5. oktober 2004

Søren kunne byde velkommen til hele 28 fremmødte til et årsmøde med valg, og flere kom senere, så i alt var vi 31. Det er helt pænt, valg er sjældent tilløbsstykker.

Søren sagde da også, at det var rart at se, at der var mødt så mange op. Det er jo reelt den eneste måde man kan vise, om man er tilfreds eller utilfreds med den måde foreningen ledes på. Så gik Søren over til nogle praktiske oplysninger:

Der er regionsårsmøde den 29. oktober på Viby Kro. Regionsformand (Torsten) og –næstformand (Svend) er på valg. Derefter er der stegt flæsk. Aftenen sluttes af med en ølsmagning hos Roskilde Øl. Det blev frarådet at man kørte selv…

Der er stadig ledige pladser til smagningen hos Roskilde Øl den 21. oktober, men da der ikke er så meget plads hos Ole og sønnerne - max. 30 personer - er det bare med at skynde sig med tilmeldingen. Der vil blive arrangeret fælles transport med tog, Der vil senere blive sendt mail til de tilmeldte.

På medlemsmøde den 2. november kommer Danish Beerhouse og holder foredrag med smagsprøver. Knægtene fra Amager importerer 9 canadiske øl, som alle kan smages den aften. Det canadiske bryggeri har en brygmester fra Chimay, hvilket øllet bærer præg af! (Se også ØlentusiasteN nr. 24, side 52/referentens kommentar).

Den 7. december kommer vor alles Carsten Berthelsen og præsenterer sin nye bog om julebryg sammen med en smagning af diverse julebryg. Det er formentlig ikke det værste man kan komme ud for her i livet…

Der er ikke lagt program for foråret endnu idet det må være en opgave til den formand og næstformand (og aktivitetsudvalget), der bliver valgt her i aften.

Lidt medlemsstatistik… Pr. 24. september havde foreningen i alt 9.297 medlemmer, en stigning på 37% seneste år. Regionen har 844 medlemmer, hvilket er en stigning på 41,8%, og lokalafdelingen har 383 medlemmer, en stigning på 39,8%. Antallet medlemmer svarer til hele 3,3 medlemmer pr. 1000 indbyggere i lokalafdelingens område. Det er pænt, kun lokalafdeling København K har flere.

Derefter var det almindelige medlemsmøde slut, så Søren gik over til den mere alvorlige del af aftenens program, årsmødet. Der skulle først vælges en dirigent. Søren foreslog Torsten, regionsformanden, og da der ikke var andre kandidater, var Torsten valgt.

Torsten takkede for valget og gik direkte over til næste punkt på dagsordenen, nemlig formandens beretning, så Søren fik ordet igen…

Formandens beretning i sin helhed:

Da jeg overtog formandsposten for et år siden var det med den hensigt at lade flere være med i beslutningsprocesserne. Vi er en af landets største lokalafdelinger, og det går ikke, at den køres af en mand alene. En enkel mand kan simpelthen ikke overkomme det!

Jeg havde på forhånd udpeget en næstformand, Joar Kanne, som jeg har kendt i årevis, og selv om han er gammel – han fylder 60 om små 2 uger – så fungerer knolden endnu og han er stadig kreativ, foruden at han godt kan bruge en PC. Dernæst ville jeg have en arbejdsgruppe, og en sådan kom til. Den består af Christian, Jan, Hans-Jørgen, Joar og mig, og på det første møde vi havde, fik vi lagt hele forårets program. Det sprudlede af ideer, brainstorming af høj klasse! Arbejdsgruppen fungerer stadigvæk og holder møder fra kl. 19 før hvert medlemsmøde – når det er muligt.

Dernæst havde jeg en ide om, at vi skulle udsende udførlige medlemsmails. Ikke bare indkaldelser til hvert møde, men også referater af selve møderne. Af to årsager. For det første, at holde dem, der var forhindrede i at komme, orienteret om hvad der var foregået på mødet, og for det andet, at forsøge at lokke nogle flere til at komme til møderne. Vi ville pirre lidt ved den naturligt medfødte nysgerrighed... Mht. til det første, har vi fået mange positive tilbagemeldinger, og mht. det andet, er der ingen tvivl om, at vore nyhedsmails har kunnet skabe interesse og øge fremmøde – specielt når der var noget særligt på programmet, f.eks. VM i hvede.

Vore nyhedsmails, som vi kalder vore medlemsmails, har udviklet sig betydeligt siden starten. Ulempen er selvfølgeligt, at det nu er nemmere at vurdere, om man gider at komme til mødet… Se, det er en udfordring! Så må vi forsøge at gøre møderne endnu mere interessante!

Vi, som også modtager andre afdelingers medlemsmails, kan se, at flere af vore ideer er blevet kopierede, f.eks. det hoved, som vi nu bruger. Den bruges nu af flere. Endvidere er også andre nu begyndt at bruge flere farver. Det er meget tilfredsstillende at blive kopieret, skal jeg hilse og sige fra vor næstformand, som endvidere siger, at det med farverne ikke er for at være smart, men for at lette læsevenligheden.

Vi har et succeskriterium. Helst skal 10% af afdelingens medlemmer møde op til medlemsmøderne, i hvert fald i snit. Vi må erkende, at med den størrelse afdelingen nu har – 383 medlemmer – er det svært. Alligevel har vi i snit haft 34 medlemmer til vore møder, og det er tilfredsstillende

Se det var baggrunden, lad mig så gå over til hvad der er sket i årets løb:

November 03: Håndbrygger Kaspar Sommer Poulsen holdt et levende foredrag om selv at brygge øl. En stor tak til Kaspar som altid er hjælpsom og villig til at stille op, når vi har brug for det! Det samme gælder også håndbrygger Thomas!

December 03: Vor alles Carsten Berthelsen kom og holdt et foredrag om julebryg med smagning. Også en stor tak til Carsten, som altid er villig til at komme, når vi beder om det! Glem ikke, at han også kommer igen i år til medlemsmødet i december, hvor han præsenterer sin nye bog om julebryg. Og så havde vi en julebingo, skrevet af Joar og baseret på øl-ord, ikke på tal.

Januar 04: Lotte Fang skulle have kommet og holdt et foredrag om bryggerierne i Roskilde, men hun meldte afbud samme dag hun skulle have kommet pga. sygdom. Hun ville ringe tilbage når hun blev rask – men hun er formentlig syg endnu, for jeg har ikke hørt fra hende. I stedet vartede Joar op med en værre røverhistorie om norsk øl og bilkørsel i Norge.

I januar havde vi også en vellykket spisning – søndagsfrokost - på Store Børs, hvor vi også var igen i maj, denne gang til en forsinket påskefrokost.

I februar havde vi en smagning af mindre danske bryggerier produkter.

Og senere i samme måned inviterede Kaspar og håndbryggerne medlemmerne til Gimle, hvor de fik lære at brygge øl. Vi har aldrig fået smagt resultatet og har en mistanke om, at det blev så godt, at de har drukket det selv… Nej, spøg til side, noget gik galt i gæringen, som gik i stå.

I marts kom Lappe fra House of Beer, og han medbragte nogle lækre øl – der var specielt en porter fra Malaysia…!!!

I april havde vi besøg af Lars Dietrichsen fra Store Børs, der som en forberedelse til den forsinkede påskefrokost på Store Børs i maj, holdt et godt og interessant foredrag om øl og mad.

I maj holdt vi ikke medlemsmøde pga. ølfestivalen. Det var særdeles glædeligt at se hvor mange der var fra lokalafdelingen som hjælpere under festivalen. Det er vi lidt stolte over.

Og i juni, det sidste møde før sommerferien, afholdt vi jo VM i hvede. Joar havde jo læst i Carsten Berthelsens bog, at denne mente, at Maizel’s Weisse var verdens bedste hvedeøl. Efter at Joar havde smagt Herslev Hvede mente han, at det måtte komme an på en prøve… Derfor VM i hvede, som blev en megasucces!

Der var ingen medlemsmøder i juli og august, men afdelingen var repræsenteret på Roskildenatten først i september, hvor vi var sammen med håndbryggerne og Herslev Bryghus. På vort ordinære medlemsmøde i samme måned holdt Kaspar et godt og spændende foredrag om belgisk øl.

Men…

En ting er hvad, der er sket. Vi skal også videre. Vi skal udvikle os. Og selv om vi ser hvad de gør i andre afdelinger, så er vi i Roskilde er ikke så gode til bare at følge med. Vi vil helst gå foran. Der er udsigten bedst.

Jeg har tidligere sagt, at vort succeskriterium er at 10% af vore medlemmer skal komme til vore medlemsmøder.

Men vi har også et andet mål. Vi vil være den bedste afdeling i landet. Det bliver ikke nemt, der er mange afdelinger, som kører fremragende. Nogle nok bedre end os. Endnu! – Men de skal ikke føle sig sikre! Vi vil gøre hvad vi kan for at overhale dem. Vi giver os ikke frivilligt, de skal få kamp!

Vi synes, at vi er de førende mht. nyhedsmails, og vi er den eneste afdeling, der har fået den originale ide, at arrangere et VM i hvede, godt nok uofficielt, men alligevel. Det vil vi gerne gøre til en årlig begivenhed, men til næste år laver vi et medlemsmøde i maj, hvor vi finder en finalist blandt 4 semifinalister. Denne finalist møder så Herslev Hvede i en finale i det sidste medlemsmøde i juni.

Det bliver lidt af et medlemsmøde… Vor næstformand siger, at han vil forsøge at lokke tysk fjernsyn hertil. Han siger, at mon ikke de kan provokeres tilstrækkeligt, det er ved at være agurketid på det tidspunkt. Hvis det lykkedes regner han med, at vi må leje os ind i et betydeligt større lokale!

Apropos lokaler. Ikke alle er tilfredse med Elmer’s Pub. Den væsentligste anke er, at vi ikke har et lokale for os selv. Det er også utilfredsstillende, det går ud over det sociale samvær, så selv om vi i øvrigt er meget glade – rigtig meget endda - for Elmer’s, og ikke mindst den hjælp og støtte vi får fra Bihrmann personlig, så er vi ved at se os omkring om der er et andet sted, hvor vi kan være os selv. Det bliver ikke nemt! Og skulle det lykkedes, vil det være med stor sorg vi tager afsked med Elmer’s.

Formentlig til januar, det er i hvert fald planen, får foreningen en ny og helt anderledes hjemmeside. Da får vi mulighed for at lave vor egen lokalafdelings-hjemmeside. Det bliver spændende! Så vil vi måske kunne droppe nyhedsmailene. I stedet vil indkaldelser og referater – og sikkert meget andet – stå på hjemmesiden. Måske en debatspalte, hvor alle kan lufte deres mening, et sted med in- og output, som kan bruges til afdelingens videre udvikling. Det vil være fint.

Som sagt ser vi hvad de laver i de andre afdelinger. Hvis de andre har noget, som fungerer hos dem, vil vi vurdere, om det også vil kunne fungere hos os. I så fald, napper vi det… Alt for at blive bedre. Det er noget, som arbejdsgruppen får at arbejde med. Men der er altså stor forskel på afdelinger! Vi er for store til at kunne arrangere en grillfest i et medlems have en sommerdag, som enkelte andre afdelinger gør med stor succes. Andre starter altid med spisning. Det kan vi ikke, og jeg ved heller ikke om det vil være nogen succes hos os.

Det, der har været vor stærke side, synes jeg, er det sociale, kontakten mellem medlemmerne, når man sidder og sludrer sammen over en øl efter et foredrag. Det vil vi gerne udvikle yderligere! Og vi modtager meget gerne forslag om hvordan I måtte mene, at dette kan gøres.

Som så meget andet! For det duer ikke, hvis vi i afdelingens ledelse vil noget andet, end det medlemmerne vil. Bevares, vi skal nok selv komme med ideer og forslag, men vi må ikke komme så langt, at ”vi alene vide”! Vi må lytte til jer, og hvis I ikke synes, at vi gør det, må I kæfte op så vi kan høre og forstå det! Det er den eneste måde som duer så vi fortsat kan være en god og stor forening, som vil blive ved med at udvikle sig. For udvikle os, det skal vi. For stadig at blive endnu bedre til gavn for medlemmerne.

Bagefter var der spørgsmål. En sagde, at det kunne være svært at se hvilke andre i lokalet, som var medlemmer af foreningen. Havde vi (lokalledelsen) tænkt over at man kunne have tøj med lokalafdelingens navn på. Søren svarede, at det havde vi ikke, men at det vil vi overveje. Det har vi nu gjort – der kommer mail herom i morgen.

En anden sagde, at han ikke havde PC eller adgang til email og at det derfor var svært at følge med i lokalafdelingens aktiviteter. Kunne vi gøre noget ved det? Svaret var, at vi ikke kan sende ud breve til alle medlemmer uden email efter hvert møde. Men vi har tænkt videre over spørgsmålet – og har et svar i morgendagens mail! I samme mail beder vi også medlemmerne besvare spørgsmål om de ønsker at blive på Elmer’s eller om vi skal finde et sted, hvor vi kan være for os selv.

Derefter gik vi over til valgene…

Søren meddelte, at han modtog genvalg, og da der ikke var andre kandidater, var han valgt (med akklamation). Der var heller ingen modkandidater til Joar som næstformand, så han blev også valgt.

Da der ikke var noget under eventuelt, blev årsmødet erklæret for afsluttet, hvorefter Søren meddelte, at han havde en lille overraskelse…

Denne viste sig at være smagningen af 8 forskellige tyske øl alle købt i Burg. Prisen for smagningen var 20 kr. for 8 x 5 cl. Det må være den billigste smagning vi har haft i Roskilde. Vi smagte følgende øl:

Duckstein, Kölstrizer Schwarzbier (Bismark’s og Göthe’s favorit), Markischer Schwarzbier, Flenzburger Malz, Paulaner Münchner, Einbeck Ur-Bock, Rostock Bock Bier og König Ludwig Dunkel.

Solide hæderlige øl, som ingen kan have noget ondt at sige om – altså lige bortset fra Flenzburger Malz… Det gik et sus gennem lokalet, da denne søde alkoholfri øl blev smagt. Den var tydeligt, at den ikke faldt i medlemmernes smag. Men speciel, det var den!

Derefter var det tid til socialt samvær…

Af lokalnæstformand Joar Kanne

 

Der blev ikke taget billeder på dette medlemsmøde