Medlemsmøde 16. marts

En nydelig tirsdag aften trak kun ca. 20 medlemmer til, det var måske det gode vejr, som trak mere end aftenens program?

Søren bød velkommen med at oplyse, at aftenens smagning ville koste 35 kr. og at det ville foregå på den sædvanlige måde. Man betaler i baren for sit smagsglas er der dermed med i smagningen. Han bød også velkommen til månedens foredragsholder, Lappe, konsulent fra House of Beer, altså en af dem, der skaffer og leverer de gyldne dråber, som vi andre nyder House of Beer importerer jo mange spændende øl. Lappe vil fortælle om sit spændende arbejde og ikke mindst om deres nyeste importerede øl: Cobra fra Indien, Bass Pale Ale og Guinness på flaske.

Siden sidst har der været bryggerdag på Gimle. Ni kommende hjemmebryggere brugte deres søndag på at lave en porter. Søren havde været nede og set på i et par omgange, og anden gang duftede det som et bryggeri, kunne han oplyse. Har siden mødt Kaspar, som siger, at der er blevet 20 liter rigtig god porter i en blanding, som smager af en mellemting af Mors Stout og Criollo.

Med hensyn til ølfestivalen den 14-16 maj foreslog Søren, at vi mødtes som vi plejer ved 10-tiden om lørdagen  og fik en øl inden vi tager samlet med toget til Valby. Elmer’s Pub vil i den højtidelige anledning åbne kl. 10.00. Det anbefales at købe billetter i forsalg. Det kan spare en for at stå i en lang kø.

Derefter gav Søren ordet til lokalnæstformanden, som startede med at oplyse aktuelle medlemstal pr. 11. marts: Foreningen har i alt 8.999 medlemmer, mod 5.823 for et år siden, dvs. en vækst på 54,5%.

Regionen er stadig den fjerde største med sin 772 medlemmer (501 for et år siden). Lokalafdeling Roskilde har 349 medlemmer mod 238 for et år siden. Med det er vi på en ottende plads i størrelse, men når det gælder medlemmer pr. 1000 indbyggere, er det kun Birkerød, som er større!

Derefter gik næstformanden over til at give et referat fra foreningens generalforsamling i Dalum den 6. marts og startede med at referere fra beretningen.

Nørrebros Bryghus var blevet kåret til årets bryggeri med Ørbæk på en andenplads og Carlsberg på som treer.

Som det måtte være alle bekendt på nuværende tidspunkt, blev Mors Stout fra Refsvindinge kåret som årets ølnyhed, fulgt af Rød fra Brøckhouse, Winter Rye fra Carlsberg, Vestfyn Ale fra Vestfyn og Fynsk Forår fra Ørbæk.

Med hensyn til Det Danske Ølmærke sker der en ændring. Fra i år er det medlemmerne, som stemmer på hvem, som skal have et ølmærke. Disse uddeles i øvrigt på Øldagen, som er 5. september (foreningens fødselsdag).Gå ind på www.ale.dk/medlem og stem. For at man kan afgive stemme skal man indtaste både sit medlemsnummer og den pinkode der findes på medlemskortet til Danske Ølentusiaster.

Men den måske største nyhed, som Marttin havde kommet med, var DEN FRIE HANE. Der er ikke tale om et stykke undsluppet fjerkræ, men en hane til fadøl. Den frie hane er lavet i nært samarbejde med Micro Matic fra Odense og medfører, at alle i restaurationsbranchen for en relativt beskeden sum kan købe deres egne fadølshaner og dermed også selv bestemme hvilke fustager, der skal tilsluttes. Danske Ølentusiaster har ingen økonomisk vinding af foretagendet, men har fungeret som en fødselshjælper for at få sat det i gang.

Indkomne forslag: Primært handlede det om at få penge tilbageført til lokalafdelingerne, hvilket også den kritiske revisor, Anders Evald, havde anbefalet.

Efter en hed, voldsom og – efter lokalnæstformandens mening - til dels totalt afsporet debat blev et forslag fra København vedtaget. Det var også det billigste. Uden at have regnet helt på det skønnede næstformanden, at det for region Midtvestsjælland vil medføre ca. 2000 kroner mere til regionen – og ikke en flad øre til lokalafdelingen.

Vi havde ellers selv et forslag fremme om at få 20 kr. pr. medlem, så vi kan sende breve ud til dem, der ikke har email, men det kan vi glemme alt om. Da lokalnæstformanden så hvilken vej vinden blæste, og i øvrigt gik i sort over argumenterne imod, trak vi forslaget, lige som lokalnæstformanden trak de øvrige forslag, han havde stillet.

På det tidspunkt – og pga. argumentationen - havde lokalnæstformanden allerede da besluttet, at han ikke vil mere, men dropper foreningen.

Men bl.a. fordi bestyrelsen mente, at nogle af forslagene var yderst relevante, vil der blive nedsat et STRUKTUR-udvalg, som skal komme med bud på foreningens fremtid. Dette vil blive taget op på et møde den 5. juni mellem bestyrelsen, regionsformændend/-næstformænd samt lokalafdelingers formænd/-næstformænd.

Lokalnæstformanden var i øvrigt blevet tilbudt en plads i dette udvalg, men havde takket nej, jf. den refererede beslutning…

Kontingent:  Der blev vedtaget kontingentforhøjelse for enkelt-medlemmer. Den årlige kontingent stiger fra 200 til 300 kroner. Husstandsmedlemsskab stiger fra 300 til 400 kr.

Valg:  Som allerede antydet ønskede Marttin ikke at fortsætte som formand, og bestyrelsen foreslog Klaus Seiersen som ny formand. Han valgtes med akklamation. Marttin, som i øvrigt lige har fået en datter og er flyttet til Stevns, blev behørig takket for vel udført tjeneste af Torben Steenberg.

Der var genvalg til Søren Rasmussen (Økonomibestyrer), Anne-Mette Meyer, Søren Lynggård samt Torben Steenberg. Da Thomas Thisted Petersen havde trukket sig ud af bestyrelsen, og Klaus var blevet formand, skulle der findes to nye bestyrelsesmedlemmer. Kun bestyrelsen foreslog kandidater, og disse blev valgt, nemlig Per Hartmann og Jan Drilling. Sidstnævnte har dog fungeret som bestyrelsesmedlem et stykke tid.

Eventuelt. Afgåede bestyrelsesmedlemmer blev takket og fik et af de nye ølglas som gave. Andre vigtige punkter kan jeg ikke mindes, at der var.

Mad. Derved var de vigtigste og mest seriøse punkter overstået, og vi fik lidt mad – og til maden en Ale Nr. 16. Den er jo altid god.

Ølsmagning. Efter maden kom vi til punkt 9 på dagsordenen, et punkt som de fleste havde ventet utålmodigt på. I lighed med sidste år havde man den fremragende blanding af en værtshusholder, ølimportør og entertainer, Torben Matthews. Han rundede elegant generalforsamlingen af med sin veloplagte blanding af anekdoter, skrøner - samt af og til facts - samt medbragte selv importerede smagsprøver. Af en blandet kvalitet, vil jeg mene. Men sådan skal det være. Nogen kan lide moderen, andre datteren.

Søren havde også været til generalforsamlingen og havde følgende tilføjelser til referatet:

Danske ølentusiaster er blevet optaget som fuldgyldigt medlem i forbrugerrådet fra den første Januar.

Her er et citat fra forbrugerrådet : De er Danmarks største forbrugergruppe. Deres virke har bøjet ølgiganten Carlsberg og ændret udvalget på hylderne i Danmark. Ølvognen er sat i bevægelse i Danmark, og interessen for kulturen er stigende. Og selv den Danske og internationale ølgigant Carlsberg er begyndt at udvikle nye kvalitetsbryg. Til det citat vil jeg  lige tilføje at der skyder også små håndbryggere og mikrobryggerier op over hele landet også her ved Roskilde, hvor det nye Herslev Bryghus er startet op og køre for fuld blus fra den første April.

Årets bryggeri blev som i nok alle sammen har læst i pressen blev Nørrebro Bryggeri med 16% nummer to blev Ørbæk med 13%.

Årets ølnyhed blev også som bekendt Mors stout med 7,2%, nummer to Brøckhouse rød med 6,3%, nummer tre Vinter Rye med 5,7%, nummer fire Vestfyen Ale med 5,5% og nummer fem blev Fynsk forår fra Ørbæk med 5,3%.

Der har været sendt et spørgeskema ud til 10% af medlemmerne, hvor halvdelen har besvaret og sendt tilbage. Der er nogle sjove tal ind imellem, som er at 45% ikke har været til et medlemsmøde, 80% har ikke været til møde i en anden region, 90% bruger vores hjemmeside, 80% har ikke har eller har ikke opgivet en mailadresse. Der kommer ca. 100 nye medlemmer om ugen i øjeblikket i hele landet.

Ølmærket som du nu også selv kan give dit lokale værtshus karakter har betydning for 50% af medlemmerne hvilket værtshus de besøger.

Nu har vi fået en masse forskellige øl på hylderne rundt omkring i Danmark så det næste vi skal kæmpe for, er at få priserne på kvalitetsøl ned, det er foreningens næste store mål.

Foreningen har i samarbejde med Mikro Matic lavet  et projekt der hedder DEN FRIE HANE hvor et værtshus kan have to ekstra fadølshaner og vælge frit hvilket øl de vil have på hanerne.

Om Torben Matthews foredrag kunne Søren oplyse, at der var blevet smagt på følgende øl:

1.      Morocco Ale fra Daleside Brewery, en ingefærøl.

2.      Schwarzbier-ekstra stark fra Neuseller Klosterbrauerei Brandenburg, som i dag kun kan købes på bryggeriet eller det lokale apotek. De har noget med det øl, de tyskere.

3.      Hanfblute, som er en hampøl (og som ikke faldt i Sørens smag).

4.      Gose fra Leipzig, en spontangæret øl, meget syrlig.

5.      Trophy Special fra The Lion Brewery i Hartlepool.

6.      Cameron’s Chocolate Ale fra samme bryggeri.

Og til sidst fik vi den første dansk brygget Barley Wine fra Nørrebro bryghus. 12,6%...!!!

Så var det tid til foredrag af Lappe, og mens folk købte prøveglas, fortalte Søren lidt historie om de tre bryggerier:

I 1725 blev Arthur Guinness født i County Kildare nordvest for Dublin. Hans far var godsforvalter hos ærkebiskoppen af Cashel, og en af de daglige pligter bestod i, at brygge øl til folket på bispegården. Da ærkebispen døde i 1752 arvede den 27-årige Arthur Guinness 100 ₤, hvilket var nok til at forpagte et bryggeri i byen Leixlip. I 1759 overtog han driften af et nedlagt bryggeri ved St. James Gate i Dublin. Kvarteret omkring St. James Gate var på det tidspunkt Dublins vigtigste bryggeri- og destilleriområde, fordi der her lå et gammelt vandreservoir med vand ledt fra Wicklow bjergene syd for byen.  Arthur Guinness fik så stor succes med sit bryggeri, at han i 1769 fik i tildelt titlen som oldermand for bryggerlavet i Dublin.

I 1799 besluttede han kun at  satse på den mørke porter som de laver i dag.

Bass fremstilles i Burton on Trent som burde nævnes i samme åndedrag som Pilsen, Munchen og Dublin som et af Europas bryggeri-centre, pga. deres gode vand som klostermunkene også havde opdaget, hvor de lavede de første klosterøl i England. Byens nye status gav anledning til at de lokale bryggerier begyndte at eksportere deres øl. I 1777 købte William Bass et byhus på High Street i Burton-upon-Trent ,med huset fulgte både et malteri og et bryggeri, dermed var Bass brewery grundlagt. Med sin nyerhvervelse kastede William Bass sig over den eksisterende handel med specielt Østersøområdet. Der bruges vand fra bryggeriets egen dybe brønd, men det filtreres og afstemmes i dag, området var meget kendt for det rene vand de havde i gamle dage.

Bryggeriet er meget påpasselige med at det er en bestemt slags byg der må bruges som hedder Halcyon byg og er fra det nordlige Norfolk. Den røde trekant som er på alle deres etiketter er et af Englands første registreret varemærker, det skete i 1876.

Cobra som er en Indisk øl har jeg ikke kunne finde noget som helst om undtagen på House of Beers egen hjemmeside og der skriver de følgende: Den indiske jurastuderende Karan Bilimoria kastede sig ud i et utraditionelt livsprojekt for en ung indisk mand. I stedet for forfølge en karriere som advokat og revisor, valgte han i 1989 at starte et bryggeri i Bangalore. Det var hans klare intention, at øllet skulle eksporteres til de tørstende restaurantgæster i Storbritanniens mange indiske restauranter. Til formålet hyrede Karan en indisk brygmester, der netop var færdiguddannet i Tjekkiet. Sammen stod de for udviklingen af Cobra Premium Beer. I 1990 begyndte bryggeriet for alvor produktionen og man startede så småt en eksport til England. Langsomt med sikkert blev Cobra fast inventar på utallige indiske, pakistanske og andre asiatiske restauranter i Storbritannien. Karan havde dog visse problemer med kvalitetssikringen af brygningen i Bangalore og derfor valgte han i 1997 at flytte produktionen til England. Øllet brygges nu hos det legendariske Charles Wells brewery i Bedford, der er kendt for at have flere prisvindende ølmærker i sit sortiment. I de seneste par år er interessen for øl steget mærkbart i den indiske middelklasse og Karan har luftet planerne om atter at starte produktionen i Indien.

Lappe indledte med at fortælle, at takket være foreningen, er det meget nemmere at sælge øl nu, end det var tidligere. Øl er blevet in, trendy. Nu ringer kunderne til Lappe! Dejlige tider… De øl, der skulle smages var Cobra fra Indien, som altså brygges i England, Bass Pale Ale og Guinness på flaske fra England.

Cobra’en var beregnet til indisk mad, dvs. til stærk krydret mad. Til det er den god, ellers kan den nok forekomme lidt tam. Men man forventer at sælge en del til diskotekerne, for det ser ud til, at de unge mennesker gerne vil have noget nemt og let, som bare kan helles ned. Flasken er uhyre smuk med sine fremhævede elefanter, en palme, en vægt og meget mere.

De fleste foretrak dog Bass Pale Ale’n, der var mere fylde i den.

Den nye Guiness på flaske er med en kapsel, som – når flasken åbnes – frigør kulsyre, ganske som vi kender det fra Guiness på dåse. Men den skal kunne drikkes direkte fra flasken! Det får komme an på en prøve en anden gang…

Men Lappe havde også en særdeles god overraskelse i baghånden – nemlig den Carlsberg stout, som bliver lavet i Malaysia og som sælges under navnet Danish Royal Stout. Den blev fløjet hjem og blev præsenteret på Carlsbergs ølfestival i Tivoli sidste år. Det er virkelig guf for stoutelskere! Den er fremragende. Carlsberg kan virkelig lave stout og porter, selv om den udgåede Wibroe efter min mening var den bedste. Og så er det en velsignelse at se, at denne malaysiske stout har en smuk etiket, som ikke er skæmmet af et stort og brægende Carl’s. Ikke endnu, i hvert fald…

Derefter var der tid til at smage et par belgiske påskebryg, begge lavet specielt til det danske marked.

Den første var en kending fra sidste år, nemlig St. Feuillien – som har fået lavet etiket til det danske marked, hvor der står Påskeøl. Den er ikke bedre end sidste års påskebryg fra St. Feuillien. En varm mørk ale med en lidt brændt glød, og så er den lidt sødlig maltet med en ubestemmelig frugtagtig undertone. Kan efter min mening slet ikke måle sig med bryggeriets julebryg!

Den anden var Gouden Carolus påske bryg, som kommer fra Brouwerij Het Anker, et lille men meget anerkendt bryggeri beliggende i Mechelen midtvejs mellem Antwerpen og Bruxelles. Bryggeriet har brygget øl siden 1369. Easter beer er en mørk, krydret, strong Ale. 9,5% alkohol, stort og flot skum, utrolig fyldig i smag og duft. Den må være særdeles velegnet til en påskefrokost og ikke serveret for kold (12-14 grader vil nok være passende).

 

BEMÆRK

Der blev ikke taget billeder på dette medlemsmøde