Medlemsmøde og Årsmøde 8. august

Medlemsmødet (1)

blev som sædvanligt indledt med at Søren bød velkommen, denne gang med håbet om, at alle havde haft en god sommerferie. Der er årsmøde med valg senere, og selv om både den nuværende lokalformand og –næstformand stiller op til genvalg, skal det ikke afholde andre fra at melde sig som kandidater! Enhver som mener, at han kan gøre det bedre, bør stille op – og er man kreativ eller særdeles hjælpsom, kan man også lade sig stille op til bestyrelsen. Men mere om det senere!

Vi er blevet inviteret til at afholde vort næste medlemsmøde – den 12. september - på Roskildes nye bryggeri GB. Den aften har også landsformanden, Klaus Seiersen, sagt JA til at komme i Den Lune Stol.

Interesserede kan mødes til spisning (menuen er nu æggekage eller stegt flæsk med en stor Herslev Fadøl til for 125 kr.), hvorefter vi kan gå samlet til GB (Bytoften 10).

Programmet for efteråret er ikke lagt, ikke pga. manglende planer – vi har masser af planer – men af respekt for medlemsdemokratiet! Det er op til den kommende bestyrelse.

Der er dog lavet et andet arrangement…

Søren: ”Foreningens fødselsdag den 5. september er på en mandag i år. Tidligere benyttede foreningen anledningen til at kalde den dag for Øllets dag. Det er fra i år ændret til at være den første lørdag i september (altså den 3. september i år). Det passer ikke så godt i og med at der er Roskildenat om fredagen. Der vil formentlig både Herslev og GB vise fanen, så vi vil i år holde lav profil. Men tilbage til foreningens fødselsdag. Vi syntes at foreningens fødselsdag skal komme de lokale medlemmerne til gode, så det glæder mig at kunne invitere alle lokalafdelingens medlemmer - for den beskedne sum af 25 kr. - til et VIP arrangement på Husbryggeriet Jacobsen onsdag den 7. september  kl. 19.00-21.30, hvor chefbrygmester Jens Eiken vil guide os rundt i muset og bryggeriet med dertil hørende smagsprøver. Da det kun er for medlemmer skal man tilmelde sig hos Joar med navn og medlemsnummer senest den 28. august, max. 130 personer. Vi tager toget samlet til Valby med afgang fra Roskilde, men mere om det senere. NB! Datoen er efterfølgende ændret til onsdag 05. oktober! Tilmeldingsfristen er ændret til 25. september.

Men så har vi altså heller ikke lavet andre arrangementer, som kan binde den kommende bestyrelse… Og dog, vi har allerede booket Carsten Berthelsen til at komme til vort medlemsmøde i december, det er jo blevet en kær tradition.

Apropos Carsten Berthelsen, så har de fleste nok allerede bemærket, at han – lokaldelingens eneste æresmedlem – er til stede i aften. Det var den overraskelse, vi havde lovet i medlemsmailen. Carsten har mange opgaver i aften. Han har påtaget sig at stille op som dirigent ved årsmødet, endvidere vil han komme i Den Lune Sol, og ellers vil han fortælle lidt om forskellen på ølrejser i ind og udland.”

Efter at Søren havde fortalt om hvilke øl, som er på aftenens smagning – og at Carsten ville give dem nogle ord på vejen – fik Joar ordet for nogle praktiske bemærkninger om årsmødet, som man derefter gik over til.

ÅRSMØDE mandag 8. august 2005.

Carsten blev foreslået som dirigent og valgt uden modkandidater. Derefter blev der valgt et par stemmetællere, som der ikke blev brug for.

Årsmødet var lovlig indkaldt (ØLentusiasteN nr. 27 samt Nyhedsmail nr. 17). Søren fik derefter ordet for at aflægge beretningen…

Beretningen:  Søren gennemgik først hvad der var sket siden sidste medlemsmøde, bl.a. om flytningen til Bryggergården og at det gennemsnitlige fremmøde nu er på 43 (mod tidligere 34) og at vi allerede nu må imødese pladsproblemer ved store begivenheder (f.eks. når Carsten kommer til jul, men at der arbejdes med en løsning). Søren gav også et kort referat af alle afholdte medlemsmøder/arrangementer.

Derefter gik Søren over til at fortælle om lokalafdelingens visioner, citat:

”Hvad bør vi gøre bedre?

En af de ting vi havde tænkt på – og talt om – var at lave flere eksterne arrangementer uden for de normale medlemsmøder, dvs. fælles besøg på nye bryggerier o.l. Et eller andet sted gik dette fromme ønske galt. Det må vi gøre bedre! Vi må kunne arrangere fælles ture til nye mikrobryggerier, flere end de 2 – Gourmet Bryggeriet og Husbryggeriet Jacobsen – som er planlagt og på skinner.

Men vi bør også besøge andre lokalafdelinger, primært i regionen. Vi kan givetvis få inspiration – og give inspiration videre.

Vi bør også mære mere aktive mht. ølmærkebedømmelser. Det må kunne organiseres, at vi får givet både egne værtshuse og andre i regionen kvalificeret bedømmelse. Som regionens klart største afdeling har vi en forpligtelse til at gå foran og hjælpe til, så også mindre lokalafdelinger kan få foretaget en så fyldestgørende vurdering, så gode lokale værtshuse kan blive vurderet og eventuelt få et ølmærke. F.eks. har det irriteret mig og andre, at Slagelses værtshus Upper Hill, som har et formidabelt udvalg af specielt øl på fad, ikke har et mærke fordi der ikke har været anmeldelser nok. Her må vi hjælpe vennerne i Slagelse og tage på værtshusbesøg. Det samme skal vi også være villige til at gøre for de andre lokalafdelinger i regionen! Det forpligter at være de store! (Forslagene vakte begejstring/ref. bemærkning).

Vi har høje mål her i Roskilde, præcis som sidste år. Vi vil gerne være den bedste afdeling i landet. Det er svært, for bare det at kunne afgøre kriterierne for en sådan afgørelse, er svært. Måler man på fremmødeprocent, på aktiviteter, på medlemmernes tilfredshed – eller hvad? Det er stort set lige meget! Bare vi bliver ved med at forsøge at blive bedre, bliver ved med at komme med nye idéer og forbedrer nuværende, så kan det stadig kun gå fremad!

Vort gennemsnitlige fremmøde er gået op fra 34 til 43. Det må da tyde på, at vi har fat i noget af det rigtige.”

Om de kommende valg:

”I år skal der vælges en bestyrelse i lokalafdelingen her, som alle andre steder i landet. Det vil nok for en stor del betyde, at de gamle aktivitetsudvalg bliver genvalgt som bestyrelser. Men det behøver ikke være sådan!

Personlig tror jeg, at det er godt at det nu vil hedde en bestyrelse. Det giver ansvar, og med ansvar følger også ansvarlighed og ansvarsfordeling. Det hele bliver mere seriøst. Jeg forventer et udvidet og endda forbedret samarbejde i den bestyrelse, som skal vælges.

Der skal også være lokalformands- og lokalnæstformandsvalg. Det er vigtigt, at de personer, som er utilfredse med de nuværende og mener, at de kan gøre det bedre, stiller op til disse valg!

Det er også vigtigt, at man stiller op til valg til bestyrelsen hvis man mener, at man har noget at bidrage med! Man skal ikke stille sit lys under en skæppe, hvis man kan stille det oven på!!

Dermed forventer jeg også, at vi også fremover vil være en af de bedste lokalafdelinger i landet. For vi hører hjemme der oppe i supereliten! Vi kan konstatere – med glæde – at der sker en enorm positiv udvikling i mange lokalafdelinger rundt om i landet! Det kan kun glæde os! Både på foreningens vegne, og på egne vegne - fordi det holder os oppe på mærkerne. Det er sundt.”

Beretningen blev vedtaget.

Derefter gik man over til valgene. Søren blev genvalgt (med akklamation) som lokalformand uden modkandidat. Joar blev genvalgt (også med akklamation) som næstformand.

Efter sidstnævntes valg skete en lidt kedelig episode, idet den tidligere lokalformand Povl Nielsen ønskede næstformandens afklaring på visse forhold. Svar blev givet – råt for usødet – indtil dirigenten brød ind og afsluttede den ret personlige diskussion, som ikke hørte hjemme hverken under dette punkt eller på generalforsamlingen i øvrigt.

Derefter blev der valgt 3 personer, som sammen med lokal- og lokalnæstformand udgør den nye bestyrelse. Fra det gamle aktivitetsudvalg stillede Jan Dirckhoff og Christian Rasmussen op og blev valgt, og som den tredje blev Jim Nielsen valgt. Der var ikke flere kandidater.

Under Eventuelt blev der spurgt om lokalafdelingens nyhedsmails også fremover ville blive udsendt personligt, som nu, eller om de fremover skal læses på foreningens nye hjemmeside via lokalsiden. Det vides ikke helt på nuværende tidspunkt. Vi vil helst blive ved med at sende personlige mails, da man derved har en sikkerhed for at alle får nyhederne til ret tid – det er ikke alle, som læser hjemmesiden daglig, og dermed kan man komme til at opdage en ellers relevant nyhed for sent – eller komme for sent med en tilmelding til et arrangement. Nyhedsmailen kommer dog også på hjemmesiden! René Hansen foreslog, at man i så fald undlod at medtage billeder i den personligt udsendte nyhedsmail og alene bragte billederne på hjemmesiden. En glimrende idé!

Dermed var årsmødet slut og man kunne med god samvittighed vende tilbage til det ordinære medlemsmøde.

Medlemsmødet (2)

Dette startede med Carsten Berthelsen i Den Lune Stol, men inden han nåede at få nogle spørgsmål tog han selv ordet og foreslog, at han kørte aftenens gratis smagning sideløbende. Atter en glimrende ide, som blev modtaget med jubel.

Der blev smagt følgende: Adelscott, en fransk øl lavet på røget whisky malt, Old Foghorn, Anchors Barley wine, Malheur 12, en stærk belgisk ale og Chimay Grand Reserve 2001, en af kongerne inden for trappisterne. Carsten gav alle nogle ord med på vejen – og man var ikke i tvivl om hvilke Carsten syntes bedst om – og hvilken en han slet ikke kunne lide!

Carsten gav inspirationen til Den Lune Stol! Vi har jo haft besøg af Carsten flere gange, og det var altid en udsøgt fornøjelse at sidde og sludre med ham og nyde godt af hans enorme viden om øl, som af hans andre personlige interesser.

Der måtte være en måde hvorpå vi også kunne lade medlemmerne få del i dette. Svaret fandt vi med Den Lune Stol!

Som nu bruges generelt når vi har interessante gæster på besøg.

Carsten er i dag forfatter og foredragsholder, men han har også en fortid fra før Ølrejsen. Den ville vi gerne vide lidt mere om, og lære personen Carsten Berthelsen lidt bedre at kende.

Det blev en lang og fornøjelig rejse i Carstens verden og privatliv, krydret med anekdoter. Som så mange andre startede Carsten som lærer, men det gav ikke nok, så han læste videre, bl.a. litteratur. Og gik tilbage til undervisning igen, hvilket bl.a. biblioteksskolen nød godt af. Han har også skrevet andre bøger, bl.a. om Morten Korch og Peter Malberg. Den om Morten Korch fik han mange hug for. Morten Korch var nemlig ikke fin nok, han var for folkelig, men netop dette folkelige – også i det beskrivende - var det, som Carsten holdt af.  Og derfra er der ikke langt til Peter Malberg, som har spillet den lune, rare, hyggelige og trofaste røgter i så mange Morten Korch filme.

Carsten er også interesseret i musik, god gammel rock fra 60’erne og 70’erne på vinyl og klassisk er bare sagen. Ca. 5000 LP’er er det blevet til, og formentlig lige så mange CD’ere, som ligger over det hele til hustruens fortvivlelse…

Som øl foredragsholder begyndte Carsten i den berømte ølklub hos IBM i Birkerød, men den første DØE lokalafdeling han holdt foredrag i, var hos os i Roskilde! Siden har han været vidt omkring i mange lokalafdelinger.

Starten kom med bogen Ølrejsen, som han havde haft idéen til i mange år, men der var ikke noget forlag, som ville udgive den. Den gang var øl ikke fint nok (en rask parallel til Morten Korch), kun vin duede - men det har heldigvis ændret sig siden. Sidste jul fulgte så Juleøl Skik og Bryg – og mon ikke vi kan vente os en ny bog når han kommer til december?

Vi kan også vente at se ham i TV igen. Carsten har lige været rundt i landet og set på danske bryggerier, såvel mikrobryggerier som større, bl.a. hos Herslev Bryghus og Thisted Bryghus. Det kommer der en udsendelse om.

Ellers kan Carsten lide andet drikkeligt end øl, også røgede whiskyer (single malt) har hans store interesse (en interesse, som i øvrigt deles af mange øl elskere).

De danske mikrobryggerier fik også nogle ord med på vejen, ligesom Carsten fortalte lidt om hvordan han forventede, at udviklingen ville gå.

Bagefter hyggede de 33 fremmødte sig med hinanden og med Carsten.

Ny lokalbestyrelse!

Øverst fra venstre: Christian Rasmussen, Jim Nielsen og Jan Dirckhoff,

Siddende fra venstre: Joar Kanne og Søren Grønberg, hhv. lokalnæstformand og lokalformand

Smagningens glimrende øl, Roskilde Ø havde fået frie hænder til at finde noget guf... Malheur'en var det hele værd!

Alle billeder kan klik-forstørres!