DØE Roskilde medlemsmøde/årsmøde 8/9-08

Formanden bød velkommen og sagde der var ”fødselsdagsøl” til alle. Det var en gave fra landsforeningen til lokalafdelingerne.
Herefter gik vi til årsmødet hvor der skulle vælges en dirigent, det blev Jan Dirckhoff. Han startede med at sige at årsmødet var korrekt varslet, hvorefter formanden fik ordet til sin beretning, som her følger.:

Vi har i årets løb kun haft et enkelt ud af huset arrangement, det var i januar hvor vi var på bustur til mini ølfestival i Frederikssund, vi var 10 der nød godt af den tur.

Vi har nu holdt møder her hos Bjergtrolden siden juni 2007, hvilket har gjort det lettere for bestyrelsen, der skal ikke køres øl, glas, spande og vandkander frem og tilbage.
Vi har fået lavet T-shirts med lokalafdelingens navn, de er næsten alle solgt, selv om det har taget en rum tid – hvilket ikke var forventet efter forhånds tilkendegivelsen.

Medlemsmøder i året der er gået:
Oktobermødet var årsmøde (det skal holdes i september eller oktober) her var omkring 30 deltagere, efter årsmødet præsenterede J&B import en række af deres øl.
November var der besøg fra Fanø bryghus, hvor Thomas bød på 4 øl til de 30 fremmødte.
I December var der mødt 35 frem til en aften med Roskilde øl, som havde medbragt en blanding af eget bryg og det øl de importere.
Januar er normalt en ”flad” måned, her var også kun 25 deltagere til at høre om Viby bryghus.
Februar var tildelt et andet ø-bryggeri nemlig Amager bryghus, hvor 37 personer fik lov at smage deres øl.
Påsken faldt tidligt i år, og martsmødet var sat til påske øl, 30 var mødt frem for at smage den række påske øl formanden havde fundet frem. Under smagningen var indlagt en lille konkurrence.
Carsten Berthelsen besøgte os i april, med en smagsprøve på ”50 øl du skal smage før du dør”, her var der forhåndstilmelding med en grænse på 40, vi endte dog med at få klemt 45 ind i lokalet.
Majmødet havde 35 deltagere, der var mødt frem for at høre Niels fra Wintercoat fortælle hvorfor de har en hund på deres etiketter.
Jens stod for juni måneds arrangement, han havde lokket Eddie fra Midtfyns Bryghus til at ”underholde”, for det er hvad jeg har forstået han gjorde, mens jeg sad og kedede mig på en pub i Skotland.
Jørgen fra Hornbeer kunne nå at komme til os i august, selv om han bryggeri lig var brændt, vi fik stimlet 42 medlemmer sammen denne aften.

Det var i grove træk hvad vi har lavet i lokalafdelingen i det forgangne år.

Jeg har dog en lille anke til deltagerne på vores møder – når vi har en smagning regner vi med smagsprøver på 10 centiliter og ikke til kanten af glassene. På de seneste møder er brugt en liter mere øl, end vi har prissat smagningen til. Så enten er prisen nød til at stige eller også må I lige være opmærksomme når der skænkes. Det er der også gjort opmærksom på et par gange i løbet at året!!
Vi har ikke altid været lige gode til at huske saltstænger til møderne, en af grundende er at jeg ikke spiser ”junk-food” – selv om det er godt for smagsløgene. Jeg beklager.
Vi havde egentligt lovet en tur til Carlsberg i løbet af året, men det har ikke været muligt at få det til at passe ind i Sørens kalender og det var han vi havde aftalen med. MEN der bør være en chance under ølfestivalen for en rundvisning.

Så vil jeg lige nævne at Bjergtrolden har fået tildelt ”den regionale ølpris”, som jeg omtalte på seneste møde. Tillykke med det!
Prisen uddeles hvert andet år og er tidligere tildelt Herslev bryghus i 2004 og Pubben ”Upper hill” i 2006. Denne gang var der flere værdige modtagere, hvilket ikke gør æren mindre.

Økonomien er stort set status quo i forhold til sidste år, da vores aftale med Bjergtrolden, gør at vi ikke ”scorer” de store penge, (hvilket trolden heller ikke gør). Vi har haft overskud på arrangementet med Carsten Berthelsen, men det blev brugt til kørepenge til Wintercoat, som jo kom helt fra en forstad til Århus.

Jeg kom jo lidt skævt ind som formand, midt i en periode, så jeg har brugt min fritid for jer i de 2½ år jeg har været formand i jeres lokalafdeling, med disse ord vil jeg sige tak, og sætte mig om på den anden side af bordet.

Så var der valg af lokalformand, efter ca. 5 minutters tavshed valgte William at melde sig. Han blev valgt uden modkandidater.
Næstformandsposten var næste punkt, her genopstillede Jens Jørgen og blev valgt uden modkandidater.
Der skulle også vælges et par menige bestyrelsesmedlemmer, igen var der tavshed i salen i lang tid, men så var der et par stykker der meldte sig. Henrik Pripp og Hans Nielsen.
Sidste punkt var eventuelt, her fik landsformanden ordet. Hun fortalte om en mindre omstrukturering i bestyrelsen, Hannah er ikke længere økonomiansvarlig, den post har Flemming overtaget, hans var tidligere næstformand, så på den post har Bo taget over.
Afslutningslinien var at hun håbede at se rigtig mange af lokalafdelingens medlemmer på ølfestivallen næste weekend.

Efter mødet havde Martin ”Bjergtrold” lovet at lave en lille smagning. Han startede med en ”Herslev Hvede” fra fad. Mens den blev smagt fortalte han om opstart af ”Bjergtrolden”, Han erindrer at de byggede hylder og byggede hylder, og det var jo dejligt med plads til alle de varer, men til sidst var der ikke plads til kunderne!!
Anden øl var ”Twinstar” fra Roskilde øl, den var taget med fordi det var en god repræsentant for øl med nye ingredienser ud over de ”fire normale”.
Her fortalte han om de arrangementer med mad og øl han afholder, disse er blevet en rigtig god forretning.
”Great Divide Old Ruffian” fra fad var næste øl. Det er øl der smager af noget, her kom Martin ind på deres ølglögg som de har lavet de sidste par år. Det gjorde jo bare at vi var nød til at smage den også, så ”ølglögg 2007” var næste smagsprøve.
Som afslutning var en belgier på sin plads, valget faldt på ”Cuvee van de Keizer” fra Gouden Carollus. Her fortalte han at en af grundende til hans kropsform var et af hans ordsprog ”hvorfor tage to gange – når man kan ta´ 3”.
Der blev klappet i salen som tak for en fin smagning, af alle de 40 fremmødte.