14. februar 2005 - Ole Madsen i Den Lune Stol

Vejret var ikke just det bedste – koldt, blæsende og let snefald – da Bryggergården lagde lokaler til februar måneds medlemsmøde. De vejrmæssige forhold – og skolernes vinterferie – var formentlig årsagen til det beskedne fremmøde. Kun 40 personer (hvoraf 10 kvinder, glædeligt!) kunne glæde sig over en veloplagt formand Søren og en inspireret (og inspirerende) foredragsholder, Ole Madsen.

Som altid var det Søren, som lagde ud:

Han startede med at byde velkommen til aftenens medlemsmøde, hvor afdelingen har besøg af  redaktøren for Danmarks absolut bedste medlemsblad, ØlentusiasteN, Ole Madsen, som havde taget den lange vej fra Horsens til Roskilde for at fortælle både om hvordan det er at lave bladet og om sig selv. Søren mindedes det første blad på 16 sider, hvor kun for- og bagside var i farver, og slog fast, at der er sket en enorm forandring. Dagens farverige ”bog” er på 76 sider. Søren mente, at der er mange i vor forening, som primært er medlemmer pga. bladet. Med hensyn til Ole selv, siges det, at han er den mand i Danmark, som har smagt flest forskellige øl. Det glæder vi os til at høre meget mere om senere!

Nu da vor alles redaktør har kæmpet sig igennem store mængder af sne har han også fået lov til at bestemme hvilke øl vi skal smage i aften. Det bliver en meget spændende ølaften med 6 forskellige øl (mere herom senere). Søren mindede de tilstedeværende om at gå ind på foreningens hjemmeside og afgive sin stemme på årets ølnyhed.

Desværre når vi ikke at smage de 10 kandidater til årets ølnyhed, men af disse er 3 juleøl, som man ikke kan få mere, de 2 fra Herslev har vi lokalpatrioter smagt op til flere gange, et par stykker der ikke har været til at få fat i, så er der tre tilbage, og det kommer der ikke meget ølsmagning ud af.

I baren er der i aften et formidabelt udvalg af øl fra Andechs og nogle supergode og nye øl fra Skotland. Alle øl koster 30 kr., ganske som de plejer.

Bryggergården har fået nye produkter fra Thisted Bryghus, Limfjords porter og Classic, foruden Herslev Bryghus produkter (inkl. Schwarzbier på fad). Endvidere har Bryggergården fået et fad af en pragtfuld Winter Bock fra Flensburger Brauerei, samt noget så usædvanligt, som et par portugisiske bockøl!!!

Og Søren fortsatte… Apropos Bryggergården, hvis man vil med til stegt flæsk og persillesovs med Schwarzbier til 125 kr. den 17. ds., kan det nås endnu, tilmeldingsfristen udløber i aften. Søren anbefalede at man tog konen, kæresten eller en god ven med til et hyggeligt møde med andre ølentusiaster til en uformel aften i hyggens tegn.

Så gik Søren over til generalforsamlingen. Han fastslog, at tilmeldingsfristen for busturen var udløbet dagen før – og kikkede spørgende på regionsformand Torsten…? Torsten rejste sig og meddelte, at der var kommet så mange tilmeldinger, at busturen ville blive til noget. Men der må gerne komme flere tilmeldinger. Søren overtog og sagde, at bussen afgår kl. 1000 fra Roskilde stations (hospitalssiden) og at der vil ved stop i Ringsted (ved stationen) ca. kl. 1030 og i Slagelse (også ved stationen) ca. kl. 1110. Man forventer at returnere fra Dalum ved 21-tiden, så alle kan være hjemme i rimelig tid.

Generalforsamlingen fik et par ord med på vejen. Søren fortalte, at man i år har valgt at lægge hårdt ud med ølsalg – og salg af reklameartikler - i god tid inden selve generalforsamlingen. Søren stillede sig særdeles tvivlende over for dette påfund. Efter hans mening var det med til at forfladige generalforsamlingen, som på den måde blev for ”tivoliagtig”. Det er ikke sådan en generalforsamling skal foregå, synes Søren (lokalnæstformanden er enig). Det er også helt anderledes end tidligere år, hvor man fik en enkelt øl under mødet og en øl til maden.

Søren gik over til næste emne, foreningens nye hjemmeside, og oplyste, at denne er blevet forsinket og ventes først klar om et par måneder. Søren har set lidt af den og mente, at den bliver rigtig flot og meget brugervenlig. Han mente også, at det skal den også når man tænker på hvad den har kostet. Et stort beløb for vor lille forening, mener Søren (lokalnæstformanden, som qua sit tidligere job har erfaring mht. kompleks hjemmeside, finder derimod prisen rørende billig).

Der har været bekymring for, om vi fremover ville kunne udsende lokale nyhedsmails, eller om alle mails fremover skal hentes af medlemmerne selv via lokalafdelingernes sider (via foreningens nye hjemmeside). I så fald vil det nok medføre, at færre møder op til medlemsmøderne. Gode lokale nyhedsmails med relevante informationer er det, der trækker medlemmer til møderne. Heldigvis var Svend Poulsen, som er med i IT-udvalget, til stede. Han kunne beroligende fortælle, at lokalafdelingerne fortsat kan udsende sine medlemsmails også når den nye hjemmeside er på plads.

Vor tidligere mødested Elmer’s Pub har fået tildelt Dansk Ølmærke i bronze for deres store udvalg af øl samt brug af originale glas. Vi ønsker Elmer’s TIL LYKKE og håber at de fortsat vil holde ølfanen så højt, at de kan forsvare deres bronze eller måske endda kvalificere sig til sølv eller guld til næste år.

 

 

Så har vi haft besøg af formanden Asle fra vores norske venskabsklub, Stavanger Øl Lag. Han syntes rigtig godt om Herslev Bryghus og Herslevs produkter, så vi brugte det meste af de to timer han havde til rådighed ude hos Tore. Vi nåede dog også lige et smut til Roskilde Øl i Viby, hvor Asle fik store øjne da han så udvalget. Det var ikke som det lokale vinmonopol! Asle kunne bestemt ikke slæbe på mere, da han steg på toget mod København!

Referentens kommentar: På Stavanger Øl Lags hjemmeside – www.stavanger-ollag.no – kan man læse referat af Asles besøg samt se masser af billeder. Med hensyn til Asles beskrivelse af køreturen må jeg gøre opmærksom på, at min bil er en racergrøn Mazda 626 og at vi havde ret så travlt, af hvilken årsag vi forflyttede os ret hastigt i landskabet.

 

Næste møde er mandag den 14/3 hvor vi har vi fået Mikkel Andersen, som er chef for Carlsbergs nye microbryggeri ”Jacobsen” til at komme. Han vil tage deres nyudnævnte chefbrygger med. Vi glæder os til at høre mere om planerne med Jacobsen!

I øvrigt vil næste møde stå i påskebryggens tegn. Vi regner med at smage nogle af de mange gode påskebryg, som kommer på marked i år, deraf også udenlandske.

Søren opfordrede de hjemmebryggere, som endnu ikke har tilmeldt sig, at melde sig til Roskildemesterskabet i hånd/micro og hjemmebrygning. Som tidligere meldt ud, vil der blive dystet i Mørk Ale. Der er lavet et regelsæt, som vil blive udsendt alle tilmeldte.

Derefter gav Søren ordet videre til lokalnæstformand

Joar, som refererede medlemstal pr. 09. februar. Der er ikke sket det store siden sidste måned. Regionen ligger stadig på en tredjeplads blandt regionerne og Roskilde på en hhv. sjetteplads blandt lokalafdelingerne og tredjeplads mht. medlemmer pr. 1000 indbyggere.

Ole Madsen i Den Lune Stol

Ingen grund til at tygge drøv på dette, så lokalnæstformanden gik straks over til at præsentere dagens gæst i Den Lune Stol, ØlentusiasteNs berømte redaktør, Ole Madsen. Spørgsmålene er i 2 afdelingen, den første stiller spørgsmål til redaktør Ole Madsen, den anden til ølentusiast Ole Madsen.

Der var mange spørgsmål til redaktøren, jeg vil ikke referere dem her, men vi fik bl.a. oplyst følgende:

• At ØlentusiasteN trykkes i 11.000 eksemplarer, hvoraf ca. 8.500 sendes til medlemmerne, de øvrige bliver brugt til at markedsføre foreningen

• At man regner med, at et nummer bliver læst af 25.000

• At et trykningen af et nummer koster 70.000 kr. + moms

• At første nummer udkom kort før jul i 1998

• At der nu er mere nyhedsstof, flere solohisto-rier og flere annoncer end i de første numre

• At en gang har han fået ødelagt en backupfil 2 dage før trykning

• At han laver bladet alene – bortset fra, at han får hjælp af en korrekturlæser og sin kone

• At han er blevet forsøgt headhuntet, men at han gennemskuede forsøget. Det var primært annoncekronerne, man var ude efter!

• At generelt bruger han 80 timer pr. uge i den mest hektiske tid, 300 timer pr. nummer, på at lave bladet, men i den sidste fase inden et nyt nummer går i trykken arbejder han ofte fra kl. 05 og til han falder i søvn foran PC’eren ved 22-/23-tiden

• At han har en pragtfuld kone (og det ved han), som accepterer gemalens passion

• At da han er redaktør, er det ham, som bestemmer! Men selvfølgelig kan hans arbejdsgiver (foreningens bestyrelse) udstikke retningsliner/lægge kursen

• At en del af stoffet i spalten Gæret og Ugæret kommer fra medlemmerne og hustruen, men ca. 50% af det finder han selv i dagspressen

• At han modtager mange ret så besynderlige filer, men at han kan knække 99% af dem

• At annoncerne kommer af sig selv, stort set, men at han har en mand, Tommy, til at holde den direkte kontakt til annoncørerne og bruger foreningens sekretariat til at udsendelse af regninger, for ikke selv at komme i for tæt på annoncørerne

• At bladet bliver lavet på en Mac G5, styresystem MacOS 10.3 (Jaguar)

• At programmerne som primært bruges er QuarkXpress 6.0, Indesign, Illustrator, Adobe Photoshop og Acrobat Professionel

• At langt de fleste tilbagemeldinger er positive/særdeles positive. Der har dog været en, som opsagde medlemskabet pga. bladet. Det viste sig at være en arbejdsløs grafiker. (Den nye måde at lave blade på har været katastrofal for grafikere, men sådan er udviklingen/referentens bemærkning)

• At Ole Madsen er lidt bekymret for fremtiden. Han frygter, at der vil komme et kommercielt ølblad, der vil nappe annoncekronerne. Som modtræk kan man udkomme oftere. Dette punkt blev debatteret i forsamlingen. Alle synes, at det ville være en god ide, om bladet udkom oftere (f.eks. 6 gange årligt), eventuelt med færre sider.

Spørgsmål til – og svar fra - ølentusiast Ole Madsen

Uafhængig spindoktor & ølclairvoyant, hvad mener du med det?

Jeg har hele tiden haft de vildeste idéer og visioner i foreningen, og langt de fleste af dem er blevet opfyldt! Foreningens formand, Klaus Seiersen, sagde en gang til mig, efter jeg igen havde fået ret i en forudsigelse, at jeg jo var clairvoyant – og så følte jeg mig nærmest forpligtet til at kalde mig clairvoyant… Al øl blev min skæbne skyldes nok, at de sidste fire cifre i mit person nummer er 1847, det år Carlsberg blev stiftet.

Og så er jeg i øvrigt sikker på, at såfremt Jesus har eksisteret, så var det øl han forvandlede vand til ved brylluppet i Kana. Apropos Jesus’ eksistens, har han nogensinde medvirket i en Asterix-tegneserie? (De fremmødte kendte deres Asterix og kunne oplyse Ole Madsen om, at Jesus ikke har medvirket i noget Asterix-album).

Iflg. en artikel af Anders Evald i Ølentusiasten nr. 19, 2003, var det egentlig dig, som bevirkede, at kontakten mellem ølklubben Kølig og ølklubben De Fire Årstider blev til en landsforening…?

Nej, det vil jeg ikke tage æren for! Men det var i den tid, da Internettet var ret nyt. Jeg sad en aften og surfede og opdagede denne hjemmeside om øl. Så kontaktede jeg Anders Evald og foreslog, at der blev dannet en forening. Så begyndte det at rulle…

Du var med i foreningens bestyrelse fra den første start. Du fik indført et motto?

Ja, uden vilde idéer ingen realiteter. Som PH i tidernes morgen sagde, ”Når vi er fulde, får vi de vilde idéer, når vi er ædru, realiserer vi dem!”

Skete der nogen udvikling i bestyrelsesmøderne fra starten af og til du holdt op?

I starten drak vi meget øl på bestyrelsesmøderne, da jeg forlod bestyrelsen efter 5 år drak vi kun kaffe under møderne.

Ellers noget spændende du kan berette om bestyrelsesarbejdet?

Det sjoveste var en gang vi skulle holde arbejdsgruppeweekend i Sverige. Vi havde ikke talt nærmere om at medbringe øl, men det viste sig, at det havde vi alle. Mange øl. Faktisk 86 forskellige øl…

Hvor mange forskellige øl har du smagt?

Jeg ved ikke med sikkerhed, for jeg fører ikke regnskab – jeg er ikke den, der skriver ned hver gang jeg smager en øl – men jeg vil antage, at jeg har smagt 4-5.000 forskellige øl.

Hvad er dine favoritøl?

Det kommer helt an på anledningen og hvem jeg er sammen med. Jeg vil f.eks. ikke servere en af mine bedste øl til en person, som er bedøvende ligeglad med om det er en trappist eller industriøl, han drikker.

Til sidst fik vi Ole Madsen til at fortælle en halvlang munter historie om hans personlige udvikling som ølentusiast. Vi vil ikke referere den i sin helhed, men den begyndte med lidt jamren idet Ole konstaterede, at han vejer 30 kg mere nu end da han begyndte som ølentusiast. Denne vægtforøgelse skyldes dog alene stillesiddende arbejde, al snak om øl i den forbindelse er helt irrelevant!

 

 

Det Ole Madsenske causeri med smagning

Ole havde virkelig fundet nogle spændende øl frem: En tysk røgøl, en belgisk gueuze, en hvedeøl, en kraftig IPA, Westmalle Dubbel/Trippel og til sidst ”Stenbroen i Horsens”, half and half med Elefant og La Chouffe N’Ice.

Der blev startet med røgøl fordi foredragsholderen ville, at alle smagsløg skulle nulstilles, og til det var røgøl det bedste. Det fik den konsekvens, at selv de personer, som sidestiller røgøl med en meget røget spegepølse (som de absolut ikke kan lide), følte sig forpligtet til at smage på røgøllen. Et lille nip, i hvert fald. Fulgt af masse kommentarer og ynk og jammer. Men det virkede, smagsløgene blev nulstillede, de gav Ole Madsen ret i det – men Oles fanklub tabte adskillige medlemmer pga. røgøllen. Den næste øl, en fremragende gueuze (Linnemans),

bevirkede også et vist mandefald i fanklubben... Bortset fra de inkarnerede  gueuze elskere var kommentarerne hellere knotne. Det har f… ikke noget med øl at gøre! For s….. hvor er det surt! Det skummer s… som champagne!

Ole havde påstået, at selv folk, som absolut ikke kunne lide hvedeøl, ville kunne lide hvedeøl efter en start med røgøl og gueuze. Og det fik han ret i!!! Aldrig er vel en hvedeøl blevet mere positivt modtaget! Og de da de sidste 3 øl blev skænket op, blev stemningen mere og mere jovial og imødekommende. Havde medlemmerne bare fået Stenbroen i Horsens i tilstrækkelige mængder, er der ingen tvivl om, at Ole Madsen kunne have fået tilbage nogle af de tabte fanklubmedlemmer.

Stegt flæsk og persillesovs samt en Schwarzbier (overstået)

12 personer deltog i arrangementet, som deltagerne betegnede som særdeles hyggeligt. Maden var fremragende, stegt flæsk når det er bedst, og der var nok af den – inden et fad var ved at være tomt, blev det udskiftet med et fyldt. Ingen gik sultne fra bordet!

Der var stemning for at indføre faste frivillige spisedage, eventuelt også med spisning inden medlemsmøderne. Det vil blive drøftet nærmere i aktivitetsgruppen.

Ølnyheder på Bryggergården

Ejeren er blevet medlem af foreningen, hvilket er særdeles glædeligt! Om det er en medvirkende årsag til, at Bryggergårdens øludvalg er i hastig udvidelse, skal være usagt, men det er i hvert fald positivt!

Det seneste vi har hørt er, at øludvalget er blevet udvidet med følgende:

• Leffe (2 forskellige)

• Kozlak Bock (polsk)

• Fransiskaner Hvede

• Duckstein

• Monster og Stout fra Brooklyn Breweries

• Samt nogle flere

Og så skal man altså ikke glemme bock’erne fra Portugal (en mørk og en lys)

 

Fotos på denne side kan klik-forstørres (mere eller mindre).

Fotograf er Christian Rasmussen

Ole Madsen

I Den Lune Stol

Smagning og causeri

Ole Madsen var veloplagt og kunne få grinet frem!

En træt Ole efter stor indsats!

3 trætte personer takker af, fra venstre:  Joar Kanne, Susanne og Søren Grønberg