10. oktober 2005

Oktobers medlemsmøde var lidt af et antiklimaks efter den forrige uges besøg på Husbryggeriet Jacobsen. Kun 19 personer var mødt op. De, der have spist inden mødet, rapporterede, at der var masser af stegt flæsk. Ingen gik sultne fra bordet.

Kl. 1935 bød lokalformand Søren velkommen med at konstatere, at det var gået et par måneder siden vi sidst var her i krypten. Septembermødet foregik jo på GourmetBryggeriet, hvor vi fik smage nogle gode øl og porter is lavet af landsformand Klaus Seiersen ved hjælp af flydende kvælstof og en yndig assistent (=lokalformanden, se billeder i Gallerier).

Og så var vi jo hos Husbryggeriet Jacobsen i onsdags (den 5. oktober), hvor vi også smagte nogle gode øl. Med den hast der dukker op nye bryggerier, og med den kvalitet, som til nu er kommet fra dem, vil det blive noget af en opgave at kåre både årets øl og årets bryggeri!

I aften vil vi få besøg af Gert fra Øltorvet, som vil fortælle hvad der fik et par energisk gutter til at droppe jo og skabe måske Danmarks største internetbutik når det gælder øl. Men inden da er der lige et par ting…

Søren håbede, at alle havde været inde og se alt det der er sket med vor hjemmeside, og ikke mindst bemærket, at i denne uge (uge 41) bliver der henvist direkte til Lokalafdeling Roskildes billedgalleri på foreningens forside (www.ale.dk) via rubrikken UGENS NYE SIDE. Der er nu lagt billeder ind fra de fleste af årets medlemsmøder, og den lokale webredaktør (= lokalnæstformanden) har sagt, at han i den kommende uge regner med at lægge ind de af årets nyhedsmails, hvor medlemsmøderne er omtalt (det er gjort). Søren anbefalede, at medlemmerne jævnligt tjekkede både foreningens og lokalafdelingens hjemmeside.

Næste møde er mandag den 14. november, hvor vi får besøg af Henrik Lykkegaard fra det nyeste af de lokale bryggerier, nemlig Musikbryggeriet DaCAPO fra Viby. Søren slog fast, at Roskilde og omegn lige så stille og roligt er ved at udvikle sig til et bryggericentrum i Danmark, Søren håbede, at alle ville støtte op om og købe disse herlige produkter fra alle vore lokale bryggerier, som skyder op som paddehatte i øjeblikket.

Derefter præsenterede Søren de 4 aftenens øl (se billede under Gallerier), nemlig en

• Arkell’s Bee Organic Ale, 4,5%, en økologisk ale med honning, gylden frisk og med en overraskende smag

• Martin’s Pale Ale, 6,0%, en ganske speciel øl brygget med usædvanlig håndværksmæssig dygtighed med en speciel teknik, hvor humlen er tilsat efter brygningen

• Pater Lieven Bruin, 6,5%, en god belgier i klassisk belgisk overgæret forstand

• Pater Lieven Trippel, 8,0%, en lidt stærkere udgave. Begge er eftergæret på flasken.

Foreningen har haft stormøde i Århus, hvor alle lokalafdelingers formænd og næstformænd var inviterede. Roskilde var repræsenteret ved lokalnæstformand Joar og Jim Nielsen fra lokalbestyrelsen. Jim fik herefter ordet for en kort briefing om mødet, suppleret af Joar.

Mødet var åbnet med en præsentation af Lotte Wienberg, som er foreningens nye markedsføringskonsulent. Hun er bl.a. ansat for at bringe medlemstallet lidt i vejret efter at det synes at have stabiliseret sig på omkring 10.500 medlemmer.

Desværre er der flere af de nuværende landsbestyrelsesmedlemmer, som afgår ved generalforsamlingen til marts. Landsformand Klaus Seiersen går af, hvilket ikke er nyt for lokalafdelingen, som blev orienteret om det samme af Klaus da han var gæst i Den Lune Stol på GourmetBryggeriet i september. Men også Per Hartmann og Bjarke Christensen går af og landsnæstformand Anne-Mette Meyer Pedersen overvejer… Joar kender alle disse og var absolut ikke glad. Karen Donner er højgravid… Problemet er, fortalte Joar, ikke så meget at finde kvalificerede afløsere – for de findes! – men få dem til at påtage sig jobbet! Et sådant bestyrelsesjob tager ca. 20 timer ugentlig i snit! Joar krydser fingre for at Anne-Mette fortsætter i hvert fald en sæson endnu.

Jim fik ordet igen og fortalte om det nye oplæg med Dansk Ølmærke. Der kommer et skema i en ny ølmærkeguide, som snart udkommer. Skemaet, som kan kopieres, skal medlemmerne udfylde. Skemaet bliver i første omgang samlet lokalt, men sendes videre til landsforeningen. Kravene til kategori guld, sølv og bronze fastholdes. Senere vil der i foreningens ølguide komme sider, hvor lokalafdelingsformænd anbefaler lokale steder, hvor der også er et rimeligt godt øludvalg, om end stedet ikke kvalificerer til et ølmærke.

På mødet var der også en debat om ale.dk og de lokale hjemmesider. Det er nu klart, at vore sædvanlige nyhedsmails ikke kan udsendes mere. Den mailordning, som er indbygget i hjemmesiden, omfatter kun tekst. Billeder og speciel grafik/fonte er udelukket. Det vi vil gøre er at udsende en lille tekstmail om, at nyhedsmailen (herefter kaldet Nyhedsbrevet) nu vil være at læse på lokalhjemmesiden. Hvis du kan læse dette, har du forstået systemet, for med denne mail og den udsendte tekstmail, testes lokalt for første gang…

Der havde også været en debat om lukkede medlemsmøder. Det blev fastslået, at medlemsmøderne – så sandt der er plads - er åbne for alle medlemmer uanset lokalafdeling! Den begrænsning visse lokalafdelinger har via bindende tilmelding med fuld betaling op til en uge før medlemsmøde, holder ikke hvis man kommer fra en anden afdeling. Man har ret til at komme ind! Hvis en lokalafdeling blive specielt inviteret et sted, og det er præciseret, at invitationen kun gælder lokalafdelingens medlemmer, skal tilbuddet afslås.

Lokalafdelingernes økonomi. Foreningen ligger inde med penge, som faktisk kan bruges af lokalafdelingerne – hvis de altså har noget at bruge dem til! Problemet synes primært at være, at de fleste afdelinger klarer sig godt med sin cigarkasseøkonomi og ikke har brug for ekstra kontanter (vor region Midtvestsjælland har dog været gode til at bruge hver en krone, man har fået – og sådan bør det selvfølgelig også være).

Søren takkede Jim for et godt fremlagt og veldisponeret referat og gav ordet videre til aftenens gæst, Gert fra Øltorvet.

Han holdt – efter min mening - et langt og totalt ustruktureret indlæg med masser af overflødige gentagelser. Det burde have varet i max. 20 minutter og ikke i 80. I al den snak var der dog nogle ting, som erindres…

• Øltorvet har en logistikaftale med Internet grøntforretningen Årstiderne, som dækker ca. 85% af Danmarks postnumre. Kun de postnumre, som Årstiderne dækker, kan få leveret øl.

• Øltorvet har ca. 4-500 forskellige øl, men vil gerne have flere, og overvejer også selv at importere øl.

• Gert var af den bestemte opfattelse, at detailhandelen nu har nået sit max med de ca. 50-70 forskellige udenlandske øl, som findes mange steder. Der er simpelthen ikke flere hyldemeter til rådighed.

• Gert mente også, at der skulle være en historie bag et produkt, for at det kunne sælge, - i hvert fald sælge godt!

• Endvidere fik vi oplyst, at der er 700.000 vinproducenter i Italien, men kun 30-50 i Australien, som ensidigt satser på gode – men ikke særligt spændende - mainstream vine.

• Øltorvet sælger mest vin i kasser, specielt månedskasser af forskelligt slags. Belgienkassen og USA mikrobryggerikassen er de mest populære. Der var forespørgsler efter en Lambic kasse, så det lavede man så… Det blev en total fiasko, der er kun solgt 2-3 kasser. Der sælges ikke mange individuelt bestilte flasker. Det var Gerts indtryk, at de fleste ølentusiaster købte sine øl direkte i Øltorvets fysiske butik på Enghave Plads.

• Øltorvet ønsker absolut ikke de tomme flasker retur! En månedskasse ville blive fordyret med ca. 25 kr., hvis den skulle returneres. Gert var derfor af den bestemte overbevisning, at de tomme flasker måtte de lokale forretninger tage imod. Det var ikke alle tilstedeværende helt enige i, så der blev en lille debat…

• Ellers duer de danske mikrobryggerier ikke til Øltorvets koncept. De laver ikke så meget øl, at der kan komme friske forsyninger når efterspørgselen er der. Specielt er den gal når det gælder specialøl. Gert forekom ret bitter da han omtalte den behandling, Øltorvet havde fået af Svaneke Bryghus. Det er i grunden lidt overraskende, for dette bryghus koncept er jo vel kendt i forvejen: Vi laver øl til Bornholmere, og kun hvis der er nogle til overs, vil det blive solgt andre steder i Danmark.

• Men Gert havde nogle sjove episoder at fortælle om leveringsproblemer, specielt hvad angår gavekasser.

Derefter fulgte aftenens mest populære indslag, smagning af 3 af Øltorvets produkter. Den ene var en Pale Ale (Marston’s), så var der en Pedigree (som ikke var hundemad), og så var der en belgisk af den velkendte høje belgiske klosterbryggerikvalitet (beklager, jeg fik desværre ikke noteret navnet).

Med dette for det formelle slut og man sad og hyggesludrede til man gik hjem…

Billederne kan klik-forstørres