Årsmøde 2006

Jim bød velkommen og sagde at der ikke var noget nyt fra bestyrelsen som ikke kom frem på årsmødet. Så det var direkte til sagen.

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Beretning
3. Valg af formand
4. Valg af næstformand
5. Valg af økonomisk ansvarlig
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Eventuelt

Bestyrelsen forslog web master Brian Hvam som ordstyrer, han blev valgt med applaus.
Beretningen var delt op i to dele, Joar varetog første del.
Han startede med at sige at han var glad for at kunne stå for beretningen indtil Søren stoppede som formand.
Herefter blev året vejet op mod de visioner der blev udstukket året før, og hvad vi kunne gøre bedre. Her blev nævnt eksterne arrangementer. Året havde budt på fire af slagsen, besøg på GB, Jacobsen, Bryggeriforeningen og en bådtur på fjorden.
Vi havde også visioner om at være mere aktive med henhold til ølmærke bedømmelser, hvilket havde været en ubetinget succes.
Lokalafdelingen meldte allerede i 2004 ud at Roskilde skulle blive landets bedste lokalafdeling. I 2005 sagde vi kun at vi skulle blive bedre end vi var, så kunne det stadig kun gå fremad.
Triumfen kom på foreningens generalforsamling i marts 2006 hvor lokalafdelingen Roskilde blev kåret som landets bedste lokalafdeling. Joar holdt stolt pokalen frem. Det var Joars helt klare opfattelse, at Roskildes succes havde været en inspiration for mange andre lokalafdelinger. Det er i hvert fald helt tydeligt, at lokalafdelingernes generelle kvalitet er hævet betydeligt det seneste år. Desværre er fremmødet faldet fra 43 sidste år og til 36½ i år. Joar mente, at den halve måtte være vores ølbaby.
Herefter fulgte en gennemgang af årets arrangementer, afsluttende med at fortælle at lokalafdelingens hjemmeside kom op at køre i oktober. Den er blevet en af foreningens bedste, ikke mindst fordi den er så overskuelig. Derefter blev medlemsmøderne gennemgået, dvs. hovedpunkterne, foredragsholdere og gæster i Den Lune Stol.

Herefter fik Jim ordet.

Jim startede med at takke Joar for det arbejde han havde gjort med lokalafdelingens hjemmeside.
Herefter var en hurtig gennemgang af årets resterende arrangementer med henvisning til de fyldestgørende beskrivelser der er på hjemmesiden som han havde printet ud til gennemsyn hvis nogle ikke havde net adgang.
Han fortalte derefter at møderne året ud var lagt i rimelig faste rammer for at lette den ny bestyrelses arbejde, lige som det er sket tidligere.
Lokalafdelingens økonomi som bygger på eventuelt overskud fra medlemsmødernes ølsmagninger viste at cigarkassen indeholdt ca. 2400 kr., hvilket er nok til at bestyrelsen ikke skal lægge penge ud privat.
Herefter sagde Jim at tildeling af ølmærker til "vores" værtshuse i år er hjulpet på vej af Joar som har oplyst de faktuelle data for de værtshuse som forhåbenligt senere tildeles mærker. Han gjorde samtidig opmærksom på at lokalafdelingen skal anbefale andre værtshuse, hvilket er svært for bestyrelsen, da de ikke jævnligt kommer på vætshus.
Jim afsluttede med at sige at vi også fremover bestræber os på en blanding af øl-folk og forenings folk til at "underholde" på medlemsmøderne og at vi nok ikke kan holde samme standard på hjemmesiden efter Joar har trukket sig som web mand.

Jim blev genvalgt som formand uden modkandidater.
Jens Jørgen Ingwarsen blev valgt som næstformand uden modkandidater.
Jan Dirckhoff blev valg som økonomiansvarlig uden modkandidater.
Christian Rasmussen blev valg som bestyrelsesmedlem uden modkandidater.

Der var ingen der havde noget til behandling under eventuelt.


Referent
Lokalformanden

Brian Hvam skulle stå for aftnens smagning også kaldet "verdens bedste øl". Han fortalte at det egentligt var konens skyld med den titel, hun havde på et tidspunkt spurgt ham hvad der var de bedste øl i verden, fordi han flere gange efter smagning af en havde sagt det var den bedste øl i verden. Og alligevel turde han ikke sætte navn på mere end seks "verdens bedste" øl, da ikke alle endnu var smagt.
Der var kortere eller længere anekdoter tilknyttet de forskellige øl vi smagte.
Smagning bestod af:
"Diebels Alt" fra Brauerei Diebels
"Einbecker Ur-Bock Hell" fra Einbecker Brauhaus
"Gut Mergenthauser dunkler Dobbeltbock" fra Privatbrauerei Lauterbach
"Irseer Kloster-Urtrunk" fra Irseer Klosterbrauerei
"IPA" fra Brøckhouse
"Pale Ale" fra Vestfyn
"St. Bernardus Prior 8" fra Brouwerij St. Bernard

Det øl lokalafdelingen bød på til årsmødet
Den nyvalgte bestyrelse
Joar & pokalen
Brian Hvam fortæller sin ølhistorie