Referat fra årsmøde 2018

Dagsorden til Årsmøde i lokalafdelingen Roskilde, mandag den 10. september 2018 kl. 19.00

1. Valg af dirigent

2. Beretning om lokalafdelingen

3. Aflæggelse af regnskab

4. Valg af Lokalafdelingsformand

5. Valg af Afdelingskasserer

6. Valg af Afdelingsnæstformand

7. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og evt. valg af menige bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af afdelingsrevisor og –suppleant

9. Eventuelt

Referent Lokalafdelingsformand Helle Larsen.

Referat fra Årsmøde mandag den 10. september 2018 kl. 19.00 i Byens hus

Ad1 Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Mogens Holm, som efterfølgende blev valgt.

Ad2 Beretning om lokalafdelingen Roskilde

Lokalformanden takkede for det store fremmøde.

Lokalafdelingen har i det sidste år afholdt følgende arrangementer, hvor vi har oplevet medlemmernes store tilslutning.

Bryggeriet Skands den 9. oktober

Ekstra ordinær/stiftende årsmøde den 30. oktober for §14

Juleølsmagning og mad, den 17. november.

Juleøl og æbleskiver, mandag den 11. december

Håndbrygger aften, mandag den 8. januar

Finalesmagning, mandag den 12. februar

Det Lille Bryggeri, den 12. marts

ØL, OST & CHOKOLADE af Ole Madsen, den 9. april

Klosterkælderen, Canadiske bryggerier og øl, den 14. maj 

Sommerfest hos Musicon Mikrobryggeri, den 16. juni

Øl i Folkeparken, den 11. august

Italiensk øl, den 20. august

Ølletsdag på Klosterkælderen, den 1. september

Spørgsmål: Hvad er §14.§14 betyder at lokalafdelingen har selvstændig økonomi og giver mulighed for, at lokalafdelingen opretter etselvstændigt CVR-nummer og bankkonto. F.eks havde vi Øl i Folkeparken. Det giver os muligheder for at laveevent/arrangementer som vi selv stå for eller i samarbejder med andre.

Ad4 Aflæggelse af regnskab

Kasseren orienterede om kassebeholdning pr. 30.06.2018.
                                  

                                         Pr. 31.10.2017      Pr. 30.06.2018

Optalte kontanter         kr.  1.274,00         kr.  1.750,00

Indestående i bank       kr.  9.784,84         kr. 14.312,40

Beholdning i alt            kr. 11.058,84        kr. 16.062,40 

Spørgsmål: Hvad er aktiver, passiver samt omsætning.
Kasserens svarede, at vi ikke har et helt regnskabsår, men at den årlige omsætning forventes at ende mellem
50.000 og 55.000 kr.
Afdelingsrevisoren kommenterede at regnskabet ser fint ud, men der er et par rettelser.
Revisor ønsker regnskabet før til næste år. Kasserens orienterede om, at regnskabet som §14 er lokalforeningens første, og det vil være færdigt i god tid, til næste år.

Ad4 Valg af Lokalafdelingsformand
Helle Larsen blev genvalgt.

Ad5 Valg af Afdelingskasserer
Per Jørgensen blev genvalgt.

Ad6 Valg af Afdelingsnæstformand
Rune Spliid blev genvalgt.

Ad7 Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og evt. valg af menige bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen foreslog at de nuværende 6 personer er et passende antal, for at få det daglige bestyrelses arbejde til at fungere.

Bestyrelsesmedlemmer som også blev genvalgt er:
Steen Frølund
Carsten Jensen
Mogens Larsen

Ad8 Valg af afdelingsrevisor og –suppleant
Jim Nielsen afdelingsrevisor blev genvalgt
Henrik Prip afdelingsrevisorsuppleant blev genvalgt.

9. Eventuelt
Der blev stillet forslag om ændring til vedtægterne omkring valg, af bestyrelses medlemmer. Det ønskes at
lokalafdelingsformand og lokalafdelingskasseren ikke skal være på valg samme år. Der er forslag om at
lokalafdelingsformand er på valg i lige år og lokalafdelingskasseren er på valg i ulige år.

Bestyrelsen er enig om at følge ændringsønsket fra medlemmerne.