Jensen agerede dirigent og årsmødet forløb med lokalformand Povl Nielsens årsberetning og valg mellem de to kandidater Povl Nielsen og Søren Grønberg. Valgt som ny lokalformand for lokalafdeling Roskilde blev Søren Grønberg. En arbejdsgruppe af frivillige ølentusiaster blev samlet til sparringspartnere for den nye lokalformand, så nye og spændende ideer kunne føres ud i livet.

Så gik Carsten Berthelsen i gang med sit meget medrivende ølforedrag, der satte højtalere, lokale og ikke mindst folks lattermuskler og Carsten i cirklende bevægelser. Tapétklister blev vores hjemlige "pilsner" kaldt, og så rollede øltoget gennem Thüringen, Tjekkiet, Bayern og ikke mindst Belgien og Leuten, mens vi smagte på Pilsner Urquell, Franciscaner Hefe og Dunkel, Andechs Dobbelbock, Hoegaarden Wit, Leffe Bruin og Trippel samt Chimay Bleu.

Ny lokalformand Søren Grønberg til venstre, den afgående formand Povl Nielsen til højre

 

Medlemsmøder i 2003 før oktober

September 2003

19/9 - Ølsmagning for kvinder blev afholdt på Restaurant Håndværkeren denne fredag aften for 26 begejstrede kvinder. Lokalformand Povl Nielsen forestod i samarbejde med brygmester fra Carlsberg i denne kønsopdelte ølsmagning, af øl med kvindelig tække.

Juni 2003

17/6 - Vi skal smage Weihenstephan, Andechs samt Spaten og Erdinger, 12 – 15 forskellige.

Ole fra Roskilde Øl vil komme og fortælle os lidt om de  forskellige øl. Der bliver også en bid ølpølse til smagsprøverne.

Det koster kr. 75 at deltage i denne smagning, men så er man også velforberedt, hvis turen skulle gå sydover i løbet af sommeren.

Maj 2003

Der foreligger ikke referat fra mødet den 25. maj 2003

April 2003

Der foreligger ikke referat fra mødet den 23. april 2003

Marts 2003

31/3 - Påskebryg aften. St. Feuillien der løb med sejren til jul, blev også påskens vinder tæt forfulgt af Svaneke Påskebryg.

Februar 2003

18/2 - Stout aften. Den måske uigenkaldelige sidste Wibroe Stout blev kåret til aftens vinder

Januar 2003

15/1 - Smagning på Carlsbergs første to ølkandidater til Ølvalg 2003 - Pivo og Capo. Smagning af Svaneke Bryghus sortiment Classic, Guld og den nye Stout

 

Der foreligger ikke andre billeder end dem, der er benyttet i referaterne