DØE Roskilde medlemsmøde 12/10-09

Lokalforeningens årsmøde 12. okt. 2009. på Bjergtrolden.


Dette kombinerede medlems og årsmøde starte med at William nævner muligheden for at tage til Esbjerg hvor der afholdes årets anden Ølfestival.

Årsmødet starter med at Bjarke Christensen vælges til dirigent.

Formandens beretning: 
Et meget roligt år i lokalforeningen, med et meget stabilt fremmøde ca. 45 medlemmer hver eneste gang.
Året har været præget af eksterne oplægsholdere med et par undtagelser ud af huset..
Okt. Besøg af Stig fra Søkildegaard.
Nov. Besøg af Tom fra East Coast Brewing.
Dec. Belgisk Juleølssmagning ved William.
Jan.  Besøg fra Dagmar Bryggeriet i Ringsted.
Feb.  9 af finalisterne i Årets Ølnyhed afprøvedes under vejledning af Jens Jørgen.
Mar. Påske smagning under ledelse af Hans.
Apr.  Besøg af Humlekongen Christian fra BeerHere.
Maj. Besøgte vi Jørgen og Gunhild ude på Hornbeer.
Jun.  Engelske Ale' præsenteredes af Jan Filipe fra Barley Vine.
Aug.  Anders fra Indslev bryggeri præsenterede og berettede om sine Hvedeøl.
Sep. Amerikansk øl og mad ved. Alyce Hartvigsen. Her måtte vi flytte til et skolekøkken.
Nov.  Årsmøde med efterfølgende smagning præsenteret af Martin Bjergtrold.
Det pointeredes at vi er meget privilegerede ved at have fast mødested på Bjergtrolden, det indebærer bl.a. at vi ikke behøver at have tilmelding til vore møder, idet Bjergtrolden fungerer som buffer, såvel med mængden af nødvendige drikkevarer, som med det faktum at man kan betale med kort.
Arrangementer uden for foreningen, som eks. "øllets dag" har taget en del bestyrelsesarbejde, men har ikke lykkedes.
Der er i året opstået et  BRYGLAUG i Roskilde, med Henning som Øldermand.
Formanden slutter med at  takke alle der har bidraget til at gøre vores lokalafdeling levende.

Økonomien har i perioden været "gynger og karruseller". Der er foretaget en vis udjævning af priserne på de enkelte arrangementer, således at de billigste har puttet noget i kassen som så har været anvendt til de kostbareste.
Året har samlet givet et overskud på 717,- kr. Der mangler dog en faktura fra Roskilde Kommune vedr. skolekøkkenet. Foreningens beholdning er d.d. kr. 5257,-

Valg:  Først overraskelsen.  William har besluttet ikke at genopstille til formandsposten, - dette meget overraskende moment kræver megen tid og omtanke, idet der ikke er medlemmer tilstede der umiddelbart ønsker at lade sig opstille. Efter en del tavshed og mange dukkede hoveder indvilger Povl Nielsen i at lade sig opstille.
Han vælges til lokalformand med overvældende applaus.
Menige bestyrelsesmedlemmer:
Jens Jørgen Ingwersen (lokalnæstformand) (genvalg).
Henrik Prip.  (genvalg)
Martin Wegeberg. (nyvalg)
Finn Nielsen (nyvalg)
Til revisor valgtes; Helge Johnson.

Under punktet Evt. talte William om ølentusiasternes visioner. Det er 11 år siden foreningens mål og arbejdsgrundlag blev nedfældet. Har vi nået målene og hvad skal vi så bruge foreningen til?
Der er under hovedbestyrelsen nedsat et visionsudvalg hvor William fremover deltager, det skulle udmunde i et stormøde (for valgte tillidsfolk) først i det nye år. 
Bryglauget meddelte dato for næste møde.

Den nyvalgte bestyreles med den afgående formand liggende

Smagning efter årsmødet

Martin der driver Bjergtrolden (Byens Slikbutik for voksne) forestod aftenens efterfølgende smagning som han gav temaet "Hvorfor man starter en specialforretning med specialøl?"Han startede med en fuldstændig anderledes øl: en belgisk lambic:  Chantillion  økologisk 5%. En ganske frisk men også meget syrlig sag (Geuse faldt ikke i alles smag)Næste øl var  Herslev's Pale Ale (Absolut en lokal favorit). Og her er så begrundelsen for at lave en forretning som Bjergtrolden, sideløbende med et erhvervsarbejde: Nemlig at kunne tilbyde det som de store forretninger ikke havde i deres sortiment, nemlig øl der smagte af noget og havde specielle anvendelser.En kollegaforretning i lokalområdet var startet med at  importere den næste: Korbinian fra Weihenstephaner. En dunkel dobbeltbock 7,4%, med imponerende meget smag. (Så Martin var ikke helt alene med at se mulighederne.)Vi fortsætter øl-erindringerne med Samuel Smith's  Imperial Stout  7% ,der jo har en helt anden og spændende mørk smag.Og medens vi er i England smager vi på Tomas Hardy Ale årgang 2006, 11,7 % En dessertøl hvor man ikke behøver spise desserten.En absolut værdig afslutning på fortællingen og smagningen var Bush Prestige 13%  Trippelgæret: Først normalt, siden gæret i 6 måneder på trætønder og til sidst flaskegæring. Absolut og i særklasse noget af det mest smagsmættede der endnu er serveret i lokalforeningen.

Povl Nilsens første embedshandling som formand, var at takke Martin for den fremragende smagning.
Yderligere bad Povl os om ikke at kaste ukvem over Geuse, thi geuse var emnet på Roskilde lokalafdelings stiftende møde på Gustav Wied januar 2002.

Således opfattet: Henrik Prip